Naročila, ki vam ne ustrezajo, lahko vrnete v 30 dneh od dneva nakupa.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

1 - UVOD

1.1 Ti splošni e pogoji uporabe spletne strani urejajo odnos med družbo Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Šmartinska ulica 152, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 6886825000, davčna številka SI 76789055 (v nadaljevanju: »Decathlon«) in vsakim uporabnikom spletne strani (v nadaljevanju: »uporabnik«) decathlon.si, ki jo upravlja Decathlon (v nadaljevanju: »spletna stran« ali »decathlon.si«).
1.2 Decathlon.si predstavlja spletno stran, ki je dostopna prek URL naslova https://www.Decathlon.si in ki uporabnikom omogoča uporabo funkcij, ki so opisane pod 2. točko teh splošnih pogojev uporabe spletne strani. Decathlon ima pravico, da omeji dostop oz. uporabo spletne straniza posamezne uporabnike, ki spletno stran ne uporabljajo na običajen in zakonit način. Prepovedana je vsakršna zloraba spletne strani kot tudi uporaba s strani za profesionalne potrebe ali kot pomožno profesionalno dejavnost (tj. uporaba spletne strani za gospodarske namene). 
1.3 »Uporaba« v smislu teh splošnih pogojev za uporabo spletne strani vključuje vse operacije, ki jih izvaja uporabnik pri dostopanju do spletne strani, vključno z običajnim svetovanjem, ne glede na to, s katere naprave dostopa (vključno z računalnikom, tablico ali telefonom), vrsto povezave (zasebna spletna povezava, povezava prek tretje strani ali javne brezžične povezave) in kraja povezave (Slovenija ali tujina). Uporaba spletne strani pomeni, da se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji za uporabo spletne strani.
Priporočamo, da si uporabnik obenem prebere tudi Splošne pogoje prodaje , Pravila o piškotkih in Izjavo o varstvu osebnih podatkov, saj se tudi ti dokumenti lahko nanašajo na uporabo spletne strani.

2 - FUNKCIJE SPLETNE STRANI

2.1 Spletna stran uporabniku omogoča:
- brskanje po izdelkih in storitvah, ki jih ponuja Decathlon,
- nakup izdelkov v skladu s pogoji, ki so navedeni v Splošnih pogojih prodaje na spletni strani in na naslednji povezavi,
objavo mnenja o izdelkih, ki jih prodaja Decathlon,
- sodelovanje v različnih nagradnih igrah oz. tekmovanjih, ki so objavljeni na spletni strani,
- dostop in objavljanje vprašanj in/ali odgovorov na vprašanja drugih uporabnikov o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja Decathlon,
- prijavo na športne aktivnosti, ki jih organizira Decathlon (pod pogojem, da sprejmete Pogoje sodelovanja).
2.2 Zgornji seznam funkcij je le informativne narave. Decathlon si pridržuje pravico do dodajanja in brisanja (začasno ali stalno) funkcij brez soglasja uporabnika.

3 - POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

3.1 Spletno stran lahko uporabljajo polnoletne ali mladoletne osebe pod nadzorom in s soglasjem staršev.

3.2 Dostop do določenih unkcij na spletni strani morda zahteva ustvarjanje profila (računa) in posredovanje določenih osebnih podatkov s strani , ki omogočajo njegovo identifikacijo. V tem primeru bo Decathlon pridobljene osebne podatke obdeloval v skladu s slovensko zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Uporabnik se strinja, da bo podal točne in popolne podatke o svoji identiteti in se ne bopredstavljal kot tretja oseba. V nasprotnem primeru si Decathlon pridržuje pravico, da uporabniškega profila ne potrdi, ga izbriše ali ga blokira. Podrobnejše informacije v z zvezi z obdelavo osebnih podatkov so dostopne v Izjavi o varstvu osebnih podatkov na naslednji povezavi.

4 - UPORABA SPLETNE STRANI

4.1 Uporabniku e izrecno prepovedano:
- izvajanje nezakonitih dejanj,
- zbiranje (na vse možne načine)osebnih podatkov drugih uporabnikov spletne strani,
- - zbiranje, zapisovanje ali uporaba vsebine spletne strani, je predmet avtorskih pravic tretjih osebe, za katerikoli namen razen za iskanje po spletni strani, ter zbiranje, zapisovanje ali uporaba vsebine, ki je lahko zaščitena kot avtorsko delo z avtorskimi pravicami, registriranimi znamkami, modelom, dizajnom oz. drugimi pravicami intelektualne lastnine,
- shranjevanjerazširjanje ali objava vsebin, ki so zakonsko prepovedane, ki pomenijo zlorabo oz. uporabo, ki kršijo pravice do zasebnosti ali drugeosebnostne pravice tretjih oseb, vključno s pravico do ugleda,
- shranjevanje, razširjanje ali objava kakršnihkoli podatkov, ki razkrivajo, posredno ali neposredno, politična in verska stališča, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje ali spolno usmerjenost,
- pošiljanje vsebin v imenu tretje osebe,
- predstavljanje kot druga oseba in/ali objavaosebnih podatkov tretje osebe,
- shranjevanje, zbiranje ali objava vsebin, ki lahko posredno ali neposredno škodijo interesom Decathlona.
4.2 Uporabnik se strinja, da se bo vzdržal kakršnegakoli ravnanja, ki je v nasprotju z moralo in etiko ali ki bi lahko kršilo oz. prizadelo vrednote in interese Decathlona.

5 - PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

5.1 Vsebina, objavljena na spletni strani
Vsebina na spletni strani oz. druge informacije na spletni strani so predmet avtorskih pravic in so lahko zaščitene kot avtorsko delo z avtorskimi pravicami, registriranimi znamkami, patenti, modelom, dizajnom in drugimi pravicami intelektualne lastnine, katerih predmet so znanje (know-how), programskaoprema (vključbo z izvorno kodo), fotografije, videoposnetki, grafike, glasba, zvok in podobno in baze podatkov. DECATHLON NETWORK in njegovi partnerji, kot je Decathlon so lastniki takšnih vsebin in z njimi povezanih pravic.

V zvezi z zgornjimi pravicami in predmeti varstva nimate nobenih upravičenj.

Za te vsebine Decathlon Network uporabnikom nudi omejeno, neekskluzivno licenco (dovoljenje) z možnostjo preklica, brez dodatne licence za prosti dostop, navigacijo in uporabo spletne strani. Ta licenca uporabnikom ne dodeljuje nobenih drugih pravic, še posebno ne pravice za uporabo teh vsebin za komercialno / gospodarsko dejavnost.

V izogib vsem dvomom, Decathlon si izrecno pridržuje in ne prenaša na uporabnika nobenih pravic glede vsebin spletne strani, in prepoveduje uporabo vsebine spletne strani, razen kakor je določeno s temi splošnimi pogoji uporabe spletne strani in kakor je eventualno dovoljeno z navodili na sami spletni strani.

5.2 Vsebina, ki jo objavijo uporabniki
Vsa vsebina (vključno z besedilom, profilom, komentarji, datotekami, slikami, posnetki, video posnetki itd.) je lahko predmet varstva pravic uporabnikov, še zlasti pravic intelektualne lastnine, avtorskih pravic ali drugih osebnostnih pravic. Uporabniki izjavljajo in zagotavljajo, da imajo vse pravice in dovoljenja, ki jih potrebujejo za takšno objavljanje na spletni strani, še posebej tista, ki zagotavljajo skladnost z zakonodajo in pravili za spoštovanje zasebnosti in drugih osebnostnih pravic, lastnine, pravic intelektualne lastnine, avtorskih pravic ali katerihkoli drugih pravic. Uporabniki se strinjajo, da so kot zakoniti lastniki vsebine odgovorni za takšne objave in z objavo lastnih vsebin Decathlonu dajejo pravico, da to vsebino objavlja, reproducira, shranjuje, prevaja in na vse načine časovno in prostorsko neomejeno uporablja brez plačila nadomestila. Uporabniki se strinjajo, da na Decathlon vsebinsko, časovno in krajevno neomejeno ter izključno in brezplačno prenesejo vse materialne avtorske pravice na lastnih vsebinah ter dovoljujejo njihov nadaljnji prenos na tretje osebe, še zlasti pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico dajanja v najem, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti in pravico predelave.
Navedeno se ne nanaša na osebne podatke uporabnikov, ki jih Decathlon beluje v skladu z Izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki je dostopna na naslednji povezavi: Uporabniki zlasti dovoljujejo, da se njihova imena povezujejo z vsebino in se strinjajo, da takšno povezovanje ni obvezno. S samo objavo lastne vsebine uporabniki dovoljujejo, da je takšna vsebina samodejno dostopna na spletu, še posebno na drugih spletnih mestih in/ali blogih Decathlona, vključno s stranmi Decathlona na družabnih omrežjih. Uporabniki lahko odDecathloan zahtevajo, da preneha z objavljanjem njihove vsebine, tako da:[●]

6 - ODGOVORNOST

6.1 Odgovornost Decathlona
Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb. Uporabnik je seznanjen, da Decathlon v zakonsko dopustnem obsegu ni odgovoren za vsebino spletnih strani, ki so povezane s decathlon.si in s klikom na takšno povezavo soglaša, da spletno stran, ki je povezana z decathlon.si, uporablja na lastno odgovornost. Posledično Decathlon v zakonsko dopustnem obsegu ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki se pojavi zaradi dostopanja in/ali uporabe spletne strani, ki je povezana z decathlon.si in informacij, ki jih vsebuje takšna spletna stran.
Uporabnik je prav tako obveščen, da Decathlon lahko začasno prekine dostop do spletne strani iz tehničnih razlogov, še posebej zaradi vzdrževanja in nadgradnje spletne strani, zaradi tehničnih težav, višje sile in iz drugih vzrokov. Decathlon (kakor tudi tretje strani, povezane z njimi) ni odgovoren, ne glede na vzrok ali trajanje, za eventualno nedostopnost spletne strani, kakršne koli zamude ali prekinitve v prenosu informacij, delno ali popolno prekinitev ali napačno delovanje in/ali tehnične probleme, ki lahko povzročijo napačno obdelavo podatkov in kakršne koli zahteve ali izgube, ki izhajajo iz tega.
Uporaba spletne strani od uporabnikov zahteva poznavanje in sprejemanje delovanja in omejitev spletnih tehnologij, še posebej časa, ki je na strežniku potreben za odziv pri svetovanju ali pri odzivu na zahteve, gostovanja, tehničnega izpopolnjevanja, tveganja za prekinitev in seveda vseh tveganj, ki se pojavljajo pri posredovanju podatkov.
Decathlon in na splošno DECATHLON NETWORK v zakonsko dopustnem obsegu ni odgovoren za:
- vse vsebine in informacije, ki jih vidite na spletni strani, a jih ni objavil Decathlon,
- vse napake na omrežju, ki preprečujejo pravilno delovanje spletne strani,
- izgubo podatkov po krivi uporabnikov / tretjih oseb,
- okvaro programske opreme,
- posledice zaradi računalniškega virusa, napak, anomalij ali prekinitve,
- kakršnokoli škodo na računalniku uporabnika.
Delovanje decathlon.si je omejeno s povezovanjem uporabnikov in gostovanjem ter objavljanjem vsebin. Decathlon.si kot lastnik spletne strani v zakonsko doopustnem obsegu ni odgovoren za aktivnosti in vsebino s strani uporabnikov oz. tretjih oseb, ki se nahaja na spletni strani in ni dolžan vnaprej nadzorovati oz. preverjati kakovosti, varnosti, resničnosti in zakonitosti vsebine, ki jo objavljajo uporabniki.
6.2. Odgovornost uporabnika
Uporabnik spletno stran uporablja izključno na svojo lastno odgovornost.
Uporabnik se strinja, da Decathlon Network ni odgovoren za škodo ali stroške, posredne ali neposredne, ki nastanejo v posledici:
- kakršnekoli zahteve tretje osebe glede kakršenkoli vsebine, ki je bila objavljena v uporabnikovem imenu, še posebej za kršitev pravic zaradi vsebine, ki jo je uporabnik objavil na spletni strani, ali kaznivega dejanja, storjenega s tiskom,
- kakršnihkoli aktivnosti, ki so povezane z uporabnikovim sodelovanjem na spletni strani oz. njeno uporabo in ki pomenijo kršitev teh spliošnih pogojev uporabe spletne strani, vključno z aktivnostmi, ki pomenijo prevaro,
- kršenja teh pogojev uporabe spletne strani.
Decathlon poskuša svoje uporabnike obvestiti o objavljanju vsebine, kot je na primer objavljanje posnetka ali ostalih posnetkov uporabnikov.
Za objavo lastnih vsebin (profil, komentar in podobno) na spletni strani, je v celoti odgovoren uporabnik. V kolikor opazite ali se seznanite s kakršnokoli vsebino, ki je po vašem mnenju neustrezna ali na kakršenkoli način nesprejemljiva oziroma krši pravice tretjih oseb, prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite na naslednji elektronski naslov: [INSERT]@decathlon.com.
Če Decathlon na podlagi obvestila uporabnikov ali sam zasledi neprimerno vsebino, bo takšna vsebina izbrisana s spletne strani.
Decathlon.si je pozorno na posnetke ali fotografije, ki jih uporabljajo uporabniki in preverja, ali so skladni s športno etiko in vrednotami DECATHLON NETWORKA. Neprimerna vsebina bo sistematično izbrisana s spletne strani.

7 - BRISANJE VSEBINE UPORABNIKA

7.1.Decathlon lahko prekine vsako registracijo in/ali izbriše profil in/ali vsebino in/ali informacije, ki so objavljene na spletni strani ter prepove uporabo in/ali dostop do spletne strani takoj, ko ugotovi neupoštevanje teh splošnih pogojev uporabe spletne strani s strani uporabnika ali iztehničnih razlogov. Takšne spremembe lahko Decathlon pod pogoji iz prejšnjega stavka kadarkoli izvede brez predhodnega obvestila ali opozorila.

8 - CELOVITOST

Če ena ali več določb teh splošnih pogojev uporabe spletne strani uporabe postane neveljavna, druge določbe ostanejo veljavne v celoti. Decathlonse bo po najboljših močeh trudil, da eveljavni določbi. Zahteva (stalna ali začasna) za enostranski odstop od določene določbe teh splošnih pogojev za uporabo spletne strani ne pomeni samodejno odstopa od navedene določbe, temveč je za to potrebno soglasje obeh strani.

9 - SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

9.1 Ti splošni pogoji uporabe spletne strani veljajo od datuma, ki je naveden pod opombo »Zadnje spremembe« spodaj. Decathlon si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev, uporabnika pa poziva, da redno spremlja zadnjo ažurirano različico, ki je dostopna na spletnih straneh Decathlona. Uporabnika ne bomo nujno opozorili na vsako spremembo ali posodobitev splošnih pogojev, zato jih je uporabnik dolžan prebrati vsakič, ko obišče spletno trgovino, da bi se lahko seznanil z možnimi spremembami.

Če pride do sprememb, bo pod opombo »Zadnje spremembe« zapisan nov datum. Uporabnikova nadaljnja uporaba spletne strani bo pomenila, da je prebral spremenjene in posodobljene splošne pogoje uporabe spletne strani, se z njimi strinjal in jih sprejel. Morebitne spremembe ne bodo posegale v uporabnikove že pridobljene pravice.

10. VELJAVNO PRAVO IN REŠEVANJE SPOROV

10.1 Ti splošni pogoji uporabe spletne strani so predmet zakonodaje Republike Slovenije.

10.2 Morebitni spori se bodo reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani, Slovenija.

Decathlon spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb, za kar je pristojna posebna skupina v okviru Decathlona. Uporabnik lahko morebitno pritožbo v zvezi z uporabo spletne strani pošlje na: [●].

Ne glede na zgoraj navedeno, Decathlon v skladu s ZIsRPS na tem mestu objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

Splošni Pogoji sprejeti dne 6. 11. 2019; Zadnje spremembe: 6. 11. 2019