Naročila, ki vam ne ustrezajo, lahko vrnete v 30 dneh od dneva nakupa.

OD SEDAJ LAHKO PRI NAS RECIKLIRATE STARO ELEKTRIČNO OPREMO IN ODPADNE BATERIJE.
OB NAKUPU NOVE ELEKTRIČNE NAPRAVE BOMO BREZPLAČNO RECIKLIRALI VAŠO STARO NAPRAVO.
- ZAKAJ RECIKLIRATI?


Neželena električna oprema predstavlja najhitreje rastoče odpadke.

Številne električne naprave je možno popraviti ali reciklirati, s čimer se varujejo naravni viri in okolje. Če ne reciklirate, električna oprema konča na odlagališču odpadkov, kjer lahko iz nje iztečejo nevarne snovi, ki onesnažijo tla in vodo, kar je lahko nevarno za živali in zdravje ljudi.

V večini supermarketov in trgovin, ki prodajajo baterije, kot tudi v šolah in knjižnicah, najdete zabojnike za odpadne baterije. Končni uporabniki lahko baterije prinesejo v lokalno trgovino.


- MI LAHKO POMAGAMO


V skladu z uredbo o ravnanju z odpadnimi baterijami našim uporabnikom z veseljem nudimo možnost recikliranja starih električnih naprav in vseh odpadnih kompaktnih baterij.

Če želite reciklirati svoje stare električne naprave ali baterije, jih prinesite v katerokoli našo trgovino v Sloveniji. Mi bomo poskrbeli za registracijo in ravnanje z odpadno opremo. Z zbiranjem odpadkov se ukvarja naše partnersko podjetje, ki se ukvarja z ravnanjem z odpadki.

Da bi vas spomnili na to, da lahko svojo staro električno opremo reciklirate, jo sedaj označujemo s simbolom prekrižanega zabojnika za smeti s kolesi. Prosimo vas, da v svoj zabojnik ne odvržete nobene vrste električne opreme (vključno s tisto, ki je označena s simbolom prekrižanega zabojnika s kolesi).


- KAJ JE OEEO?


Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) določa, da države povečajo ločeno zbiranje in ekološko predelavo teh izdelkov. V Sloveniji morajo distributerji (vključno z maloprodajnimi trgovci) kupcu pri nakupu nove električne opreme omogočiti brezplačno recikliranje starih električnih izdelkov. Trgovci z lastnim sistemom vračil so kupcu pri nakupu nove električne opreme dolžni ponuditi vsaj brezplačno zbiranje izdelkov, ki so enaki kupljenim izdelkom.