Skrij filtre
Filtri 0
Razvrsti po :
Filtri 0

Splošni pogoji

Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 6886825000, davčna številka SI 76789055 (v nadaljnjem besedilu: „Decathlon“) sprejme naslednje

SPLOŠNE POGOJE O DECATHLON TEAM PROGRAMU ZVESTOBE (v nadaljnjem besedilu: „Splošni Pogoji“)

OPREDELITVE

1. člen

(1) Besede in izrazi, uporabljeni v teh Splošnih Pogojih, imajo naslednji pomen:

a. Individualni Profil – profil Uporabnika v Decathlon Teamu in Spletni Trgovini, ki vsebuje določene osebne podatke, ki se zbirajo ob registraciji, in osebne podatke, ustvarjene z uporabo Decathlon Team Programa Zvestobe;

b. Uporabnik – član Decathlon Team Programa Zvestobe, ki z nakupom v Decathlonu (tj., v Decathlon Prodajalni in v Spletni Trgovini) zbira Medalje, in jih zamenja za Športno Dejavnost ali Športni Dogodek pri Partnerju ali za storitev servisa v vseh Decathlon Prodajalnah;

c. Kupon – potrdilo, poslano po elektronski pošti na elektronski naslov Uporabnika o pravici do sodelovanja v izbrani Športni Dejavnosti ali Športnem Dogodku ali za določeno storitev servisa v Decathlon Prodajalni, ki vsebuje opis, rok veljavnosti, in pogoje izvedbe in sodelovanja v Športni Dejavnosti ali Športnem Dogodku, ter številko transakcije in skrito številko, ki jo je Uporabnik dolžan pokazati Partnerju pri sodelovanju v Športni Dejavnosti ali Športnem Dogodku ali navedbo storitve servisa, ki jo je Uporabnik dolžan predložiti v Decathlon Prodajalni.

d. Platforma – spletna platforma Decathlon Team Programa Zvestobe, dostopna na: www.decathlonteam.si, z vsemi informacijami o Programu (vključno s Športnimi Dejavnostmi, Partnerji, Športnimi Dogodki, itd.), ki služi kot (zaprti) sistem, ki omogoča enostavno in hitro interakcijo med Uporabniki, Partnerji in Decathlonom.

e. Decathlon Prodajalna – prodajna mesta Decathlona na področju Republike Slovenije oziroma Decathlon Zagreb d.o.o. (Ulica Siniše Glavaševića, Zagreb, vpisan v sodni register Trgovskega sodišča v Zagrebu pod številko: 080892852, OIŠ: 89516372197) na področju Republike Hrvaške;

f. Profil Kluba – profil Športnega Kluba na spletni platformi Decathlon Team Programa Zvestobe, ki vsebuje osnovne podatke o klubu ter ponudbo Športnih Dejavnosti in Športnih Dogodkov;

g. Decathlon Team – zaprti sistem med Decathlonom, Partnerjem in Uporabnikom, ki z registracijo in odprtjem Individualnega Profila postanejo člani s sprejetjem pogojev in načel programa zvestobe;

h. Športna Dejavnost – športna dejavnost v dolgotrajni ponudbi, na primer vstop na bazen, ipd. Aktualen seznam vseh Športnih Dejavnosti je dostopen na Platformi.

i. Športni Dogodek – organizirani enkratni športni dogodek, na primer športna delavnica z določenim časom in krajem izvedbe in drugimi splošnimi pogoji, kot so število razpoložljivih mest, določene omejitve ali potrebni športni rekviziti za sodelovanje, kot navedeno in podrobneje opisano na Platformi.

j. Športni Klub ali Partner – športni klubi, ki sodelujejo v Decathlon Team Programu Zvestobe in ponujajo določene Športne Dejavnosti ali Športne Dogodke pod lastnimi pogoji. Aktualen seznam Partnerjev Programa je dostopen na Platformi.

k. Medalja – virtualno sredstvo izmenjave storitev in izdelkov med Uporabnikom, Partnerjem in Decathlonom.

l. Spletna Trgovina – spletna trgovina dostopna na spletni strani www.decathlon.si, v okviru katere Decathlon prodaja blago, organizira dostavo predmeta prodaje in nekatere druge podporne aktivnosti (npr. izvedbo plačil preko tretjih oseb).

PREDMET SPLOŠNIH POGOJEV

2. člen

(1) S temi Splošnimi Pogoji se urejajo pogodbena razmerja med Uporabnikom Decathlon Team Programa Zvestobe in Decathlonom v zvezi s sodelovanjem v Decathlon Team Programu Zvestobe in uporabo Spletne Trgovine.

(2) Z odprtjem Individualnega Profila in sprejemom teh Splošnih Pogojev Uporabnik postane član Decathlon Team Programa Zvestobe (v nadaljnjem besedilu: »Decathlon Team Program Zvestobe« ali »Program«) ter pridobi pravico do uveljavljanja ugodnosti Programa in pravico do opravljanja spletnih nakupov v Spletni Trgovini.

(3) Uporabnik Decathlon Team Programa Zvestobe in Spletne Trgovine je lahko samo polnoletna oseba.

(4) Decathlon Team in Spletna Trgovina sta namenjena samo za osebno in potrošniško uporabo. Ugodnosti, dodeljene v Decathlon Team Programu Zvestobe, se ne smejo uporabljati za nikakršne poslovne transakcije ali namene.

(5) Uporabniki Decathlon Team Programa Zvestobe jamčijo, da so vsi podatki, posredovani Decathlonu za namen članstva v Decathlon Teamu in uporabe Spletne Trgovine, točni. Uporabnik prevzema odgovornost za katere koli netočne, nepopolne ali zastarale podatke.

(6) Sodelovanje v Programu je brezplačno in ne ustvarja nobene obveznosti za Uporabnike v zvezi z nakupom blaga ali storitev Decathlona ali Partnerjev.

(7) Spletni nakupi v Spletni Trgovini in komentiranje izdelkov na spletu so možni le z odprtjem Individualnega Profila in prijavo v Decathlon Team Program Zvestobe.

ZAČETEK VELJAVNOSTI POGODBE, POGODBENO OBDOBJE IN ODSTOP OD POGODBE

3. člen

(1) Ta dogovor glede sodelovanja v Decathlon Team Programu Zvestobe se sklepa za določen čas in začne veljati z dnem sprejetja teh Splošnih Pogojev v skladu s členom 2.2 zgoraj.

(2) Uporabniki lahko začnejo z zbiranjem Medalj takoj po registraciji v Program in odprtju Individualnega Profila, vendar bo zamenjava Medalj za Kupone mogoča šele po 15. februarju 2019.

(3) V skladu s točko 3.1. zgoraj se dogovor v sodelovanju v Programu Zvestobe sklepa za določen čas in sicer od dneva sprejetja teh Splošnih pogojev do najdlje 31.3.2023. Z dnem 31.3.2023 se vsa pogodbena razmerja za Program Zvestobe Decathlon team prekinejo.

DELOVANJE SPLETNE PLATFORME DECATHLON TEAM

4. člen

(1) Z nakupom v Decathlon Prodajalni ali v Spletni Trgovini, Uporabnik zbira Medalje, ki se zabeležijo v sistemu Decathlon Team Programa Zvestobe. Ob nakupu je Uporabnik dolžan dokazati svoje članstvo v Decathlon Team Programu Zvestobe s predložitvijo črtne kode v aplikaciji (s skeniranjem črtne kode, z vpisom številke kartice ob nakupu ali s pomočjo blagajnika z iskanjem elektronske pošte).

(2) Število pridobljenih Medalj je odvisno od zneska nakupa. Število Medalj se izračuna tako, da se (i) najprej izračuna vrednost 2% (dveh odstotkov) skupnega zneska vsakega posameznega nakupa (ki že vključuje DDV), (ii) nato pa se ta vrednost (tj. 2% skupnega zneska vsakega posameznega nakupa z DDV) pretvori v Medalje po kriteriju 1 Medalja = 0,10 EUR za nakup v Republiki Sloveniji oz. 1 Medalja = 0,75 kune za nakup v Republiki Hrvaški. Za znesek, ki ne doseže 0,10 EUR oz. 0,75 kune, Uporabnik pridobi sorazmeren delež ene Medalje. Na primer, pri nakupu v znesku 5 EUR, vrednost 2% nakupa znaša 0,1 EUR, kar se pretvori v 1 Medaljo, pri nakupu v znesku 11 EUR pa vrednost 2% nakupa znaša 0,22 EUR, kar se pretvori v 2,2 Medalji. Število Medalj, pridobljenih s posameznim nakupom, se samodejno prišteje številu že pridobljenih Medalj, ki še niso bile vnovčene, pri čemer se skupni seštevek Medalj ne zaokrožuje na celo število.

(3) Število zbranih Medalj lahko Uporabnik po prijavi v Platformo kadarkoli pregleda v zavihku »Denarnica«.

(4) Uporabniki lahko na Platformi po zadostnem številu zbranih Medalj svoje Medalje zamenjajo: 

(i) Za Decathlon voucher, ki se lahko koristi pri nakupu v poslovalnicah Decathlon po Sloveniji in sicer po principu 1 medalja je enako 0,10 eur;

ali

(ii) Vse zbrane medalje prenesejo na nov Program zvestobe Decathlona, ki bo zaživel v obdobju po 31.3.2023  

(5) Vsi uporabniki Decathlon Team programa zvestobe bodo na elektronski naslov, ki so ga navedli ob registraciji prejeli informacijsko sporočilo, ki jih bo seznanilo z novimi Splošnimi pogoji in predstavilo možnosti in način koriščenja do sedaj pridobljenih medalj. Pridobljene medalje bodo uporabniki lahko zamenjali za Decathlon voucher. Vsi Uporabniki, ki to želijo narediti se morajo javiti na elektronski naslov podpora.strankam@decathlon.com najkasneje do 30.4.2023, voucher pa morajo prevzeti do najkasneje 31.5.2023. V nasprotnem primeru voucher in medalje propadejo. 

(6) Decathlon se zavezuje, da bo vzdrževal in koordiniral Platformo ter sprejel vse varnostne in organizacijske ukrepe za preprečevanje goljufivega in nepoštenega ravnanja. Če Uporabnik ne more pristopiti do Platforme ali katerega njenega dela zaradi tehničnih težav, je dolžan o tem brez odlašanja obvestiti Decathlon.

(7) Prav tako Uporabnikom svetujemo, da preberejo splošne pogoje za spletno stran in pravila o piškotkih (»cookies«), saj so tudi ta pravila povezana z uporabo Spletne Trgovine.

IZDELAVA INDIVIDUALNEGA PROFILA

5. člen

(1) Pogoj za sodelovanje v Decathlon Team Programu Zvestobe in za uporabo Spletne Trgovine je uspešna registracija in odprtje Individualnega Profila.

(2) Uporabnik se zavezuje zagotoviti točne osebne podatke z namenom izdelave Individualnega Profila in vključitve v Decathlon Team Program Zvestobe. Uporaba imen, vzdevkov in nazivov, ki so v lastništvu tretjih oseb, nezakoniti, škodljivi, ali grozeči, ter takšnih, ki zlorabljajo, vznemirjajo, klevetajo ali žalijo tretje osebe, ni dovoljena. Če pride do kršenja teh pravil, ima Decathlon pravico do deaktivacije ali brisanja Individualnega Profila.

(3) Individualni Profil je mogoče ustvariti na spletni strani www.decathlon.si ali www.decathlonteam.si. . 

(4) Po izdelavi Individualnega Profila bosta Uporabniku dodeljena izbrano uporabniško ime in geslo. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni geslo.

(5) Uporabnik je sam odgovoren za zasebnost in varno hrambo katerega koli uporabniškega imena ali gesla, s katerima dostopa do Individualnega Profila in se strinja, da bo Decathlon takoj obvestil, če bi kadarkoli posumil, da je ogrožena varnost njegovega Individualnega Profila.

(6) Če bi obstajal sum o ogroženi varnosti, mora Uporabnik zamenjati geslo. Decathlon si pridržuje pravico od Uporabnika zahtevati spremembo gesla, sicer ima Decathlon pravico blokirati Individualni Profil.

(7) Individualni Profil ni prenosljiv.

(8) Uporabnik se lahko v Program registrira samo enkrat, večkratna registracija ni dovoljena.

(9) Uporabnik je dolžan posodabljati vsako spremembo svojih osebnih podatkov.

(10) Decathlon ni odgovoren za morebitno škodo zaradi nepravočasnega posodabljanja sprememb osebnih podatkov.

(11) Decathlon si pridržuje pravico do zavrnitve registracije, odprave ali omejitve možnosti nadaljnje uporabe Individualnega Profila, in za prevzemanje vseh drugih ukrepov, če pride do kakršnekoli kršitve teh Splošnih Pogojev ali zaradi kakršnega koli drugega načina upočasnitve ali motenja delovanja spletne strani Decathlon z Uporabnikove strani.

(12) Z registracijo Uporabnik potrjuje, da ima prost dostop do elektronskega poštnega predala in se šteje, da je prejel vsa na ta naslov poslana elektronska sporočila.

(13) Decathlon si iz upravičenih razlogov (npr., zloraba, tehnične težave, pomanjkljivi podatki) pridržuje pravico zavrniti registracijo oziroma registracije iz teh razlogov ni dolžan izvesti.

ZAMENJAVA MEDALJ

6. člen

(1) Uporabnik lahko do 30.4.2023 zahteva zamenjavo svojih medalj za Decathlon voučer ali prenese medalje na nov program zvestobe. Način zbiranja in kriteriji pretvorbe Medalj so opisani v členu 4. teh Splošnih Pogojev. Uporabnik mora voucher prevzeti najkasneje do 31.5.2023.

(2) Uporabnik je dolžan zahtevati pretvorbo svojih medalj v voucher. Zahtevo za pretvorbo poda na elektronski naslov centra za pomoč uporabnikom podpora.strankam@decathlon.com.

PRENOS MEDALJ NA NOV PROGRAM ZVESTOBE

7. člen

(1) Uporabnik lahko s svojim soglasjem vse zbrane medalje prenese na nov Decathlon program zvestobe. Nov Decathlon program zvestobe bo uporabnikom predstavljen po 31.3.2023

(2) Pogoji Novega programa zvestobe Decathlon bodo predstavljeni in objavljeni na spletni strani Decathlona.

ODSTOP OD POGODBE UPORABNIKA

8. člen

(1) Uporabnik ima pravico kadarkoli izstopiti iz Decathlon Team Programa Zvestobe z deaktivacijo svojega Individualnega Profila, z zahtevo za prekinitev v Decathlon Prodajalnah, po elektronski pošti na naslov varnost.podatkov@decathlon.com ali z dopisom na naslov Decathlon Ljubljana, d.o.o, Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana.

(2) Ob deaktivaciji je Uporabnik dolžan preostale Medalje zamenjati za Kupon. Če nima zadostnega števila Medalj za nobeno Športno Dejavnost, Športni Dogodek ali storitev servisa, bo Uporabnik trajno izgubil to število Medalj.

(3) V obdobju treh let od datuma zadnje aktivnosti v Individualnem Profilu bo Individualni Profil preklican, vsi podatki, shranjeni na računu, pa bodo izbrisani, razen če je daljša hramba določenega podatka predpisana z zakonom.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

9. člen

(1) Za potrebe ustvarjanja Individualnega Profila in za sodelovanje v Programu se Uporabnik zavezuje posredovati naslednje osebne podatke: ime, priimek, spol, elektronski naslov, datum rojstva, telefonsko številko, naslov prebivališča in poštno številko ter državo. Decathlon bo za namen delovanja Decathlon Team Programa Zvestobe obdeloval tudi podatke o nakupih (npr. izdelki, količina, cena, datum nakupa, podatke o plačilu, rezervacije in vračila izdelkov), količini zbranih Medalj ter kupljenih, potrjenih in uporabljenih Kuponih. Ob komentiranju izdelkov na naši spletni strani bomo ob javni objavi komentarja prikazali tudi vaše ime (brez priimka), starostno skupino in spol.

(2) Zbrane osebne podatke bo obdeloval Decathlon kot upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, posredovanih na obrazcu za registracijo v času ustvarjanja Individualnega Profila in osebnih podatkov, ki se obdelujejo za potrebe zagotavljanja delovanja Programa, predstavlja alinea b) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki).

(3) Vaše osebne podatke kot obdelovalci podatkov obdelujejo družbe, ki Decathlonu zagotavljajo IT podporo, vzdrževanje sistema in storitve v zvezi z izvedbo spletnega nakupa (npr. dostavna služba, obdelava spletnih plačil) ter družbi Decathlon Zagreb na Hrvaškem in Decathlon SA v Franciji.. Decathlon uporablja tudi storitve Google Analytics. Decathlon ne prenaša osebnih podatkov izven EU in osebnih podatkov ne deli s Športnimi Klubi.

(4) Decathlon lahko osebne podatke, ki jih je zbral ob pristopu k Decathlon Teamu in ki so se ustvarili med uporabo Programa uporabi za vzpostavljanje marketinške komunikacije po elektronski pošti ter na Platformi. Uporaba osebnih podatkov za zgoraj navedene namene lahko vključuje tudi oblikovanje profilov z namenom, da se Uporabnikom posredujejo tisti oglasi, ki bi lahko bili zanje najbolj zanimivi glede na njihove lastnosti in interese. Na primer, moškemu posamezniku, ki bo na naši spletni strani ogledoval kolesa, se bo prikazal naš oglas za moška kolesa. Prilagojeni oglasi se bodo lahko prikazovali tudi na drugih spletnih straneh, ki jih bo obiskal posameznik. Navedeni podatki se lahko uporabijo tudi za statistične in analitične namene za razvoj in nadgrajevanje kluba zvestobe. Decathlon se zavezuje obdelovati osebne podatke na navedene načine po tem, ko bo Uporabnik podal svojo privolitev.

(5) Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki so jih dali v okviru ustvarjanja Individualnega Profila in ki so bili ustvarjeni med sodelovanjem v Decathlon Team Programu Zvestobe, lahko uveljavljajo vse pravice v smislu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov: pravico do dostopa, pravico do popravka, pravico do umika privolitve, pravico do izbrisa svojih podatkov, pravico zahtevati omejitev obdelave, pravico do ugovora in pravico do prenosljivosti podatkov. Uporabniki lahko svoje pravice uveljavljajo pod razdelkom »Urejanje osebnih podatkov« v svojem Decathlon Team Individualnem Profilu oz. po elektronski pošti na naslov: varnost.podatkov@decathlon.com.

(6) V kolikor Uporabnik meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov s strani Decathlona ni v skladu z veljavno zakonodajo, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu na gp.ip@ip-rs.si ali na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

(7) Decathlon bo zbrane osebne podatke za potrebe izvedbe Programa hranil in obdeloval v skladu s temi Splošnimi Pogoji, vse dokler Uporabnik ne prekine svojega članstva v Decathlon Team Programu Zvestobe in še eno leto po prenehanju članstva, razen če je daljša hramba določenega podatka predpisana z zakonom.

(8) Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov Uporabnikov so navedene tudi v Politiki zasebnosti za program zvestobe Decathlon Team.

SPLOŠNI POGOJI ZA SPLETNO TRGOVINO: CENA, NAROČILO IN PLAČILO (SKLENITEV POGODBE)

10. člen

(1) Spletna Trgovina vsebuje navedbe cene blaga. Prikazana cena predstavlja ceno z DDV ali drugimi dajatvami, obračunanimi na dan naročila.

(2) Cena, navedena v Spletni Trgovini, predstavlja vabilo Uporabnikom k dajanju ponudb za nakup blaga po tej ceni. S tem, ko Uporabnik izbere izdelek, vnese svoje podatke o plačilu in odda naročilo, daje Decathlonu ponudbo za nakup in dostavo blaga po navedeni ceni. Ponudba je sprejeta, ko Decathlon pošlje elektronsko sporočilo z obvestilom o potrdilu naročila, s čimer se bo štelo, da je kupoprodajna pogodba sklenjena.

(3) Kupoprodajno pogodbo predstavlja Uporabnikovo naročilo, Decathlonova potrditev Uporabnikovega naročila ter pripadajoči Splošni Pogoji. Vse prej navedeno je bilo Uporabniku bodisi dostopno preko spletne strani www.decathlon.si, bodisi je bilo Uporabniku poslano v njegov elektronski poštni predal. Decathlon bo kupoprodajno pogodbo oziroma vse prej navedeno shranil ter Uporabniku le-to na njegovo pisno zahtevo tudi posredoval. S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe je Uporabnik dolžan pod tam določenimi pogoji izpolniti vse svoje obveznosti, še zlasti obveznost plačila cene naročenega blaga.

(4) Poudarjamo, da se naročeno blago ponuja za nakup po cenah, ki veljajo v Spletni Trgovini na dan naročila, ne glede na izbrani dan dostave.

(5) Splošni Pogoji so sestavni del kupoprodajne pogodbe, sklenjene prek Spletne Trgovine, in so vsakokrat dostopni med postopkom oddaje naročila, v elektronskem sporočilu z obvestilom o potrdilu naročila ter na spletni strani www.decathlon.si.

(6) Decathlon Uporabniku ponuja plačilo po povzetju. Decathlon lahko kadar koli doda ali odpravi določen način plačila, kar bo razvidno na spletni strani www.decathlon.si. pod zavihkom »načini plačila«, ki je dostopen na povezavi.

(7) Decathlon si iz upravičenih razlogov (npr. zloraba, tehnične težave) pridržuje pravico zavrniti naročilo oziroma naročila iz teh razlogov ni dolžan sprejeti.

(8) Podrobnejši opis postopka nakupa in sklenitve pogodbe, vključno s pojasnilom glede prepoznavanja in poprave napak, je opisan (tudi) na Decathlonovi spletni strani www.decathlon.si pod zavihkom »proces nakupa«.

(9) Spletna Trgovina je namenjena samo za domačo in osebno uporabo (tj. nakup izdelkov, ki ni namenjen nadaljnji prodaji). Uporabnik se strinja, da Spletne Trgovine ne bo uporabljal v kakršnekoli komercialne ali poslovne namene (npr. kupovanje izdelkov z namenom nadaljnje prodaje), Decathlon pa v obsegu, ki ga določa veljavna zakonodaja, ne prevzema nikakršne odgovornosti do Uporabnika za izgubo zaslužka, izgubo ali prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne možnosti. Decathlon si pridržuje pravico, da onemogoči uporabo Spletne Trgovine, če bi lahko takšna uporaba v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno predstavljala delo na črno oziroma oglaševanje ali omogočanje dela na črno.

(10) Storitve, ki jih Decathlon ponuja v Spletni Trgovini, ne vključujejo stroškov, ki jih ima Uporabnik z uporabo računalniške opreme in z drugimi elektronskimi napravami (elektronskimi aparati), niti stroškov pristopa do Decathlonove spletne strani. Decathlon ni odgovoren za stroške telefona, podatkovnega prometa ali katere koli druge stroške, do katerih bi lahko prišlo pri naročanju ali pregledovanju/iskanju po Spletni Trgovini in pri uporabi v njej dostopnih storitev.

DOSTAVA BLAGA

11. člen

(1) V skladu s členom 11.2 zgoraj, v trenutku, ko Uporabnik dokonča naročilo v Spletni Trgovini, (in Decathlon o tem prejme obvestilo), se strinja s tem, da Decathlon s pomočjo izbrane dostavne službe na celotnem območju Republike Slovenije opravi dostavo do Uporabnika kot kupca. Dostava bo opravljena predvidoma v roku petih delovnih dni, vendar najkasneje v roku tridesetih delovnih dni po sklenitvi pogodbe. O podrobnejšem predvidenem času dostave blaga bo Uporabnik obveščen oziroma je bil obveščen tekom postopka nakupa.

(2) Decathlon ne bo spreminjal pogojev prodaje po sklenitvi pogodbe in ne bo prekinil dobave blaga, razen če izbrani izdelek ni dobavljiv iz upravičenih razlogov (npr. število naročil v istem času trenutku presega zalogo in to iz upravičenih razlogov ni bilo mogoče zaslediti v postopku potrjevanja naročila), pri čemer bo Uporabnika pravočasno obvestili na enega od kontaktov, ki jih je navedel pri registraciji. Decathlon lahko Uporabniku v takšnih primerih ponudi, da si izbere drug izdelek namesto izdelka iz prvotno sklenjene pogodbe, ki ga ni mogoče dobaviti iz upravičenih razlogov, vendar Uporabniku te ponudbe ni treba sprejeti. Če ponudbe Uporabnik ne sprejme, bo Decathlon plačano vsoto vrnil.

(3) Če naročilo vsebuje več artiklov, enega izmed njih pa ni mogoče trenutno dobaviti, skladno s členom 12.2 zgoraj, bo Decathlon Uporabnika o tem obvestil, preostali izdelki pa bodo Uporabniku dostavljeni v skladu s pogodbo.

(4) Izdelki bodo ustrezno pripravljeni za prevoz blaga. Ustrezno pakiranje pomeni, da je vsebina pošiljke v odgovarjajoči embalaži (ovitku, škatli, kovčku in podobno), ki preprečuje poškodbe ali zmanjšanje njene vsebine ali vsebine drugih pošiljk med transportom. Pakiranje bo odgovarjalo vsebini in obliki pošiljke, velikosti, masi in vrednosti pošiljke ter pogojem in dolžini poti, po kateri se prevaža. Če bodo izdelki dostavljeni v neprimerni embalaži, zaradi česa so se kakor koli poškodovali, jih ima Uporabnik pravico vrniti in mu pripadajo vse pravice na podlagi odgovornosti za stvarne napake.

PRAVICA DO ENOSTRANSKEGA ODSTOPA OD POGODBE IN VRAČILA BLAGA

12. člen

(1) V skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov ima Uporabnik pravico, da od sklenjene pogodbe enostransko odstopi brez navedbe razloga za svojo odločitev v roku štirinajst dni od dneva, ko je Uporabniku ali tretji osebi, ki jo je določil in ni prevoznik, izročeno v posest vso blago, ki je predmet pogodbe (vključno z vsemi kosi blaga ali vsemi pošiljkami blaga, ki so predmet sklenjene pogodbe).

(2) Da bi lahko uveljavil pravico do enostranskega odstopa od pogodbe, mora Uporabnik Decathlon o svoji odločitvi o enostranskem odstopu od pogodbe obvestiti pred iztekom štirinajstdnevnega roka z nedvoumno in jasno izjavo o odstopu, poslano po pošti na naslov: Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana, ali elektronski pošti na Decathlonov elektronski naslov podpora.strankam@decathlon.com. Izjava se bo štela za pravočasno, če jo Uporabnik pošlje pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

(3) V obvestilu o enostranskem odstopu od pogodbe je potrebno navesti:

 • ime in priimek Uporabnika,

 • naslov,

 • kontaktne podatke (npr., številko telefona, telefaksa ali elektronski naslov),

 • identifikacijo ter datum naročila oziroma navedbo sklenjene pogodbe,

 • datum prejema blaga in

 • blago glede katerega se želi odstopiti od pogodbe (v primeru več naročenih izdelkov je potrebno navesti, ali se odstopa od vseh izdelkov, ali samo od nekaterih), lahko pa se uporabi tudi obrazec za enostranski odstop od pogodbe, dostopen tukaj.
  (4) Decathlon bo v najkrajšem možnem roku obvestil Uporabnika o prejemu njegovega obvestila. Če Uporabnik to želi, lahko za informacije o načinu, možnostih in pogojih vračila dostavljenega blaga Decathlon tudi kontaktira na webshop.slovenia@decathlon.com ali na druge kontaktne točke Decathlona, ali si prebere brošuro z informacijami o odstopu in vračilu izdelkov, dostopna tukaj.
  (5) Vračilo blaga mora Uporabnik opraviti brez odloga, vendar najpozneje v roku štirinajstih dni od dneva, ko je Decathlon obvestil o svoji odločitvi za odstop od pogodbe. Šteje se, da je Uporabnik pravočasno opravil svojo obveznost, če pred iztekom navedenega roka bodisi (i) pošlje po pošti ali (ii) preda blago v fizični trgovini na naslovu Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana, ali na naslovu Tržaška cesta 14, 2000 Maribor ali (iii) Decathlon obvesti, da želi, da organizira dostavno službo, ki naj prevzame predmetno blago, če se tako odloči, in blago tudi preda kurirski službi, ki jo je Decathlon naročil za prevzem blaga. Še zlasti v primeru, če gre za vračilo izdelkov, ki jih ni mogoče vrniti po pošti, naj Uporabnik kontaktira Decathlon, da organizira kurirsko službo, ki bo prevzela blago in ga vrnila Decathlonu.
  (6) Neposredne stroške vračila blaga v primeru s pošto (tj. možnost i. v prejšnji točki) oziroma z vračilom v Decathlon trgovini, omenjeni v prejšnji točki (tj. možnost ii. v prejšnji točki) mora kriti Uporabnik sam. Stroške kurirske službe za prevzem vrnjenih izdelkov (tj. možnost iii. v prejšnji točki) nosi Decathlon.
  (7) Če Uporabnik od pogodbe v skladu z zgoraj navedenim enostransko odstopi, mu bo Decathlon prejeto plačilo, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani Decathlon), vrnil nemudoma, vendar najpozneje v roku štirinajstih dni od dneva prejema obvestila o enostranskem odstopu od pogodbe. Pri tem velja opozoriti, da se lahko vračilo plačila izvede šele po vračilu blaga (tj. do prevzema vrnjenega blaga, ali dokler se ne predloži dokazilo, da je bilo blago poslano nazaj, razen v primeru, da je koriščena možnost (iii) pod členom 13.5 zgoraj).
  (8) Vračilo prejetega plačila bo izvršeno z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je Uporabnik uporabil pri plačilu, razen če se izrecno zahteva uporaba drugega plačilnega sredstva (npr. bančno nakazilo). Če Uporabnik zahteva drug način vračila plačila, s tem ne bo imel nobenih dodatnih stroškov. Uporabnik se strinja, da bo storil vse potrebno, da bo Decathlon lahko pravočasno vrnil vsa prejeta plačila (še zlasti, če bo izbral drugačen način vračila) in, da bo Decathlonu sporočil ustrezne podatke za vračilo vseh prejetih plačil (npr. v primeru bančnega nakazila: številko osebnega bančnega računa, na katerega se lahko nakaže ustrezen denarni znesek).

DODATNA MOŽNOST ZA VRAČILO IZDELKOV

13. člen

(1) Ne glede na zakonsko določeno pravico do enostranskega odstopa od pogodbe in vračila blaga iz člena 13 teh Splošnih Pogojev, če Uporabniku kupljeni izdelek ne ustreza, ga lahko v tridesetih dneh nerabljenega zamenja v Decathlon trgovinah, omenjenih v členu 13.5 zgoraj. Uporabniku bo Decathlon vrnil denar, ali njegov kupljeni izdelek zamenjal za drug izdelek iz Decathlonove ponudbe. To pravico ima Uporabnik pri nakupu izdelkov v Spletni Trgovini.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI DECATHLON LJUBLJANA V ZVEZI S SPLETNO TRGOVINO

14. člen

(1) Decathlon je Uporabniku dolžan izročiti prodano blago v času in na način, ki ga je navedel v ponudbi, po opravljenem naročilu in plačilu kupoprodajne cene v skladu z zgoraj navedenim členom 11.2 teh Splošnih Pogojev.

(2) Decathlon kot prodajalec odgovarja za stvarne napake prodanega in dobavljenega blaga na način in v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, še zlasti z ustreznimi določbami Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika, kot sledi: Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Napaka je stvarna: (i) če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet, (ii) če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; (iii) če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; (iv) če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

(3) Decathlon ponuja samo izdelke, ki so v njegovi izključni lasti.

(4) Decathlon je dolžan zagotoviti verodostojne informacije o ponudbi blaga in celostne informacije o plačilu kupoprodajne cene in dobavi blaga. Vse napake v zvezi z blagom, embalažo ali pakiranjem bo Decathlon, po najboljšem vedenju, navedel in temeljito opisal.

(5) Spletna Trgovina je lahko začasno nedostopna ali dostopna v omejenem obsegu zaradi rednega vzdrževanja ali nadgradnje sistema, zaradi tehničnih težav, višje sile in drugih vzrokov. Decathlon (in tretje strani, povezane z njim) ni odgovoren, ne glede na vzrok ali trajanje, za eventualno nedostopnost Spletne Trgovine, zamujanja ali prekinitve v prenosu informacij, delno ali popolno prekinitev ali napačno delovanje in/ali tehnične probleme, ki lahko povzročijo napačno obdelavo podatkov, in vse druge zahtevke ali izgube, ki izhajajo iz tega, in v zakonsko dopustnem obsegu takšno odgovornost izključuje oziroma se omejuje od odškodninske in druge odgovornosti.

(6) Obveščeni ste in se strinjate z dejstvom, da Decathlon ne odgovarja za točnost, zanesljivost in vsebino, ki jo objavi Uporabnik. Besedila, komentarji, fotografije in drugi vnosi, ki jih Uporabniki objavljajo v za to predvidene rubrike, morajo biti točni in pravilni. Za vsako posamezno objavo nosi izključno odgovornost Uporabnik, ki je podatke objavil. Z objavo lastnih vsebin (profil, komentar in podobno) na Decathlon spletni strani se Uporabnik izrecno soglaša in se strinja, da daje Decathlonu pravico, da to vsebino objavlja, reproducira, distribuira, prevaja in na vse načine časovno in prostorsko neomejeno uporablja brez plačila nadomestila. Strinja se tudi, da na Decathlon vsebinsko, časovno in krajevno neomejeno ter izključno in brezplačno prenese vse materialne avtorske pravice na lastnih vsebinah ter dovoljuje njihov nadaljnji prenos na tretje osebe, še zlasti pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico dajanja v najem, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti in pravico predelave. Po lastni presoji lahko Decathlon zavrne objavo vsebin na njegovi spletni strani. Uporabnikove osebne podatke v zvezi s tem bo Decathlon obdeloval v skladu s 10. členom teh Splošnih Pogojev. Podrobnejši opis pravic intelektualne lastnine je dostopen tukaj.

(7) Decathlon ne nadzira in tudi ni odgovoren za vsebino, ki jo zagotavljajo uporabniki Spletne Trgovine. V kolikor Uporabnik opazi ali se seznani s kakršnokoli vsebino, ki je po njegovem mnenju neustrezna ali na kakršenkoli način nesprejemljiva oziroma krši pravice tretjih oseb, je o tem dolžan nemudoma obvestiti Decathlon na naslednji elektronski naslov podpora.strankam@decathlon.com.

(8) Decathlon ni odgovoren za kakršnokoli neizpolnjevanje ali zamudo pri izvrševanju obveznosti, ki temeljijo na teh Splošnih Pogojih, ali iz katere od pogodb, ko je to zaradi dejanj ali dogodkov, ki so zunaj razumnega nadzora Decathlona, vključno z okvaro javnih ali privatnih telekomunikacijskih mrež ter tehničnih težav, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje Spletne Trgovine. V tem primeru bo Decathlon uporabil vsa razumna sredstva, da izpolni svoje obveznosti v najkrajšem možnem roku po odpravi takih izrednih dejanj ali dogodkov.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA KOT KUPCA V SPLETNI TRGOVINI

15. člen

(1) Uporabnik je kot kupec v Spletni Trgovini dolžan plačati ceno kupljenega blaga in ob dostavi kupljeno blago prevzeti, kot je vse dogovorjeno v sklenjeni kupoprodajni pogodbi in s temi Splošnimi Pogoji. Za vse reklamacije je Uporabnik upravičen Decathlon obvestiti, kakor je navedeno zgoraj.

(2) Uporabnik je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga od trenutka njegovega prevzema, če je takšno zmanjšanje vrednosti blaga posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanje blaga.

KONČNE DOLOČBE

16. člen

(1) Ti Splošni Pogoji veljajo od datuma, ki je naveden pod opombo »Zadnje spremembe« spodaj. Decathlon si pridržuje pravico do spremembe Splošnih Pogojev, Uporabnika pa poziva, da redno spremlja zadnjo ažurirano različico, ki je dostopna na spletnih straneh Decathlona. Vse bistvene ali vsebinske spremembe glede obdelave podatkov bodo ustrezno sporočene Uporabnikom Decathlon Team Programa Zvestobe. Uporabnika ne bomo nujno opozorili na vsako spremembo ali posodobitev Splošnih Pogojev v zvezi s Spletno Trgovino, zato jih je Uporabnik dolžan prebrati vsakič, ko obišče Spletno Trgovino, da bi se lahko seznanil z možnimi spremembami.

(2) Če pride do sprememb, bo pod opombo »Zadnje spremembe« zapisan nov datum. Uporabnikova nadaljnja uporaba Spletne Trgovine bo pomenila, da je prebral spremenjene in posodobljene Splošne Pogoje, se z njimi strinjal in jih sprejel. Morebitne spremembe ne bodo posegale v Uporabnikove že pridobljene pravice.

(3) Decathlon si pridržuje pravico do spremembe ali odprave (začasne ali stalne) katerega koli izdelka ali storitve, ki jih ponuja, in do spremembe vsebine v Spletni Trgovini brez predhodne odobritve ali obvestila, vendar skladno z dobrimi poslovnimi običaji in tako, da to ne bo posegalo v Uporabnikove že pridobljene pravice.

(4) Za te Splošne Pogoje se uporabljajo predpisi Republike Slovenije, morebitni spori pa se bodo reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani, Slovenija.

(5) Vse pripombe in predloge, ter vsa vprašanja, pritožbe ali zahtevke v zvezi s sodelovanjem v Programu lahko Uporabniki pošljete na elektronski naslov podpora.strankam@decathlon.com.

(6) V primeru morebitnih pritožb v zvezi z naročilom ali dostavljenim blagom, nas lahko Uporabnik obišče v Decathlon Prodajalni, nam pošlje pisno pritožbo na naslov Decathlon Prodajalne oziroma nam svojo pritožbo sporoči na elektronski naslov 

(7) Decathlon trenutno ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot so določeni v skladu Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Morebitne pritožbe potrošnikov Decathlon rešuje posebej za to pristojna skupina v okviru Decathlona. Ne glede na zgoraj navedeno, Decathlon v skladu s četrtim odstavkom 32. člena Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov na tem mestu objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

(8) Elektronska oblika se v zvezi z uporabo Spletne Trgovine šteje za enakovredno pisni obliki razen, če zakon izrecno ne določa drugače.

Splošni Pogoji sprejeti dne 30.11.2018.; Zadnje spremembe: 24.3.2023