Naročila, ki vam ne ustrezajo, lahko vrnete v 30 dneh od dneva nakupa.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Dobrodošli na spletno stran Decathlon Slovenija. Decathlon se zavzema za Vaše pravice glede zasebnosti na spletu in skrbi za transparentnost tehnologij, ki jih uporablja. V skladu s členi 12, 13 in 14 Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o zaščiti posameznikov na področju obdelave osebnih podatkov in prostem pretoku takšnih podatkov in razveljavitvijo Direktive 95/46/ES (splošna uredba o zaščiti podatkov, v nadaljevanju »Splošna uredba«), vam tu nudimo osnovne informacije o tem, kdo je zadolžen za obdelavo, kdo prejme podatke (osebam, katerim se v skladu s pogodbo in zakonskimi predpisi posredujejo podatki), katere osebne podatke obdelujemo ter za katere namene in koliko dolgo podatke hranimo. Vse osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo, zakonom o izvajanju Splošne uredbe in drugimi veljavnimi predpisi.

DECATHLON LJUBLJANA d.o.o. za storitve, družba, osnovana v skladu s slovensko zakonodajo, vpisana v poslovni register Slovenije v Ljubljani, matična številka: 6886825000, davčna številka: SI76789055, s sedežem v Ljubljani, Moskovska ulica 10 (v nadaljevanju »Decathlon« ali »mi«) v skladu s Splošno uredbo deluje kot vodja obdelave, namen te politike zasebnosti pa je obiskovalce seznaniti s postopki zbiranja in obdelave osebnih podatkov ter s splošnimi pogoji uporabe naše spletne strani.


ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO ZA RAZLIČNE NAMENE:

ZARADI NUDENJA STORITEV, KI STE JIH ZAHTEVALI

Pri naročanju izdelkov prek spletne strani zbiramo podatke o vaši identiteti, kontaktne podatke, podatke za pošiljanje, podatke o plačilu in druge podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo transakcije. Na naši spletni strani lahko prav tako ustvarite račun in tako olajšate stik z nami.

ZARADI NAŠIH POSLOVNIH POTREB

Spletno stran lahko obiščete, ne da bi razkrili podatke o sebi. Vendar pa naši strežniki samodejno beležijo tehnične podatke o obiskovalcih, ki so potrebni za pravilno delovanje spletne strani, zagotavljanje varnosti ter za analizo uspešnosti delovanja naše spletne strani.

Osebne podatke, ki jih zbiramo, uporabljamo tudi za interne namene, kot je izboljšava naših izdelkov in ponudbe, upravljanje z računi strank, spoznavanje potreb naših strank in kontaktiranje strank z namenom raziskovanja in obveščanja.

Vaše osebne podatke lahko uporabimo v okviru transakcij podjetja in zaščite naših pravic ali lastnine, izvedbo naših pogojev uporabe in pravnih obvestil ter podajanje, uresničevanje in obrambo pravnih zahtev.

ZARADI IZPOLNJEVANJA NAŠIH ZAKONSKIH OBVEZNOSTI

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za izpolnjevanje davčnih, računovodskih in drugih zakonskih obveznosti, ki so povezane s trgovanjem. Poleg tega vaše osebne podatke obdelujemo v primerih, ko to določa zakon ali odločitev sodišča oziroma druga obvezujoča odločitev.

Z VAŠIM DOVOLJENJEM

V nekaterih primerih vas lahko prosimo za dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov. To na primer naredimo pri uporabi določenih piškotkov, pri uporabi vašega elektronskega naslova za oglaševanje, pri naročilu na določene storitve (npr. redna obvestila) ali ko želite postati član programa zvestobe Decathlon Team. To dovoljenje lahko kadarkoli prekličete.

Poleg tega lahko v nekaterih primerih prostovoljno posredujete osebne podatke, kot so: ime, kontaktni podatki (telefonska številka, elektronski naslov in naslov), datum rojstva, naziv delovnega mesta, imena in kontaktni podatki prijateljev in družinskih članov, hobiji, področja, ki vas zanimajo, članstvo v strokovnih združenjih, nagibanje k določenim znamkam in izdelkom, reference. Če posredujete podatke prijateljev in družinskih članov soglašate, da ste tem osebam predali ta pravila o zasebnosti in dobili njihovo dovoljenje za posredovanje podatkov.

Če ste mlajši od 16 let, osebnih podatkov ne smete posredovati brez dovoljenja ali odobritve staršev ali skrbnikov.

Vaših osebnih podatkov ne bomo delili ali uporabljali za namene, ki niso opisani v te politiki zasebnosti, ne da bi vas predhodno o tem obvestili in, ko je to potrebno, vam ponudili, da se odločite, ali lahko na ta način uporabimo vaše osebne podatke.


DELJENJE PODATKOV

VAŠE OSEBNE PODATKE LAHKO ZA V PREJ NAVEDENE NAMENE DELIMO Z:

drugim subjektom skupine Decathlon; ponudniki storitev, ki so povezani z delovanjem te spletne strani in našega podjetja, zagotavljanjem storitev, ki so povezane s tehnologijo, obdelovanjem in odobritvijo plačil in distribucijo promocijskega materiala; javnim oblastem, državnim regulatornim organom ali uradnikom, ki so zadolženi za izvedbo zakona, in sodiščem, ko je to predpisano, določeno z zakonom ali pa ko smo k temu zavezani; in ostalim tretjim osebami, ki so povezane s prestrukturiranjem podjetja, prodajo in razdelitvijo lastnine, združevanjem ali prodajo lastnine družbe Decathlon ali katerekoli naše hčerinske družbe ali podružnic.

Pri delitvi vaših osebnih podatkov s subjekti, ki se nahajajo izven EGP ali Švice, in ne nudijo enake stopnje zaščite podatkov, bomo s pogodbo določili zaščito, ki je skladna z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. Za več informacij nas kontaktirajte s pomočjo spodaj navedenih kontaktnih podatkov.


VARNOST PODATKOV

Skrbimo za ustrezne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe, da bi zaščitili osebne podatke od nenamernega ali nezakonitega uničenja, nenamerne izgube, izmenjave, nepooblaščenega razkritja ali dostopa. Žal noben sistem zagotavljanja varnosti podatkov ne more biti 100 % varen. Tako vam kljub temu, da se trudimo zaščititi vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti, da bodo vaši osebni podatki zaščiteni pred nepredvideno izgubo ali nepooblaščenim dostopom.


VAŠE PRAVICE

Obiskovalci te spletne strani imajo ves čas naslednje pravice:

pravico do dostopa in pregleda podatkov;

pravico do informacij glede obdelave podatkov;

pravico do prenosa podatkov;

pravico do preklica dovoljenja;

pravico do pritožbe;

pravico do popravka ali spremembe osebnih podatkov v primeru, ko so podatki nepopolni ali nepravilni;

pravico do izbrisa, ko podatki niso več potrebni za obdelavo, v primeru preklica dovoljenja ali v primeru vložitve pritožbe.

Svojo zahtevo lahko pošljete na: varnost.podatkov@decathlon.com.


POPOLNOST PODATKOV

Sprejemamo potrebne ukrepe, da bi zagotovili, da so zbrani osebni podatki primerni za namene, za katere jih bomo uporabljali, da so podatki zanesljivi ter da so pravilni, popolni in aktualni. V nekaterih primerih se bomo morda morali zanesti na uporabnike, da nam posredujejo osebne podatke in skrbijo, da so pravi. Če vam naše storitve omogočajo upravljanje podatkov, ste sami odgovorni za posodabljanje in pravilnost svojih posredovanih podatkov.


SHRANJEVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke hranimo toliko časa, koliko to določa trenutna zakonodaja, oziroma koliko časa jih potrebujemo za namene, za katere podatke obdelujemo. Osebne podatke bomo izbrisali, ko jih ne bomo več potrebovali, oziroma najkasneje do izteka najdaljšega roka za shranjevanje, ki ga določa trenutna zakonodaja.


SPREMEMBA TE POLITIKE ZASEBNOSTI

Decathlon si pridržuje pravico do spremembe te politike zasebnosti v kateremkoli trenutku, zato občasno obiščite našo spletno stran in preverite, ali je prišlo do sprememb. Preverite datum začetka veljavnosti, ki je objavljen na začetku te politike zasebnosti in tako preverite, ali so se pravila pred kratkim spremenila.


POVEZAVA DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Postopki zaščite zasebnosti, ki so navedeni v te politiki zasebnosti, se nanašajo samo na to spletno stran in na druge navedene dejavnosti. Druge spletne strani, ki jih urejajo tretje osebe, imajo morda drugo politiko. Če kliknete na povezavo do druge spletne strani, s katero upravljajo tretje osebe ali te strani drugače obiščete, si oglejte njihovo politiko zasebnosti. Mi ne nadziramo teh spletnih strani, zato nismo odgovorni za pravila in postopke, ki jih uporabljajo tretje osebe.


KONTAKTIRAJTE NAS

Za vprašanja o te politiki zasebnosti ali naših postopkih za zaščito zasebnosti, nas kontaktirajte na: varnost.podatkov@decathlon.com.

Če ste v dvomih ali se želite pritožiti glede našega načina uporabe vaših osebnih podatkov, se obrnite na naš oddelek za zaščito podatkov na: varnost.podatkov@decathlon.com.

Če menite, da vaša pritožba ni ustrezno razrešena, se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije.