Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o.,

Šmartinska ulica 152,

1000 Ljubljana

 

 

Informacijeo enostranskem odstopu od

pogodbe in vračilu blaga

 

V skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov imate pravico, da od sklenjene pogodbe enostransko odstopite brez navedbe razloga za svojo odločitev v zakonskem roku 14 (štirinajst) dni.

 

Če ste registrirani v programu zvestobe kupcev Decathlona, je rok za odstop od pogodbe (brez navajanja razloga) 90 (devetdeset) dni.

 

Odstopni rok poteče v 14 oz. 90 dneh (za člane programa zvestobe kupcev Decathlona) od dne, ko je Vam ali tretji osebi, ki ste jo Vi določili in ni prevoznik, izročeno v posest vse blago, ki je predmet pogodbe (vključno z vsemi kosi blaga ali vsemi pošiljkami blaga, ki so predmet iste sklenjene pogodbe).

 

Čeželiteuveljavitisvojopravicodo enostranskega odstopaodpogodbe,nasmoratepo navadni ali elektronski pošti o svoji odločitvi o enostranskem odstopu od pogodbe obvestiti pred iztekom 14. dnevnega oz. 90-dnevnega (za člane programa zvestobe kupcev Decathlona) roka z nedvoumno in jasno izjavo o odstopu. Izjavo morate poslati na naslov:

 

Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o. (spletnatrgovina)

Šmartinska ulica 152,

1000 Ljubljana

 

ali

 

E-mail: webshop.slovenia@decathlon.com

 

Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe se bo štelo za pravočasno, če jo pošljete pred iztekom 14-dnevnega oz. 90-dnevnega (za člane programa zvestobe kupcev Decathlona) roka.

 

Zanavedeninamenlahko elektronsko izpolnite in predložite tudi vzorčni odstopni obrazec: Izjava oenostranskem odstopu od pogodbe in vračilu blaga, dostopen v členu 6.3. Splošnih pogojih, ki so dosegljivi na spletni strani Decathlon Ljubljana nanaslednji povezavi http://www.decathlon.si/c/72-pogoji. O prejemu obrazca: Izjava oenostranskem odstopu od pogodbe in vračilu blaga Vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času.

 

Splošne pogoje slahko ogledate nspodnji povezavi:

http://www.decathlon.si/c/72-pogoji

 

 

 

 

Pravniučinkiodstopaod pogodbe:

 

Če odstopite od pogodbe, Vam bomo brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v roku 14 dni od prejema vašega obvestila o enostranskem odstopu od pogodbe, povrnili vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani Decathlon Ljubljana).

 

Vračilo prejetega plačila bo izvršeno z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili pri plačilu, razen če boste izrecno zahtevali uporabo drugega plačilnega sredstva (npr. bančno nakazilo). Če boste zahtevali drug način vračila plačila, s tem ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov. Strinjate se, da boste storili vse potrebno, da Vam bomo lahko pravočasno vrnili vsa prejeta plačila (še zlasti, če boste izbrali drugačen način vračila) in, da nam boste sporočili ustrezne podatke za vračilo vseh prejetih plačil (npr. v primeru bančnega nakazila: številko osebnega bančnega računa, na katerega Vam lahko nakažemo ustrezen denarni znesek).

 

Vračilo sredstev lahko zadržimo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga oziroma dokler nam ne pošljete dokaza, da ste blago poslali nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

 

Vračilo blaga morate opraviti brez odloga, vendar najpozneje v roku štirinajstih dni od dneva, ko ste nas

obvestili o svoji odločitvi za odstop od pogodbe. Šteje se, da ste pravočasno opravili svojo obveznost, če

pred iztekom navedenega roka bodisi (i) blago pošljete po pošti ali (ii) predate blago v naših fizičnih trgovinah na naslovu Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali na naslovu Tržaška cesta 14, 2000 Maribor (»Decathlon trgovina«) ali (iii) nas obvestite, da želite, da organiziramo dostavno službo, ki naj prevzame predmetno blago, če se tako odločite, in blago tudi predate kurirski službi, ki smo jo naročili za prevzem blaga. Še zlasti za vračilo izdelkov, ki jih ni mogoče vrniti po pošti, prosimo, da nas kontaktirate, da organiziramo kurirsko službo, ki bo prevzela blago in nam ga vrnila.

 

Neposredne stroške vračila blaga v primeru s pošto (tj. možnost i. v prejšnji točki) oziroma z vračilom v Decathlon trgovini (tj. možnost ii. v prejšnji točki) morate kriti sami.

 

Stroške kurirske službe za prevzem vrnjenih izdelkov (tj. možnost iii. v prejšnji točki) nosi Decathlon Ljubljana.

 

Odgovorni ste za vsako zmanjšanje vrednosti blaga od trenutka njegovega prevzema, če je takšno zmanjšanje vrednosti blaga posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

IZJAVA O ENOSTRANSKEM ODSTOPU OD POGODBI IN VRAČILU BLAGA


Show results for