PogojiPogoje u pdf obliki si lahko shranite tukaj
SPODAJ SO:

SPLOŠNI POGOJI ZA SPLETNO TRGOVINO IN NAKUPOVANJE V SPLETNI TRGOVINI DECATHLON LJUBLJANA (»Splošni pogoji za Spletno trgovino«);
in
SPLOŠNI POGOJI UPORABE DECATHLON SPLETNE STRANI (»Splošni pogoji za Spletno stran«)

(skupaj poimenovani tudi: »Splošni pogoji«)

družbe Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Šmartinska ulica 152, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 6886825000, davčna številka SI 76789055 (»Decathlon Ljubljana«, v nadaljnjem besedilu tudi: »mi«, »naš«, »nam« ali »nas«). Za vsa vprašanja smo dostopni prek elektronskega naslova na webshop.slovenia@decathlon.com ali prek kontaktnih podatkov, navedenih na naši spletni strani pod zavihkom »kdo smo«.

OPOZORILO: PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE SPLOŠNE POGOJE. Z UPORABO SPLETNE STRANI www.decathlon.si (»Spletna stran«), TAM VSEBOVANE SPLETNE TRGOVINE (»Spletna trgovina«) OZIROMA Z UPORABO KATEREGA KOLI DELA NJUNIH VSEBIN ALI STORITEV SE ŠTEJE, DA STE JIH V CELOTI PREBRALI, SE Z NJIMI V CELOTI STRINJATE TER JIH SPREJEMATE. ČE SE Z NJIMI NE STRINJATE, VAS PROSIMO, DA SPLETNE TRGOVINE OZIROMA SPLETNE STRANI TER STORITEV, KI JIH TAM PONUJAMO, NE UPORABLJATE.

ZADNJE SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV SO Z DNE 12.12.2017

A. SPLOŠNI POGOJI ZA SPLETNO TRGOVINO

Ti splošni pogoji se nanašajo na uporabo Spletne trgovine, na registracijo uporabnika, na vaš nakup tam dostopnih izdelkov ter so del vsakokrat sklenjene kupoprodajne pogodbe.

SPLOŠNA PRAVILA UPORABE SPLETNE TRGOVINE

1.1 Spletno trgovino, dostopno preko Spletni strani, upravlja Decathlon Ljubljana.

1.2 Decathlon Ljubljana ponuja spletne storitve prek Spletne strani z domeno decathlon.si na svetovni internetni mreži Internet. Storitev je sestavljena iz ponujanja informacijskih storitev, upravljanja lastne vsebine, Spletne trgovine ter podpornih aktivnosti (npr., organiziranje dostave in izvedbe plačil preko tretjih oseb).

1.3 V okviru Spletne trgovine Decathlon Ljubljana prodaja blago ter organizira dostavo predmeta prodaje.

1.4 Te Splošne pogoje za uporabo Spletne trgovine sprejemate tudi v postopku registracije v spletni trgovini po elektronski poti. Obenem Vam priporočamo, da preberete tudi Splošne pogoje za Spletno stran, ki se nahajajo spodaj, ter Pravila o piškotkih (»cookies«), saj se tudi ta dokumenta lahko nanašata na Vašo uporabo Spletne trgovine.

1.5 Spletna trgovina je namenjena samo za domačo in osebno uporabo (tj. nakup izdelkov, ki ni namenjen nadaljnji prodaji). Uporabnik se strinja, da Spletne trgovine ne bo uporabljal v kakršnekoli komercialne ali poslovne namene (npr. kupovanje izdelkov z namenom nadaljnje prodaje), Decathlon Ljubljana pa v obsegu, ki ga določa veljavna zakonodaja, ne prevzema nikakršne odgovornosti do Vas za izgubo zaslužka, izgubo ali prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne možnosti. Decathlon Ljubljana si pridržuje pravico, da onemogoči uporabo Spletne trgovine, če bi lahko takšna uporaba v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno predstavljala delo na črno oziroma oglaševanje ali omogočanje dela na črno.

1.6 Storitve, ki Vam jih ponujamo v Spletni trgovini, ne vključujejo stroškov, ki jih imate z uporabo računalniške opreme in z drugimi elektronskimi napravami (elektronskimi aparati), niti stroškov pristopa do naše Spletne strani. Decathlon Ljubljana ni odgovoren za stroške telefona, podatkovnega prometa ali katere koli druge stroške, do katerih bi lahko prišlo pri naročanju ali pregledovanju/iskanju po Spletni trgovini in pri uporabi v njej dostopnih storitev.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV ZA SPLETNO TRGOVINO

2.1 Splošni pogoji za Spletno trgovino veljajo od datuma, ki je naveden pod opombo »Zadnje spremembe« na vrhu te strani. Pridržujemo si pravico, da jih občasno spremenimo ali posodobimo (npr., zaradi usklajevanja s spremembami zakonodaje ali zaradi novega postopka naročila ali plačila ali novih izdelkov ali storitev, ki bi Vam jih lahko ponujali). Ne bomo Vas nujno opozorili na vsako spremembo ali posodobitev Splošnih pogojev za Spletno trgovino, zato Vas prosimo, da jih preberete vsakič, ko obiščete Spletno trgovino, da bi se lahko seznanili z možnimi spremembami.

2.2 Če pride do sprememb, bo pod opombo »Zadnje spremembe« zapisan nov datum. Vaša nadaljnja uporaba Spletne trgovine bo pomenila, da ste prebrali spremenjene in posodobljene Splošne pogoje za Spletno trgovino, se z njimi strinjate in jih sprejemate. Morebitne spremembe ne bodo posegale v Vaše že pridobljene pravice.

2.3 Decathlon Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe ali odprave (začasne ali stalne) katerega koli izdelka ali storitve, ki jih ponuja, in do spremembe vsebine v Spletni trgovini brez predhodne odobritve ali obvestila, vendar skladno z dobrimi poslovnimi običaji in tako, da to ne bo posegalo v Vaše že pridobljene pravice.

REGISTRACIJA UPORABNIKA (UPORABNIŠKI RAČUN)

3.1 Pogoj za uporabo Spletne trgovine je predhodna uspešna registracija na www.decathlon.si, v Spletni trgovini. Povezavo na registracijo lahko dobite tu: http://www.decathlon.si/login?back=my-account#nomPage=defaut

Za registracijo in uporabo Spletne trgovine morate biti stari najmanj osemnajst let.

3.2 Decathlon Ljubljana bo ukinil vse računee, ki so neaktivni 3 leta. S tem se bodo avtomatično izbrisali vsi osebni podatki, shranjeni v tem računu. Decathlon Ljubljana si pridržuje pravico ukiniti nepotrjene uporabniške račune.


3.3 Pri postopku registracije in pri izpolnjevanju osebnega profila ste dolžni navesti točne, popolne in veljavne osebne podatke. Podrobne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov so navedene v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki je dostopna tukaj. Uporaba imen, vzdevkov in nazivov, ki so v lastništvu tretjih oseb, nezakoniti, škodljivi, ali grozeči, ter takšnih, ki zlorabljajo, vznemirjajo, klevetajo ali žalijo tretje osebe, ni dovoljena. Če pride do kršenja teh pravil, ima Decathlon Ljubljana pravico do deaktivacije ali brisanja uporabniškega računa.3.4 Če pride do spremembe Vaših osebnih podatkov, ste upravičeni in dolžni posodobiti svoj uporabniški račun.

3.5 Decathlon Ljubljana si pridržuje pravico do zavrnitve registracije, odprave ali omejitve možnosti nadaljnje uporabe uporabniškega računa, za katere je uporabnik registriran, in za prevzemanje vseh drugih ukrepov, če pride do kakršne koli kršitve Splošnih pogojev za Spletno trgovino ali zaradi kakršnega koli drugega načina upočasnitve ali motenja delovanja Spletne strani z Vaše strani.

3.6 Sami ste odgovorni za zasebnost in varno hrambo katerega koli uporabniškega imena ali gesla, s katerima dostopate do uporabniškega računa in se strinjate, da nas boste takoj obvestili, če bi kadar koli posumili, da je ogrožena varnost Vašega uporabniškega računa.

3.7 Če bi obstajal sum o ogroženi varnosti, morate zamenjati geslo. Decathlon Ljubljana si pridržuje pravico od Vas zahtevati spremembo gesla, sicer ima Decathlon Ljubljana pravico blokirati Vaš uporabniški račun.

3.8 Če želite ukiniti svoj uporabniški račun, prosimo, da nas kontaktirate po elektronski pošti na naslov varnost.podatkov@decathlon.com ali z dopisom na naslov Decathlon Ljubljana, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Vašo zahtevo bomo poskusili obravnavati v čim krajšem času, vendar v vsakem primeru v zakonsko določenem času.

3.9 S tem, ko se registrirate, potrjujete, da imate prost dostop do Vašega elektronskega poštnega predala in se šteje, da ste prejeli vsa na ta naslov poslana elektronska sporočila.

3.10. Decathlon Ljubljana si iz upravičenih razlogov (npr., zloraba, tehnične težave, pomanjkljivi podatki) pridržuje pravico zavrniti registracijo oziroma registracije iz teh razlogov ni dolžan izvesti.

CENA, NAROČILO IN PLAČILO (SKLENITEV POGODBE)

4.1 Spletna trgovina vsebuje navedbe cene blaga. Prikazana cena predstavlja ceno z DDV ali drugimi dajatvami, obračunanimi na dan naročila.

4.2 Cena, navedena v Spletni trgovini, predstavlja vabilo uporabnikom k dajanju ponudb za nakup blaga po tej ceni. S tem, ko izberete izdelek, vnesete svoje podatke o plačilu in oddate naročilo, dajete Decathlon Ljubljana ponudbo za nakup in dostavo blaga po navedeni ceni. Ponudba je sprejeta, ko Vam pošljemo elektronsko sporočilo z obvestilom o potrdilu naročila, s čimer se bo štelo, da je kupoprodajna pogodba sklenjena.

4.3. Kupoprodajno pogodbo predstavlja Vaše naročilo, naša potrditev Vašega naročila ter pripadajoči Splošni pogoji za Spletno trgovino. Vse prej navedeno Vam je bilo bodisi dostopno preko Spletne strani (tj. Splošni pogoji za Spletno trgovino), bodisi Vam je bilo poslano v Vaš elektronski poštni predal. Decathlon Ljubljana bo kupoprodajno pogodbo oziroma vse prej navedeno shranil ter Vam le-to na Vašo pisno zahtevo tudi posredovalo. S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe ste dolžni pod tam določenimi pogoji izpolniti vse svoje obveznosti, še zlasti obveznost plačila cene naročenega blaga.

4.4 Poudarjamo, da se naročeno blago ponuja za nakup po cenah, ki veljajo v Spletni trgovini na dan naročila, ne glede na izbrani dan dostave.

4.5 Splošni pogoji za Spletno trgovino so sestavni del kupoprodajne pogodbe, sklenjene prek Spletne trgovine, in so vsakokrat dostopni med postopkom oddaje naročila, v elektronskem sporočilu z obvestilom o potrdilu naročila ter na spletni strani www.decathlon.si, zavihek »pogoji«.

4.6 Decathlon Ljubljana Vam ponuja plačilo po povzetju. Decathlon Ljubljana lahko kadar koli doda ali odpravi določen način plačila, kar bo razvidno na Spletni strani pod zavihkom »načini plačila«, ki je dostopen na povezavi: http://www.decathlon.si/c/87-varna-placila

4.7 Decathlon Ljubljana si iz upravičenih razlogov (npr. zloraba, tehnične težave) pridržuje pravico zavrniti naročilo oziroma naročila iz teh razlogov ni dolžan sprejeti.

4.8 Podrobnejši opis postopka nakupa in sklenitve pogodbe, vključno s pojasnilom glede prepoznavanja in poprave napak, je opisan (tudi) na naši spletni strani pod zavihkom »proces nakupa«.

DOSTAVA BLAGA

5.1 V skladu s točko 4.2 zgoraj, v trenutku, ko dokončate naročilo v Spletni trgovini, Decathlon Ljubljana o tem prejmete obvestilo in se strinjate s tem, da Decathlon Ljubljana s pomočjo izbrane dostavne službe na celotnem območju Republike Slovenije opravi dostavo do Vas kot kupca. Dostava bo opravljena predvidoma v roku petih delovnih dni, vendar najkasneje v roku tridesetih delovnih dni po sklenitvi pogodbe. O podrobnejšem predvidenem času dostave blaga boste obveščeni oziroma ste bili obveščeni tekom postopka nakupa.

5.2 Decathlon Ljubljana ne bo spreminjal pogojev prodaje po sklenitvi pogodbe in ne bo prekinil dobave blaga, razen če izbrani izdelek ni dobavljiv iz upravičenih razlogov (npr., število naročil v istem času trenutku presega zalogo in to iz upravičenih razlogov ni bilo mogoče zaslediti v postopku potrjevanja naročila), pri čemer Vas bomo pravočasno obvestili na enega od kontaktov, ki ste jih navedli pri registraciji. Decathlon Ljubljana Vam lahko v takšnih primerih ponudi, da si izberete drug izdelek namesto izdelka iz prvotno sklenjene pogodbe, ki ga ni mogoče dobaviti iz upravičenih razlogov, vendar Vam te ponudbe ni treba sprejeti. Če ponudbe ne sprejmete, Vam bomo plačano vsoto vrnili.

5.3 Če naročilo vsebuje več artiklov, enega izmed njih pa ni mogoče trenutno dobaviti, skladno s točko 5.2 zgoraj, Vas bo Decathlon Ljubljana o tem obvestil, preostali izdelki pa Vam bodo dostavljeni v skladu s pogodbo.

5.4 Izdelki bodo ustrezno pripravljeni za prevoz blaga. Ustrezno pakiranje pomeni, da je vsebina pošiljke v odgovarjajoči embalaži (ovitku, škatli, kovčku in podobno), ki preprečuje poškodbe ali zmanjšanje njene vsebine ali vsebine drugih pošiljk med transportom. Pakiranje bo odgovarjalo vsebini in obliki pošiljke, velikosti, masi in vrednosti pošiljke ter pogojem in dolžini poti, po kateri se prevaža. Če bodo izdelki dostavljeni v neprimerni embalaži, zaradi česa so se kakor koli poškodovali, jih imate pravico vrniti in Vam pripadajo vse pravice na podlagi odgovornosti za stvarne napake.

PRAVICA DO ENOSTRANSKEGA ODSTOPA OD POGODBE IN VRAČILA BLAGA

6.1 V skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov imate pravico, da od sklenjene pogodbe enostransko odstopite brez navedbe razloga za svojo odločitev v roku štirinajst dni od dneva, ko je Vam ali tretji osebi, ki ste jo Vi določili in ni prevoznik, izročeno v posest vso blago, ki je predmet pogodbe (vključno z vsemi kosi blaga ali vsemi pošiljkami blaga, ki so predmet sklenjene pogodbe).

6.2 Da bi lahko uveljavili pravico do enostranskega odstopa od pogodbe, nas morate o svoji odločitvi o enostranskem odstopu od pogodbe obvestiti pred iztekom štirinajstdnevnega roka z nedvoumno in jasno izjavo o odstopu, poslano po pošti na naslov: Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ali elektronski pošti na naš elektronski naslov webshop.slovenia@decathlon.com . 
Izjava se bo štela za pravočasno, če jo pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

6.3 V obvestilu o enostranskem odstopu od pogodbe morate navesti:
- svoje ime in priimek,
- naslov,
- kontaktne podatke (npr., številko telefona, telefaksa ali elektronski naslov),
- identifikacijo ter datum naročila oziroma navedbo sklenjene pogodbe,
- datum prejema blaga in
- blago glede katerega želite odstopiti od pogodbe (v primeru več naročenih izdelkov, prosimo, navedite, ali odstopate od vseh izdelkov, ali samo od nekaterih), lahko pa uporabite tudi obrazec za enostranski odstop od pogodbe, dostopen tukaj

6.4 V najkrajšem možnem roku Vas bomo obvestili o prejemu Vašega obvestila. Če želite, nas lahko za informacije o načinu, možnostih in pogojih vračila dostavljenega blaga kontaktirate na webshop.slovenia@decathlon.com ali na naše druge kontaktne točke, ali si preberete brošuro z informacijami o odstopu in vračilu izdelkov, dostopna tukaj.

6.5 Vračilo blaga morate opraviti brez odloga, vendar najpozneje v roku štirinajstih dni od dneva, ko ste nas obvestili o svoji odločitvi za odstop od pogodbe. Šteje se, da ste pravočasno opravili svojo obveznost, če pred iztekom navedenega roka bodisi (i) pošljete po pošti ali (ii) predate blago v naši fizični trgovini na naslovu Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ali na naslovu tržaška cesta 14, 2000 Maribor (»Decathlon trgovina«) ali (iii) nas obvestite, da želite, da organiziramo dostavno službo, ki naj prevzame predmetno blago, če se tako odločite, in blago tudi predate kurirski službi, ki smo jo naročili za prevzem blaga. Še zlasti, za vračilo izdelkov, ki jih ni mogoče vrniti po pošti, nas, prosimo, kontaktirajte, da organiziramo kurirsko službo, ki bo prevzela blago in nam ga vrnila.

6.6 Neposredne stroške vračila blaga v primeru s pošto (tj. možnost i. v prejšnji točki) oziroma z vračilom v Decathlon trgovini (tj. možnost ii. v prejšnji točki) morate kriti sami. 
Stroške kurirske službe za prevzem vrnjenih izdelkov (tj. možnost iii. v prejšnji točki) nosi Decathlon Ljubljana.

6.7 Če od pogodbe v skladu z zgoraj navedenim enostransko odstopite, Vam bomo prejeto plačilo, vključno s stroški dostave(razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani Decathlon Ljubljana), vrnili nemudoma, vendar najpozneje v roku štirinajstih dni od dneva prejema Vašega obvestila o enostranskem odstopu od pogodbe. Pri tem opozarjamo, da lahko vračilo plačila izvedemo šele po vračilu blaga (t. do prevzema vrnjenega blaga, ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago poslali nazaj, razen v primeru, da ste izkoristili možnost (iii) pod točko 6.5 zgoraj).

6.8 Vračilo prejetega plačila bo izvršeno z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili pri plačilu, razen če boste izrecno zahtevali uporabo drugega plačilnega sredstva (npr. bančno nakazilo). Če boste zahtevali drug način vračila plačila, s tem ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov.
Strinjate se, da boste storili vse potrebno, da Vam bomo lahko pravočasno vrnili vsa prejeta plačila (še zlasti, če boste izbrali drugačen način vračila) in, da nam boste sporočili ustrezne podatke za vračilo vseh prejetih plačil (npr. v primeru bančnega nakazila: številko osebnega bančnega računa, na katerega Vam lahko nakažemo ustrezen denarni znesek).

7.         DODATNA MOŽNOST ZA VRAČILO IZDELKOV

7.1 Ne glede na zakonsko določeno pravico do enostranskega odstopa od pogodbe in vračila blaga iz točke 6. teh Splošnih pogojev za Spletno stran zgoraj, če Vam kupljeni izdelek ne ustreza, ga lahko v tridesetih dneh nerabljenega zamenjate v Decathlon trgovini. Vrnili Vam bomo denar, ali Vaš kupljeni izdelek zamenjali za drug izdelek iz naše ponudbe. To pravico imate pri nakupu izdelkov v Spletni trgovini.

8.         PRAVICE IN OBVEZNOSTI DECATHLON LJUBLJANA

8.1 Decathlon Ljubljana Vam je dolžan izročiti prodano blago v času in na način, ki ga je navedel v ponudbi, po opravljenem naročilu in plačilu kupoprodajne cene v skladu z zgoraj navedeno točko 4.2 teh Splošnih pogojev za Spletno trgovino.

Decathlon Ljubljana kot prodajalec odgovarja za stvarne napake prodanega in dobavljenega blaga na način in v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, še zlasti z ustreznimi določbami Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika, kot sledi:
Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Napaka je stvarna: (i) če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet, (ii) če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; (iii) če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; (iv) če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.
Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

8.2 Decathlon Ljubljana ponuja samo izdelke, ki so v naši izključni lasti.

8.3 Decathlon Ljubljana je dolžan zagotoviti verodostojne informacije o ponudbi blaga in celostne informacije o plačilu kupoprodajne cene in dobavi blaga. Vse napake v zvezi z blagom, embalažo ali pakiranjem bo Decathlon Ljubljana, po najboljšem vedenju, navedel in temeljito opisal.

8.4 Spletna trgovina je lahko začasno nedostopna ali dostopna v omejenem obsegu zaradi rednega vzdrževanja ali nadgradnje sistema, zaradi tehničnih težav, višje sile in drugih vzrokov. Decathlon Ljubljana (in tretje strani, povezane z njim) ni odgovoren, ne glede na vzrok ali trajanje, za eventualno nedostopnost Spletne trgovine, zamujanja ali prekinitve v prenosu informacij, delno ali popolno prekinitev ali napačno delovanje in/ali tehnične probleme, ki lahko povzročijo napačno obdelavo podatkov, in vse druge zahtevke ali izgube, ki izhajajo iz tega, in v zakonsko dopustnem obsegu takšno odgovornost izključuje oziroma se omejuje od odškodninske in druge odgovornosti.

8.5 Obveščeni ste in se strinjate z dejstvom, da Decathlon Ljubljana ne odgovarja za točnost, zanesljivost in vsebino, ki jo objavi uporabnik. Besedila, komentarji, fotografije in drugi vnosi, ki jih uporabniki objavljajo v za to predvidene rubrike, morajo biti točni in pravilni. Za vsako posamezno objavo nosi izključno odgovornost uporabnik, ki je podatke objavil.

8.6 Decathlon Ljubljana ne nadzira in tudi ni odgovoren za vsebino, ki jo zagotavljajo uporabniki Spletne trgovine. V kolikor opazite ali se seznanite s kakršnokoli vsebino, ki je po Vašem mnenju neustrezna ali na kakršenkoli način nesprejemljiva oziroma krši pravice tretjih oseb, prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite na naslednji elektronski naslov webshop.slovenia@decathlon.com .

8.7 Decathlon Ljubljana ni odgovoren za kakršnokoli neizpolnjevanje ali zamudo pri izvrševanju obveznosti, ki temeljijo na teh Splošnih pogojih za Spletno trgovino, ali iz katere od pogodb, ko je to zaradi dejanj ali dogodkov, ki so zunaj razumnega nadzora Decathlon Ljubljana, vključno z okvaro javnih ali privatnih telekomunikacijskih mrež ter tehničnih težav, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje Spletne trgovine. V tem primeru bo Decathlon Ljubljana uporabil vsa razumna sredstva, da izpolni svoje obveznosti v najkrajšem možnem roku po odpravi takih izrednih dejanj ali dogodkov.

9.         PRAVICE IN OBVEZNOSTI KUPCA

9.1 Dolžni ste plačati ceno kupljenega blaga in ob dostavi kupljeno blago prevzeti, kot je vse dogovorjeno v sklenjeni kupoprodajni pogodbi in s temi Splošnimi pogoji za Spletno trgovino. Za vse reklamacije ste nas upravičeni obvestiti, kakor je navedeno zgoraj.

9.2 Odgovorni ste za vsako zmanjšanje vrednosti blaga od trenutka njegovega prevzema, če je takšno zmanjšanje vrednosti blaga posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanje blaga.

10.       RAVNANJE Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI
Podrobne informacije o tem, kako obdelujemo Vaše osebne podatke, so navedene v Izjavi o varstvu osebnih podatkov11.       KOMUNIKACIJA, PRITOŽBE IN NAČIN REŠEVANJA SPOROV

11.1 Če na strani Decathlon Ljubljana opazite težavo, žalitev, nesprejemljivo vsebino ali kaj podobnega, nas lahko kontaktirate ali pošljete pritožbo na naš elektronski naslov webshop.slovenia@decathlon.com. Na vsako pisno pritožbo bomo odgovorili v roku petnajstih dni od dneva prejema.

11.2 Za te Splošne pogoje za Spletno trgovino in pritožbe velja pravo Republike Slovenije.

11.3. V primeru morebitnih pritožb v zvezi z naročilom ali dostavljenim blagom, nas lahko obiščete v naši trgovini oziroma trgovinah, katerih naslovi so objavljani na spletni strani, nam pošljete pisno pritožbo na naslov Decathlon trgovine oziroma nam svojo pritožbo sporočite na elektronski naslov webshop.slovenia@decathlon.com.

11.4 Decathlon Ljubljana trenutno ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot so določeni v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Morebitne pritožbe potrošnikov Decathlon Ljubljana rešuje posebej za to pristojna skupina v okviru Decathlon Ljubljana.

11.5 Ne glede na zgoraj navedeno Decathlon Ljubljana v skladu s četrtim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov na tem mestu objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

11.6 Vsi morebitni spori bodo predloženi v reševanje stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

12.       OSTALO

12.1. Elektronska oblika se v zvezi z uporabo Spletne trgovine šteje za enakovredno pisni obliki razen, če zakon izrecno ne določa drugače.


B. SPLOŠNI POGOJI ZA SPLETNO STRAN

Ti splošni pogoji se nanašajo na uporabo Spletne strani dostopne na www.decathlon.si, vseh podstrani in z njimi povezanih spletnih strani (»spletna stran«).

SPLOŠNA PRAVILA UPORABE SPLETNE STRANI

1.1 Spletno stran www.decathlon.si upravlja Decathlon Ljubljana.

1.2 Decathlon Ljubljana ponuja spletne storitve prek spletne strani z domeno decathlon.si na svetovni internetni mreži Internet. Storitev je sestavljena iz ponujanja informacijskih storitev in upravljanja lastne vsebine.

1.3 Spletna stran je namenjena samo za domačo in osebno uporabo (t.j. za uporabo izven gospodarskih aktivnosti). Uporabnik se strinja, da Spletne strani ne bo uporabljal v kakršnekoli komercialne ali poslovne namene, Decathlon Ljubljana pa, v obsegu, ki ga določa veljavna zakonodaja, ne prevzema nikakršne odgovornosti do Vas za izgubo zaslužka, izgubo ali prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne možnosti. Decathlon Ljubljana si pridržuje pravico, da onemogoči uporabo Spletne strani, če bi lahko takšna uporaba v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno predstavljala delo na črno oziroma oglaševanje ali omogočanje dela na črno.

1.4 Storitve, ki Vam jih ponujamo na Spletni strani, ne vključujejo stroškov, ki jih imate z uporabo računalniške opreme in z drugimi elektronskih naprav (elektronskimi aparati), niti stroškov pristopa do Spletne strani. Decathlon Ljubljana ni odgovoren za stroške telefona, podatkovnega prometa ali katere koli druge stroške, do katerih bi lahko prišlo pri naročanju ali pregledovanju/iskanju po Spletni strani in pri uporabi v njej dostopnih storitev.

1.5 Te Splošne pogoje za Spletno stran sprejemate z uporabo Spletne strani. Priporočamo Vam, da obenem preberete tudi Splošne pogoje za Spletno trgovino zgoraj, Izjavo o varstvu osebnih podatkov ter Pravila o piškotkih (»cookies«), saj se tudi ti dokumentailahko nanašajo na Vašo uporabo Spletne strani.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV ZA SPLETNO STRAN

2.1 Splošni pogoji za Spletno stran veljajo od datuma, ki je naveden pod opombo »Zadnje spremembe« na vrhu te strani. Pridržujemo si pravico, da jih občasno spremenimo ali posodobimo (npr., zaradi usklajevanja s spremembami zakonodaje). Ne bomo Vas nujno opozorili na vsako spremembo ali posodobitev Splošnih pogojev za Spletno stran, zato Vas prosimo, da se ne zanašate na to, da veljajo Splošni pogoji, ki ste jih prebrali nazadnje. Strinjate se, da boste Splošne pogoje za Spletno stran prebrali vsakič, ko obiščete Spletno stran, da bi se lahko seznanili z možnimi spremembami oziroma z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji za Spletno stran.

2.2 Če pride do sprememb, bo pod opombo »Zadnje spremembe« zapisan nov datum. Vaša nadaljnja uporaba Spletne strani pomeni, da ste jih prebrali ter se strinjate in sprejemate spremenjene in posodobljene Splošne pogoje za Spletno stran.

2.3 Decathlon Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe ali odprave (začasne ali stalne) katerega koli dela Spletne strani in do spremembe vsebine Spletni strani, brez predhodne odobritve ali obvestila, vendar skladno z dobrimi poslovnimi običaji in tako, da to ne bo posegalo v Vaše že pridobljene pravice.

REGISTRACIJA UPORABNIKA (UPORABNIŠKI RAČUN)

3.1 Za uporabo posameznih vsebin in storitev na Spletni strani, predvsem za uporabo Spletne trgovine, se morate prijaviti v sistem z elektronskim naslovom, geslom ali z drugimi podatki, ki jih boste navedli pri postopku registracije. Za registracijo morate biti stari najmanj osemnajst let.

3.2 Decathlon Ljubljana si pridržuje pravico odpraviti nepotrjene uporabniške račune ali račune, ki so po kriterijih Decathlon Ljubljana dalj časa neaktivni.

3.3 Pri postopku registracije in pri izpolnjevanju osebnega profila ste dolžni navesti točne, popolne in veljavne osebne podatkePodrobne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov so navedene v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki je dostopna tukaj. Uporaba imen, vzdevkov in nazivov, ki so v lastništvu tretjih oseb, nezakoniti, škodljivi, grozeči, ter takšnih, ki zlorabljajo, vznemirjajo, klevetajo ali žalijo tretje osebe, ni dovoljena. Če pride do kršenja teh pravil, ima Decathlon Ljubljana pravico do deaktivacije ali izbrisa uporabniškega računa.

3.4 Če pride do spremembe osebnih podatkov, ste upravičeni in dolžni, da posodobite svoj uporabniški račun.

3.5 Decathlon Ljubljana si pridržuje pravico do zavrnitve registracije, ukinitev ali omejitve možnosti nadaljnje uporabe uporabniškega računa, za katere je uporabnik registriran in za prevzemanje vseh drugih ukrepov, če pride do kakršne koli kršitve Splošnih pogojev za Spletno stran ali zaradi kakršnega koli drugega načina upočasnitve ali motenja delovanja Spletne strani z Vaše strani.

3.6 Sami ste odgovorni za zasebnost in varno hrambo katerega koli uporabniškega imena ali gesla, s katerimi dostopate do uporabniškega računa ter se strinjate, da nas boste takoj obvestili, če bi kadar koli posumili, da je ogrožena varnost Vašega uporabniškega računa.

3.7 Če bi obstajal sum o ogroženi varnosti, morate zamenjati geslo. Decathlon Ljubljana si pridržuje pravico od Vas zahtevati spremembo gesla, sicer ima Decathlon Ljubljana pravico blokirati Vaš uporabniški račun.

3.8 V kolikor imate v zvezi z Vašim uporabniškim računom kakršno koli vprašanje, pritožbo ali zahtevo, nas kontaktirajte po elektronski pošti na naslov webshop.slovenia@decathlon.com. Vašo zahtevo bomo poskusili obravnavati v čim krajšem času.

3.9. S tem, ko se registrirate, potrjujete, da imate prost dostop do Vašega elektronskega poštnega predala in se šteje, da ste prejeli vsa na ta naslov poslana elektronska sporočila.

3.10. Decathlon Ljubljana si iz upravičenih razlogov (npr., zloraba, tehnične težave) pridržuje pravico zavrniti registracijo oziroma registracije iz teh razlogov ni dolžan izvesti.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE IN LAST VSEBINE

4.1 Spletna stran in njena vsebina je lahko zaščitena kot avtorsko delo z avtorskimi pravicami, registriranimi znamkami, modelom oziroma drugimi pravicami intelektualne lastnine. Tudi druge informacije na Spletni strani so lahko predmet varstva pravic fizičnih in pravnih oseb, vključno z, vendar brez omejitev na pravice katerih predmet so besedila, programska oprema (vključno z izvorno kodo), fotografije, videoposnetki, grafike, glasba, zvok ter podobno, razen če je drugače označeno.

4.2 Nimate nobenih upravičenj v zvezi z pravicami in predmetom varstva določenim pod točko 4.1. Prepovedano je in ni Vam dovoljeno menjati, objavljati, prenašati, reproducirati, sodelovati pri prenosu ali prodaji, ustvarjati izpeljanke ali kakor koli drugače izkoriščati vsebino, v celoti ali posamezno, brez izrecnega pisnega dovoljenja Decathlona Ljubljana ali nosilca ustrezne pravice. Niste pooblaščeni za prenos, razmnoževanje, menjavo, urejanje, distribucijo, prikazovanje, brisanje, pošiljanje, prodajanje, preprodajanje, prilagajanje ali zamenjavo gradiv, zaščitenih z avtorsko pravico na kakršen koli način, razen za svojo lastno uporabo.

4.3 Prepovedano je in tudi niste pooblaščeni na Spletno stran postavljati, objavljati ali kako drugače narediti dostopnim kakršno koli gradivo, ki je predmet varstva pravic tretjih oseb, še zlasti avtorski pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ter osebnostnih pravic, brez izrecnega dovoljenja nosilca teh pravic. Decathlon Ljubljana Vas ni dolžan obveščati ali Vam pomagati ugotoviti, ali je določeno gradivo zaščiteno z avtorsko pravico. Sami ste izključno odgovorni za škodo, ki bi lahko nastala zaradi kršenja avtorskih pravic, zlorabe znamk in drugih pravic intelektualne lastnine ali kakršnih koli drugih težav, nastalih zaradi objave takih gradiv.

4.4 Z objavo lastnih vsebin (profil, komentar in podobno) na Spletni strani izrecno soglašate in se strinjate, da dajete Decathlonu Ljubljana pravico, da to vsebino objavlja, reproducira, distribuira, prevaja in na vse načine časovno in prostorsko neomejeno uporablja brez plačila nadomestila. Strinjate se, da na Decathlon Ljubljana vsebinsko, časovno in krajevno neomejeno ter izključno in brezplačno prenesete vse materialne avtorske pravice na lastnih vsebinah ter dovoljujete njihov nadaljnji prenos na tretje osebe, še zlasti pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico dajanja v najem, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti in pravico predelave. Po lastni presoji lahko zavrnemo objavo Vaših vsebin na naši spletni strani. Pri objavi komentarja bo poleg komentarja objavljeno Vaše ime (brez priimka), starostna skupina in spol. Vaše osebne podatke bomo obdelovali samo v skladu z Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

4.5 V izogib vsem dvomom, Decathlon Ljubljana si izrecno pridržuje in ne prenaša na uporabnika nobenih pravic glede vsebin Spletne strani, in prepoveduje uporabo vsebine Spletne strani, razen kakor je določeno s temi Splošnimi pogoji za Spletno stran in kakor je eventualno dovoljeno z navodili na sami Spletni strani.

RAČUNALNIŠKI VIRUSI IN ZLORABA SPLETNE STRANI

5.1 Decathlon Ljubljana v obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja, ne jamči, da Spletna stran ne bo vsebovala programskih napak (angl. bugs) ali računalniških virusov.

5.2 Sami ste odgovorni za konfiguracijo svoje informacijske tehnologije, računalniških programov, antivirusnih programov in platform za pristop do spletnih strani.

5.3 Zloraba Spletne strani z namernim vnosom računalniških virusov, trojancev, računalniških črvov, logičnih bomb in drugega zlonamernega ali tehnološko škodljivega materiala ni dovoljena. Prav tako ni dovoljen nepooblaščen pristop do Spletne strani, strežnika, na katerem je shranjena Spletna stran, ali drugega strežnika, računalnika ali baze podatkov, povezane s Spletno stranjo. Prav tako ni dovoljen napad na Spletno stran z DoS (angl. Denial-od-service), DDoS (angl. Distributed denial-of-service) ali s podobnim napadom.

5.4 V obsegu, ki je dopuščen z zakonom, Decathlon Ljubljana ni odgovoren za nobeno izgubo ali škodo, ki jo lahko povzroči računalniški virus, DDoS (angl. Distributed denial-of-service), napad ali drug tehnološko škodljiv material, ki lahko škoduje Vaši računalniški opremi, računalniškim programom, podatkom ali drugi lastnini, če bi do tega prišlo pri Vaši uporabi Spletne strani ali prenosu njene vsebine ali zaradi drugih, z njo povezanih Spletne strani (kar se nanaša na spletne strani, ki vsebujejo povezavo na našo Spletno stran, in tiste, do katerih je mogoče priti prek naše Spletne strani).

5.5 Če pride do zlorabe Spletne strani oziroma dejavnosti v nasprotju z zgoraj navedenim, si Decathlon Ljubljana pridržuje pravico do prekinitve Vašega pristopa in uporabe Spletne strani ter proti Vam sproži odgovarjajoče postopke pred pristojnimi organi.

6. OMEJITVE ODGOVORNOSTI DECATHLON LJUBLJANA

6.1 Spletno stran uporabljajte izključno na svojo lastno odgovornost. Sami ste odgovorni za nakup in vzdrževanje svoje računalniške opreme, vključno z vso programsko in strojno opremo, ki jo imate in uporabljate, ter za vso drugo opremo, potrebno za pristop in uporabo Spletne strani in za vse s tem povezane stroške. V zakonsko dopustnem obsegu, Decathlon Ljubljana ni odgovoren za škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe Spletne strani, razen v primerih, ko, skladno z zakonom, odgovornosti za škodo ni mogoče omejiti ali izključiti.

6.2 Spletna stran je lahko začasno nedostopna ali dostopna v omejenem obsegu, zaradi rednega vzdrževanja ali nadgradnje sistema, zaradi tehničnih težav, višje sile in iz drugih vzrokov. Decathlon Ljubljana (kakor tudi tretje strani, povezane z njimi) ni odgovoren, ne glede na vzrok ali trajanje, za eventualno nedostopnost Spletne strani, kakršne koli zamude ali prekinitve v prenosu informacij, delno ali popolno prekinitev ali napačno delovanje in/ali tehnične probleme, ki lahko povzročijo napačno obdelavo podatkov in kakršne koli zahteve ali izgube, ki izhajajo iz tega.

6.3 Seznanjeni ste in se strinjate, da Decathlon Ljubljana ne odgovarja za točnost, zanesljivost in vsebino, ki jo objavlja uporabnik. Besedila, komentarji, fotografije in druge objave, ki jih uporabniki objavljajo v za to predvidene rubrike, morajo biti točni in pravilni. Za vsako posamezno objavo nosi izključno odgovornost uporabnik, ki je podatke objavil.

6.4 V zakonsko dopustnem obsegu, Decathlon Ljubljana ni odgovoren za nobeno izgubo ali storjeno škodo na podlagi pogodbe, nepogodbene odgovornosti (vključno, a ne omejeno le na primere malomarnosti), kršitve zakonskih obveznosti ali kako drugače, kar izhaja ali je v zvezi z:
Vašo uporabo ali nezmožnostjo uporabe Spletne strani ali
Vašo uporabo ali s sklicevanjem na vsebino, prikazano na Spletni strani.

6.5 V zakonsko dopustnem obsegu, Decathlon Ljubljana ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih strani, ki so povezane z našo Spletno stranjo. Povezave v nobenem primeru ne predstavljajo naše podpore ali odobritve teh strani. Decathlon Ljubljana zato ne bo odgovarjal za nastalo izgubo ali škodo, ki bi lahko izhajala iz Vaše uporabe spletnih strani tretjih oseb.

6.6 Za objavo lastnih vsebin (profil, komentar in podobno) na Spletni strani, ste v celoti sami odgovorni. Decathlon Ljubljana ni odgovoren za vsebino, ki jo zagotovite Vi ali drugi uporabniki Spletne strani. V kolikor opazite ali se seznanite s kakršnokoli vsebino, ki je po Vašem mnenju neustrezna ali na kakršenkoli način nesprejemljiva oziroma krši pravice tretjih oseb, prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite na naslednji elektronski naslov: webshop.slovenia@decathlon.com .

OSTALO

7.1 Elektronska oblika se v zvezi z uporabo Spletne strani šteje za enakovredno pisni obliki razen, če zakon izrecno določa drugače.

7.2 Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo oziroma posodobimo Spletno stran oziroma onemogočimo dostop do Spletne strani, na način določen v 2.3 členu Splošnih pogojev za Spletno stran.

7.3 V primeru morebitnih pritožb, nam lahko svojo pritožbo sporočite na elektronski naslov: webshop.slovenia@decathlon.com. Decathlon Ljubljana trenutno ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot so določeni v skladu Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Morebitne pritožbe potrošnikov Decathlon Ljubljana rešuje posebej za to pristojna skupina v okviru Decathlon Ljubljana.

7.4 Ne glede na zgoraj navedeno, Decathlon Ljubljana v skladu s četrtim odstavkom 32. člena Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov na tem mestu objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

7.4 Za medsebojne odnose med Vami in Decathlon Ljubljana se uporablja pravo Republike Slovenije. Vsi morebitni spori bodo predloženi v reševanje stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Show results for