Pogoji uporabe Programa Decathlon Team

SPLOŠNI POGOJI UPORABE DECATHLON TEAM PROGRAMA ZVESTOBE Splošni pogoji Programa Decathlon Team«)

UVODNE DOLOČBE

Program zvestobe kupcev »Decathlon Team« (v nadaljnjem besedilu: »Program Decathlon Team« ali »Program«) je ustanovila družba Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Šmartinska ulica 152, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 6886825000, davčna številka SI 76789055 (v nadaljnjem besedilu: »Decathlon Ljubljana« ali »mi«).

Program zvestobe Decathlon Team je na voljo vsem kupcem, ki imajo elektronski naslov, od posameznikov do društev, kot so klubi in športna društva (v nadaljnjem besedilu: »uporabnik«, »kupec« ali »Vi«).

Program Decathlon Team velja za vse opravljene nakupe:

- ob predložitvi virtualne kartice uporabniškega računa na Decathlon mobilni aplikaciji v vseh trgovinah Decathlon v Sloveniji; in

- prek spletne strani www.decathlon.si, če se kupec pred nakupom prijavi v veljaven uporabniški račun Decathlon Team.

SODELOVANJE V PROGRAMU DECATHLON TEAM

Sodelovanje v Programu Decathlon Team je omogočeno vsakomur, ki skladno s temi splošnimi pogoji ustvari uporabniški račun kupca na spletni strani www.decathlon.si oziroma mobilni aplikaciji (v nadaljnjem besedilu: »uporabniškiračun«). Po uspešno ustvarjenem uporabniškem računu, kupec pridobi virtualno kartico zvestobe.

Virtualna kartica zvestobe je dostopna preko (i) mobilne aplikacije, ki je naložena na mobilno napravo kupca in v katero se kupec prijavi z uporabniškim računom, ali (ii) uporabniškega računa ustvarjenega z registracijo na spletni strani www.decathlon.si (v nadaljnjem besedilu: »virtualna kartica«).

Mobilna aplikacija je brezplačno dostopna za prevzem na Google Play store za mobilne naprave, ki uporabljajo Androrid operacijski sistem ali App Store za mobilne naprave, ki uporabljajo IOs operacijski sistem.

Podrobne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov so navedene v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki je dostopna tukaj

1.  PRAVILA IN POGOJI UPORABE PROGRAMA DECATHLON TEAM

1.1 Splošni pogoji Programa Decathlon Team določajo pogoje in pravila, pod katerimi Decathlon Ljubljana izvaja program zvestobe Decathlon Team. S soglasjem za sodelovanje v Programu Decathlon Team uporabnik sprejema pravila in pogoje, navedene v Splošnih pogojih Programa Decathlon Team.

1.2 Splošni pogoji Programa Decathlon Team so na zahtevo kupca brezplačno dostopni na informacijskih točkah v trgovinah Decathlon Ljubljana ali na spletni strani www.decathlon.si.

1.3 Vsi uporabniki Programa Decathlon Teama morajo imeti prebivališče v Republiki Sloveniji in imeti najmanj 18 let.

1.4 Decathlon Team je namenjen samo osebni in potrošniški uporabi. Ugodnosti, dodeljene v Decathlon Teamu, se ne smejo uporabljati za poslovne transakcije in v poslovne namene.

1.5 Uporabniškega računa in/ali vseh ugodnosti, ki so dodeljene uporabniškemu računu, ni dovoljeno prodajati, menjati in/ali na noben način kopirati. Uporabniški račun oziroma temu dodeljene ugodnosti lahko uporablja samo uporabnik sam.

1.6 Decathlon Ljubljana lahko kadar koli zavrne izdajo, umakne ali prekliče katerokoli ugodnost uporabniku Programa Decathlon Team, če Decathlon Ljubljana utemeljeno sumi, da je prišlo do:

a) kakršne koli zlorabe ali poskusa zlorabe Programa;

b) kakršne koli nepooblaščene uporabe Programa;

c) kakršne koli kršitve ali poskusa kršitve Splošnih pogojev Programa Decathlon Team; ali

d) kakršnega koli obnašanja, povezanega s Programom ali Decathlonom, ki vključujejo krajo, slabo obnašanje, zlorabo, prekršek ali podajanje napačnih ali zavajajočih podatkov.

V izogib dvomu, če Decathlon Ljubljana zavrne izdajo, umakne, odpravi, ali prekliče ugodnost zaradi vzrokov, navedenih v alinejah od a) do d) zgoraj, uporabnik nima pravice do kakršnega koli nadomestila.

1.7 Uporabniki so dolžni Decathlon Ljubljana obveščati o vseh spremembah osebnih podatkov, ki so jih posredovali Decathlonu Ljubljana za potrebe sodelovanja v Programu Decathlon Team.

1.8 Uporabnik lahko Decathlon Team kadar koli zapusti, skladno z določbo 7. člena teh Splošnih pogojev Programa Decathlon Team. S tem se uporabniku odvzamejo vse pravice do že zbranih ali izdanih ugodnosti. 

1.9 Sodelovanje v Programu Decathlon Team je za uporabnike brezplačno.

2.  ZAHTEVA ZA SODELOVANJE V DECATHLON TEAMU

2.1 Za sodelovanje v Programu Decathlon Team morajo kupci izpolniti prijavnico, ki je dostopna v mobilni Decathlon aplikaciji ali na www.decathlon.si.

2.2 Uporabniki zagotavljajo, da so vsi osebni podatki, posredovani Decathlonu Ljubljana za članstvo v Decathlon Teamu, točni. Uporabnik prevzema odgovornost za vse netočne, nepopolne ali zastarele podatke. V primeru netočnosti ali pomanjkanja obveznih osebnih podatkov lahko Decathlon Ljubljana zavrne sodelovanje uporabnika.

3. UGODNOSTI DECATHLON TEAMA

3.1 Uporabniki lahko koristijo naslednje ugodnosti v okviru Programa Decathlon Team:

- zbiranje točk zvestobe;

- ekskluzivne promocijske ponudbe;

- ekskluzivne storitve, odvisno od vsakokratne promocijske ponudbe Decathlon Ljubljana;

- možnost vračila nerabljenega in nepoškodovanega blaga blagovne znamke Decathlon v roku 90 dni po nakupu. Za blago mednarodnih znamk imajo uporabniki 30-dnevni rok za vračilo blaga, brez predložitve računa;

- v roku enega leta od datuma nakupa, pravico zahtevati kopije originalnih računov za blago, kupljeno v Decathlonu Ljubljana (ob predložitvi veljavne Decathlonove virtualne kartice in osebnega dokumenta) ali po spletu.

3.2 Z vsakim nakupom uporabniki pridobijo eno točko zvestobe za vsak evro vrednosti nakupa. Za 400 zbranih točk zvestobe uporabniki pridobijo e-kupon v vrednosti šestih (6) evrov, ki bo uporabnikom posredovan po elektronski pošti, in ga je mogoče uporabiti v roku treh (3) mesecev od dneva izdaje. E-kupon bo mogoče uporabiti pri nakupih v trgovinah Decathlon Ljubljana.

4. DODATEN OPIS UGODNOSTI PROGRAMA:

4.1 Ko se Decathlon Ljubljana ali kateri od njegovih dobaviteljev odloči, zaradi kakovosti in/ali varnosti, da umakne ali odpokliče izdelek iz prodaje in/ali vrne izdelek v prodajo, ima Decathlon Ljubljana možnost osebno kontaktirati vsakega uporabnika oziroma kupca. Informacija bo posredovana na način, ki ga izbere Decathlon Ljubljana, in sicer z elektronskim sporočilom, po pošti ali telefonu. Decathlon Ljubljana ni odgovoren, če so podatki uporabnika zastareli.

4.2 Uporabniki imajo možnost menjave blaga, kupljenega v trgovini ali prek spleta, brez predloženega računa (skladno s temi Splošnimi pogoji oz. vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji za Spletno trgovino).

4.3 Uporabnik lahko zahteva kopijo svojega originalnega računa iz blagajne brez dokazila o nakupu v roku enega leta od datuma nakupa izdelka (storitev, ki jo ponuja Decathlon Team za vse nakupe v trgovini in spletni trgovini).

4.4 Uporabnik avtomatično prejema elektronska sporočila, povezana s Programom Decathlon Team (posebne ponudbe, ugodnosti, spremembe in podobno). Z odjavo od elektronskih sporočil bo uporabnik izbrisan iz seznama za prejem takšnih elektronskih sporočil vezanih na Decathlon Team v skladu s 7.4.3 členom teh Splošnih pogojev Programa Decathlon Team.

4.5 Decathlon Ljubljana bo uporabnike obveščal o posebnih ponudbah in športnih dogodkih, ki jih organizira Vaša lokalna trgovina, in o določenih dogodkih, ki so organizirani na nacionalni ravni.

5. ODGOVORNOST

5.1 Uporabniški račun je oseben in neprenosljiv. Zato je uporabnik odgovoren za svoj uporabniški račun in ga je dolžan uporabljati v skladu s temi Splošnimi pogoji. Uporabnik je izključno odgovoren za uporabo svojega uporabniškega imena in gesla ter je edini odgovoren za njihovo zaupnost in uporabo svojega računa, vezanega na mobilno aplikacijo. V zvezi s tem se uporabnik osebno zavezuje, da bo (med drugim):

a) jamčil za točnost vseh podatkov, ki jih je Decathlonu Ljubljana posredoval ob včlanitvi v Decathlon Team;

b) zagotovil, da podatki, posredovani Decathlonu Ljubljana (poštni naslov, elektronski naslov in telefonska številka), omogočajo kontaktiranje z uporabnikom oziroma da so veljavni, da so varni in da jih uporablja samo uporabnik;

c) odvezal Decathlon Ljubljana odgovornosti, če bi nepooblaščena tretja oseba uporabljala ugodnosti, ki jih je prejel uporabnik kot del Programa Decathlon Team;

d) obvestil Decathlon Ljubljana o vsaki nepooblaščeni uporabi uporabniškega računa ter o vseh kršitvah zasebnosti in varovanja uporabnikovih sredstev za identifikacijo.

5.2 Odgovornost Decathlona Ljubljana

5.2.1 Decathlon Ljubljana se zavezuje, da bo storil vse v svoji moči, da bo uporabniku omogočil optimalno uporabo storitev, povezanih s Programom Decathlon Team. Vendar Decathlon Ljubljana ne prevzema odgovornosti do uporabnikov za škodo, izgubo, stroške in/ali izdatke, ki izhajajo iz pogodbene ali odškodninske odgovornosti, malomarnosti ali česar koli drugega, vezanega na Program Decathlon Team oziroma uporabo uporabniškega računa in/ali katere koli ugodnosti, dodeljene uporabniku v sklopu Programa, vključno (a ne omejeno na) z zamudami, napakami pri dostavi in/ali problemi s povezovanjem.

5.2.2 Noben del 5. člena teh Splošnih pogojev ne bo vplival na zakonske pravice, ki jih ima uporabnik, vključno s pravicami, povezanimi z blagom z napakami, ki ga dobavljamo.

6. SPREMEMBE ALI OPUSTITEV DECATHLON TEAM PROGRAMA ZAUPANJA

6.1 Uporabniški račun velja za čas veljavnosti Programa Decathlon Team, vendar ima Decathlon Ljubljana pravico kadar koli spremeniti ali ustaviti sistem točk zvestobe brez pojasnila ali nadomestila kupcu.

6.2 Decathlon Ljubljana si prav tako pridržuje pravico do spremembe ponudbe v Decathlon Teamu brez pojasnila ali nadomestila kupcu.

6.3 Obvestilo o spremembah Splošnih pogojev Programa Decathlon Team bo objavljeno na spletni strani www.decathlon.si. Šteje se, da vsi uporabniki, ki nadaljujejo uporabo Decathlon Teama po objavljeni spremembi, sprejemajo posodobljene Splošne pogoje Decathlon Team.

6.4 Vsi uporabniki so seznanjeni in soglašajo, da ti Splošni pogoji Programa Decathlon Team nadomeščajo vse predhodne različice.

6.5 Uporabnike vabimo, da redno preverijo in preberejo zadnjo posodobljeno različico Splošnih pogojev Programa Decathlon Team, dostopno v Vaši lokalni trgovini ali na naši spletni strani (www.decathlon.si).

6.6 Neaktivnost uporabniškega računa oz. kartice Decathlon Team

6.6.1 Če uporabnik uporabniškega računa Decathlon Team ne uporablja v obdobju treh (3) let po datumu zadnje aktivnosti, bo račun ukinjen, virtualna kartica pa preklicana in vsi podatki, shranjeni na njej, vključno z pridobljenimi ugodnostmi, izbrisani

7. UKINITEV RAČUNA V PROGRAMU DECATHLON TEAM S STRANI UPORABNIKA

7.1 Uporabnik lahko ukine uporabniški račun  v Programu Decathlon Team na naslednje načine:

-  z zahtevo na informacijski točki v svoji lokalni trgovini (ob predložitvi osebnega dokumenta) ali

- v svojem uporabniškem računu na spletni strani www.decathlon.si ali v mobilni aplikaciji.

7.2 Preklic sodelovanja v Programu Decathlon Team je trajen in ponovna aktivacija istega uporabniškega računa ni mogoča. S preklicem se izbrišejo vse ugodnosti pridobljene v okviru Programa Decathlon Team in zgodovina nakupov.

8. SPLOŠNE DOLOČBE

8.1 Skladno s prvim odstavkom 125. člena Obligacijskega zakonika, oseba, ki ne sprejme teh Splošnih pogojev Programa Decathlon Team, ni upravičena do pravic iz ali vezanih na Splošne pogoje Programa Decathlon Team.

8.2 Decathlon Ljubljana ne prevzema odgovornosti za neizpolnjevanje ali zamudo pri izvrševanju katere koli svoje obveznosti iz teh Splošnih pogojev Decathlon Team, povzročene z dogodki zunaj razumne kontrole Decathlona Ljubljana (»dogodki višje sile«). Izvrševanje obveznosti Decathlona Ljubljana iz teh Splošnih pogojev se prekine za čas delovanja višje sile, Decathlon Ljubljana pa bo podaljšal čas za izpolnitev svojih obveznosti za obdobje trajanje dogodkov višje sile.

8.3 Za medsebojne odnose med Vami in Decathlon Ljubljana v zvezi s temi Splošnimi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije.

8.4 V primeru morebitnih pritožb, nam lahko svojo pritožbo sporočite na elektronski naslov: ljubljana@decathlon.com. Decathlon Ljubljana trenutno ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot so določeni v skladu Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Morebitne pritožbe potrošnikov Decathlon Ljubljana rešuje posebej za to pristojna skupina v okviru Decathlon Ljubljana.

8.5 Ne glede na zgoraj navedeno, Decathlon Ljubljana v skladu s četrtim odstavkom 32. člena Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov na tem mestu objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

 

[06.06.2018.]


Show results for