IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

 

V družbi Decathlon Ljubljana, d.o.o., matična številka 6886825000, s poslovnim naslovom na Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ("Decathlon"), obravnavamo varstvo vaših osebnih podatkov resno in odgovorno. Z osebnimi podatki, ki nam jih zaupate, ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Za nas kot upravljavca je pomembno, da razumete, kaj počnemo z vašimi osebnimi podatki in kako skrbimo za njihovo varnost, zato priporočamo, da se seznanite z vsebino tega dokumenta. O tem kako naša spletna stran uporablja piškotke, pa si lahko preberete v Pravnem obvestilu o piškotkih.

Če boste imeli v zvezi z vašo obdelavo osebnih podatkov kakršnakoli vprašanja ali zahteve, nam jih pošljite na varnost.podatkov@decathlon.com

UPORABNIŠKI RAČUN DECATHLON

Namen obdelave podatkov

Vaše osebne podatke, ki jih vnesete ob odpiranju svojega uporabniškega računa in podatke, ki se ustvarijo z uporabo računa (npr. pretekli spletni nakupi, rezervacije in vračila izdelkov) obdelujemo zato, da lahko ustvarimo in upravljamo vaš uporabniški račun Decathlon, s čimer vam omogočimo nakupovanje v naši spletni trgovini in pregled evidence vaših preteklih nakupov, rezervacij in vračil izdelkov. Če komentirate izdelke na naši spletni strani, ob objavi komentarja prikažemo vaše ime (brez priimka), starostno skupino in spol.

Pravna podlaga

Uporabniški račun Decathlon ustvarimo in upravljamo na podlagi vaše zahteve za aktiviranje lastnega uporabniškega računa. V pravnem smislu obdelujemo vaše podatke zato, da lahko izpolnimo naše obveznosti po pogodbi.

Hramba podatkov

Vaše podatke hranimo dokler ne ukinete svojega uporabniškega računa oz. tri leta odkar ste se nazadnje vpisali v svoj uporabniški račun. 

Uporabniki osebnih podatkov in iznosi izven EU

Vaše osebne podatke bomo razkrili le tistim tretjim osebam, ki bodo osebne podatke obdelovale v našem imenu. To so naši pogodbeni partnerji, ki nam zagotavljajo programske rešitve za upravljanje uporabniških računov ali opravljajo posamezne storitve, potrebne za izvedbo spletnega nakupa, rezervacijo izdelkov v trgovini ali vračilo izdelkov (npr. dostavna služba). Za notranje upravne namene lahko delimo osebne podatke tudi z drugimi družbami v skupini družb Decathlon. Za zagotavljanje visoke kakovosti storitev, zaupamo obdelavo vaših podatkov tudi obdelovalcem izven EU, ki jih skrbno izberemo. V tem primeru zagotavljamo ustrezne zaščitne ukrepe.

DECATHLON TEAM ČLANSTVO

Namen obdelave podatkov

S tem ko ustvarite uporabniški račun Decathlon, se ustvari tudi vaš uporabniški račun v programu zvestobe Decathlon Team. Vaše podatke obdelujemo, da ustvarimo in upravljamo vaš uporabniški račun Decathlon Team, da lahko za vas ustvarimo virtualno kartico zvestobe in zagotovimo ugodnosti v programu zvestobe Decathlon Team.

Pravna podlaga

Uporabniški račun Decathlon Team ustvarimo in upravljamo na podlagi vaše zahteve za aktiviranje uporabniškega računa Decathlon, o čemer ste obveščeni pred odpiranjem uporabniškega računa. V pravnem smislu obdelujemo vaše podatke zato, da lahko izpolnimo naše obveznosti po pogodbi.

Hramba podatkov

Vaše podatke hranimo dokler ne ukinete svojega uporabniškega računa ali tri leta odkar ste se nazadnje vpisali v uporabniški račun. 

Uporabniki osebnih podatkov in iznosi izven EU

Vaše osebne podatke bomo razkrili le tistim tretjim osebam, ki bodo osebne podatke obdelovale v našem imenu. To so naši pogodbeni partnerji, ki nam zagotavljajo programske rešitve za upravljanje uporabniških računov. Za notranje upravne namene lahko delimo osebne podatke tudi z drugimi družbami v skupini družb Decathlon. Za zagotavljanje visoke kakovosti storitev, zaupamo obdelavo vaših podatkov tudi obdelovalcem izven EU, ki jih skrbno izberemo. V tem primeru zagotavljamo ustrezne zaščitne ukrepe. 

NAKUPI V TRGOVINI IN PREKO ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Namen obdelave podatkov

Z namenom, da lahko izvršimo vaše naročilo za rezervacijo ali nakup blaga, ki ga podate osebno v trgovini ali preko elektronske komunikacije (uporabniški račun Decathlon, elektronska pošta, socialna omrežja), obdelujemo vaše kontaktne podatke (na primer ime, priimek, telefonska številka, elektronski naslov) ter po potrebi podatke, potrebne za izvedbo spletnega plačila.

Pravna podlaga

Vaše podatke obdelujemo zato, da lahko izvajamo obveznosti po prodajni pogodbi z vami ali, da lahko izvedemo vašo zahtevo za rezervacijo.

Hramba podatkov

Vaše podatke hranimo tako dolgo, kot je to potrebno da izvršimo vaše naročilo. V primeru, ko hrambo podatkov določa zakonodaja, hranimo vaše podatke za obdobje, kot je predpisano z zakonom (npr. kopijo računa moramo v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost hraniti 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša).

Uporabniki osebnih podatkov in iznosi izven EU

Vaše osebne podatke bomo razkrili le tistim tretjim osebam, ki bodo osebne podatke obdelovale v našem imenu. To so naši pogodbeni partnerji, ki nam zagotavljajo programsko opremo, ki jo uporabljamo za obdelavo vašega naročila. Za notranje upravne namene lahko delimo osebne podatke tudi z drugimi družbami v skupini družb Decathlon. Za zagotavljanje visoke kakovosti storitev, zaupamo obdelavo vaših podatkov tudi obdelovalcem izven EU, ki jih skrbno izberemo. V tem primeru zagotavljamo ustrezne zaščitne ukrepe. 

VAŠE PRAVICE

Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, njihovega popravka ali izbrisa, lahko zahtevate omejitev obdelave ali obdelavi ugovarjate. Imate tudi pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov. Vaše zahteve za uveljavljanje pravic lahko uveljavite preko svojega uporabniškega računa Decathlon, lahko pa nam jih skupaj s kopijo dokumenta za identifikacijo pošljete tudi na naš elektronski naslov varnost.podatkov@decathlon.com ali z dopisom na naslov Decathlon Ljubljana, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

Do svojih osebnih podatkov v uporabniškem računu Decathlon in uporabniškem računu v programu zvestobe Decathlon Team lahko vedno dostopate preko svojega posameznega uporabniškega računa in jih, če so napačni ali spremenjeni, popravite oz. posodobite. Če boste katerikoli uporabniški račun ukinili, bomo vaše osebne podatke izbrisali v roku 30 dni. Po ukinitvi uporabniškega računa se osebni podatki izbrišejo trajno in posameznega uporabniškega računa ni možno ponovno aktivirati.

Druge zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Če menite, da vaše osebne podatke ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si oz. po navadni pošti na naslov Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana. Kljub temu bi cenili, če nam svoje pomisleke sporočite, preden se obrnete na Informacijskega pooblaščenca, zato vas prosimo, da v takšnem primeru najprej kontaktirate nas.


Show results for