IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV DECATHLON TEAM

 

POLITIKA ZASEBNOSTI ZA PROGRAM ZVESTOBE DECATHLON TEAM S članstvom v Decathlon Team programu zvestobe bo Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana (»Decathlon«) obdeloval vaše osebne podatke kot upravljavec v smislu Splošne uredbe 2016/679 o varstvu podatkov.

V družbi Decathlon se zavedamo pomena zasebnosti in za vaše podatke skrbimo resno in odgovorno, tako da v celoti spoštujemo svoje obveznosti glede zakonite, poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov. Z osebnimi podatki, ki nam jih zaupate, ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Za nas kot upravljavca je pomembno, da razumete, kaj počnemo z vašimi osebnimi podatki in kako skrbimo za njihovo varnost, zato priporočamo, da se seznanite z vsebino te politike zasebnosti. Kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko naslovite na varnost.podatkov@decathlon.com.

Namen obdelave podatkov in pravna podlaga

Vstop v program zvestobe Decathlon Team je prostovoljen. Vaši osebni podatki se bodo obdelovali z namenom ustvarjanja vašega individualnega profila in za zagotavljanje delovanja programa zvestobe Decathlon Team na podlagi alinee b) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki).

Če zagotovite vaše predhodno soglasje za posamezni namen, bomo na podlagi alinee a) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov obdelovali osebne podatke, navedene v obrazcu za registracijo in ustvarjene tekom uporabe programa zvestobe Decathlon Team tudi za naslednje namene:

a) Vzpostavljanje marketinške komunikacije z vami prek elektronske pošte;
b) vzpostavljanje marketinške komunikacije z vami na platformi Decathlon Team;
c) oblikovanje profilov za prilagajanje oglasov, ki bi lahko bili zanimivi za vas glede na vaše lastnosti in interese. Na primer, moškemu posamezniku, ki bo na naši spletni strani ogledoval kolesa, se bodo prikazali oglasi za Decathlon moška kolesa. Prilagojeni oglasi se bodo lahko prikazovali tudi na drugih spletnih straneh, ki jih boste obiskali;
d) interne statistične in analitične namene za razvoj in nadgrajevanje kluba zvestobe.

Katere podatke zbiramo

Obdelovali bomo tiste podatke, ki so navedeni v obrazcu za registracijo: ime, priimek, datum rojstva, spol, elektronski naslov, telefonsko številko, naslov prebivališča in poštno številko ter državo. Obdelovali bomo tudi osebne podatke, ki se ustvarijo tekom uporabe programa zvestobe Decathlon Team, t.j. podatki o nakupih (izdelki, količina, datum nakupa, cena, podatki o plačilu, rezervacije in vračila izdelkov), podatke o količini zbranih medalj ter podatke o kupljenih, potrjenih in uporabljenih kuponih. Ob komentiranju izdelkov na naši spletni strani bomo ob javni objavi komentarja prikazali tudi vaše ime (brez priimka), starostno skupino in spol.

S kom delimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo obdelovalci podatkov, ki zagotavljajo IT podporo, vzdrževanje sistema in storitve v zvezi z izvedbo spletnega nakupa (npr. dostavna služba, obdelava spletnih plačil) ter družbi Decathlon Zagreb na Hrvaškem in Decathlon SA v Franciji kot obdelovalca podatkov. Decathlon uporablja tudi storitve Google Analytics. Razen v primeru, opisanem v naslednjem odstavku, Decathlon ne prenaša osebnih podatkov izven EU in ne deli osebnih podatkov z drugimi tretjimi osebami, vključno s športnimi klubi, ki sodelujejo v Decathlon Team Programu Zvestobe.

Hramba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili za potrebe izvajanja programa zvestobe Decathlon Team, dokler svojega članstva ne prekinete in še eno leto po prenehanju članstva. V vsakem primeru bomo vaš profil in vse vaše osebne podatke izbrisali po treh letih neaktivnosti vašega osebnega profila.

Če hrambo podatkov predpisuje zakonodaja, hranimo vaše podatke za obdobje, kot je predpisano z zakonom (npr. kopijo računa, ki ga izdamo ob spletnem nakupu, moramo v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost hraniti 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša).

Kakšne so vaše pravice

Imate pravico zahtevati dostop, popravek ali izbris vaših osebnih podatkov, omejitev obdelave in pravico ugovarjati obdelavi kot tudi pravico do prenosljivosti podatkov. Privolitev, ki ste nam jo podali, lahko kadarkoli naknadno umaknete, vendar to ne bo vplivalo na obdelavo vaših osebnih podatkov pred umikom privolitve. Vaše pravice lahko uveljavljate pod razdelkom »Urejanje osebnih podatkov« v svojem Decathlon Team osebnem profilu oz. z zahtevkom po elektronski pošti na naslov: varnost.podatkov@decathlon.com. Če se ne strinjate z načinom obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu na gp.ip@ip-rs.si ali na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Sprejeto: 29.11.2018


Show results for