Skrij filtre
Filtri 0
Razvrsti po :
Filtri 0

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN UPORABE SPLETNE STRANI

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN UPORABE 

WWW.DECATHLON.SI – APRIL 2021

Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 6886825000, davčna številka SI 76789055 (v nadaljnjem besedilu: „Decathlon“) sprejme naslednjeSPLOŠNE POGOJE PRODAJE IN UPORABE www.decathlon.si (v nadaljnjem besedilu: „Splošni Pogoji“) 1. POGLAVJE - UVODNE DOLOČBE 

1.1. Ta pravila in pogoji prodaje in uporabe (v nadaljevanju »splošni pogoji«) urejajo odnos med Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 6886825000, davčna številka SI 76789055 (v nadaljevanju: »Decathlon«), in osebo, ki obiskuje ali nakupuje prek spletne strani decathlon.si (v nadaljevanju »uporabnik«), skupaj imenovana »pogodbeni stranki«, v zvezi z uporabo spletne trgovine na spletni strani www.decathlon.si, v okviru katere Decathlon prodaja blago, organizira dostavo predmeta prodaje in nekatere druge podporne aktivnosti (npr. izvedbo plačil preko tretjih oseb) (v nadaljevanju: »spletna trgovina«). Uporabnik spletne trgovine je lahko le polnoletna oseba. Pogoji se lahko spremenijo, pri čemer veljajo tisti pogoji, ki so veljavni v času oddanega naročila na spletni strani.

1.2. Decathlon.si predstavlja spletno stran, ki je dostopna prek URL naslova https://www.Decathlon.si in ki uporabnikom nudi uporabo funkcij, ki so opisane v nadaljevanju teh splošnih pogojev prodaje in uporabe spletne strani in določene pravice in dolžnosti. Decathlon ima pravico, da omeji dostop oz. uporabo spletne strani za posamezne uporabnike, ki spletno stran ne uporabljajo na običajen in zakonit način. Prepovedana je vsakršna zloraba spletne strani kot tudi uporaba s strani za profesionalne potrebe ali kot pomožno profesionalno dejavnost (tj. uporaba spletne strani za gospodarske namene). 

1.3. Politika vračila Decathlona, Politika zasebnosti Decathlona, Politika piškotkov spletne strani, Splošni pogoji telefonske prodaje, kot vsi drugi dokumenti, ki so navedeni v teh splošnih pogojih prodaje, so del splošnih pogojev prodaje. Z obiskom spletne strani www.decathlon.si, prijavo v spletno trgovino in koriščenjem storitev spletne trgovine, sprejemate spodaj opisane pogoje z vsemi posledicami, ki izhajajo iz njihovega sprejetja. S sprejemom splošnih pogojev prodaje in uporabe se strinjate tudi s politko vračila družbe decathlon ljubljana, politiko zasebnosti in politiko piškotkov www.decathlon.si, ter vsemi ostalimi dokumenti, ki so omenjeni v tem dokumentu. 

1.4. Decathlon si pridržuje pravico,:

 • da spremeni splošne pogoje kadarkoli in brez predhodnega obvestila;

 • da kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni ali doda nova pravila ali omejitve glede vsebine in pogojev spletne strani www.decathlon.si; in

 • da, kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ali posodobi svoje storitve ali pravice do uporabe teh storitev.

1.5. Vse spremembe splošnih pogojev bodo veljale samo za nova naročila, ki bodo oddana po objavi teh sprememb na spletni strani www.decathlon.si. Pred uporabo spletne trgovine in pred oddajo kakršnega koli naročila natančno preberite splošne pogoje prodaje in ostale dokumente. Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s splošnimi pogoji nas kontaktirajte preko službe za pomoč uporabnikom. 

1.6. Priporočamo, da si uporabnik obenem prebere tudi Pravila o piškotkih, Izjavo o varstvu osebnih podatkov in Politiko zasebnosti, saj se tudi ti dokumenti lahko nanašajo na uporabo spletne strani. 1. POGLAVJE - DEFINICIJE IZRAZOV

2.1. Splošni pogoji prodaje in uporabe Decathlon veljajo za vso prodajo izdelkov in/ali storitev, ki jih prodaja Decathlon prek spletnega spletne trgovine www.decathlon.si. V splošnih pogojih imajo spodnji izrazi naslednji pomen: 

Uporabnik - katerakoli pravna ali fizična oseba, ki na kakršenkoli način dostopa do spletnega mesta www.decathlon.si, si ustvari svoj račun na spletni trgovini in/ali odda naročilo na spletni trgovini.

Prodajalec - Decathlon Ljubljana d.o.o.

Kupec - katerakoli pravna ali fizična oseba, ki ima na spletni trgovini ustvarjen račun in uspešno odda naročilo za nakup izdelka ali storitve. 

Naročilo - zahteva, ki jo kupec pošlje s potrebnimi tehničnimi koraki za nakup izdelkov in/ali storitev, ki jih prodajalec prodaja preko spletne trgovine, pod pogoji, ki jih določajo te splošni pogoji. 

Izdelek - vsak izdelek, ki ga Decathlon prodaja v spletni trgovini in ga kupec zahteva s ustvarjenim spletnim naročilom, ter ga Decathlon prodaja pod pogoji določenimi s temi splošnimi pogoji prodaje. 

Storitev - katerakoli storitev, ki jo Decathlon ponuja na spletni trgovini, in jo kupec naroči z oddajo spletnega naročila, ter jo Decathlon ponuja pod pogoji določenimi s temi Splošnimi pogoji prodaje.  

Pogodba - je pogodba sklenjena med kupcem, ki je predhodno sprejel Splošne pogoje prodaje, in Decathlonom, katera se sklene v času potrditve naročila na spletnem mestu. 

Transakcija - pridobitev ali vračilo zneska denarja, ki izhaja iz prodaje izdelka in/ali storitve prodajalca kupcu z uporabo storitev procesiranja kartic.

Uporaba - v smislu teh splošnih pogojev vključuje vse operacije, ki jih izvaja uporabnik pri dostopanju do spletne strani, vključno z običajnim svetovanjem, ne glede na to, s katere naprave dostopa (vključno z računalnikom, tablico ali telefonom), vrsto povezave (zasebna spletna povezava, povezava prek tretje strani ali javne brezžične povezave) in kraja povezave (Slovenija ali tujina). Uporaba spletne strani pomeni, da se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji za uporabo spletne strani.

 1. POGLAVJE - FUNKCIJE SPLETNE STRANI 

3.1. Spletna stran uporabniku omogoča:

 • brskanje po izdelkih in storitvah, ki jih ponuja Decathlon;

 • nakup izdelkov v skladu s pogoji, ki so navedeni v teh Splošnih pogojih;

 • objavo mnenja o izdelkih, ki jih prodaja Decathlon;

 • sodelovanje v različnih nagradnih igrah oz. tekmovanjih, ki so objavljeni na spletni strani;

 • dostop in objavljanje vprašanj in/ali odgovorov na vprašanja drugih uporabnikov o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja Decathlon; in

 • prijavo na športne aktivnosti, ki jih organizira Decathlon (pod pogojem, da sprejmete Pogoje sodelovanja).

3.2. Zgornji seznam funkcij je le informativne narave. Decathlon si pridržuje pravico do dodajanja in brisanja (začasno ali stalno) funkcij brez soglasja uporabnika. 1. POGLAVJE - POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

4.1. Spletno stran lahko uporabljajo polnoletne osebe ali mladoletne osebe pod nadzorom in s soglasjem staršev.

4.2. Dostop do določenih funkcij na spletni strani morda zahteva ustvarjanje profila (računa) in posredovanje določenih osebnih podatkov s strani , ki omogočajo njegovo identifikacijo. V tem primeru bo Decathlon pridobljene osebne podatke obdeloval v skladu s slovensko zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Uporabnik se strinja, da bo podal točne in popolne podatke o svoji identiteti in se ne bo predstavljal kot tretja oseba. V nasprotnem primeru si Decathlon pridržuje pravico, da uporabniškega profila ne potrdi, ga izbriše ali ga blokira. Podrobnejše informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so dostopne v Politiki zasebnosti in izjavi o varstvu osebnih podatkov. 

4.3.  Uporabniku je izrecno prepovedano:

 • izvajanje nezakonitih dejanj;

 • zbiranje (na vse možne načine) osebnih podatkov drugih uporabnikov spletne strani;

 • zbiranje, zapisovanje ali uporaba vsebine spletne strani za katerikoli namen razen za iskanje po spletni strani, ter zbiranje, zapisovanje ali uporaba vsebine, ki je lahko zaščitena kot avtorsko delo z avtorskimi pravicami, registriranimi znamkami, modelom, dizajnom oz. drugimi pravicami intelektualne lastnine;

 • shranjevanje, razširjanje ali objava vsebin, ki so zakonsko prepovedane, ki pomenijo zlorabo oz. uporabo, ki kršijo pravice do zasebnosti ali druge osebnostne pravice tretjih oseb, vključno s pravico do ugleda;

 • shranjevanje, razširjanje ali objava kakršnihkoli podatkov, ki razkrivajo, posredno ali neposredno, politična in verska stališča, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje ali spolno usmerjenost;

 • pošiljanje vsebin v imenu tretje osebe; 

 • predstavljanje kot druga oseba in/ali objava osebnih podatkov tretje osebe; in

 • shranjevanje, zbiranje ali objava vsebin, ki lahko posredno ali neposredno škodijo interesom Decathlona.

4.4 Uporabnik se strinja, da se bo vzdržal kakršnegakoli ravnanja, ki je v nasprotju z moralo in etiko ali ki bi lahko kršilo oz. prizadelo vrednote in interese Decathlona. 1. POGLAVJE - SKLENITEV POGODBE

5.1. Z oddajo naročila v spletni trgovini se kupec strinja z načinom komunikacije (sms ali e-pošta), prek katere prodajalec izvaja svoje aktivnosti in obveznosti (dostava računa, informacije o naročilu itd.). 

5.2. Obvestilo, ki ga kupec prejme po oddaji naročila, ima namen informiranja kupca in ne pomeni sprejema naročila ali sklenitve pogodbe. To obvestilo je poslano v elektronski obliki (e-pošta), preko SMS-a ali telefona. 

5.3. Šteje se, da je pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena, ko kupec od prodajalca po e-pošti ali SMS-u prejme račun in obvestilo o izvedenem naročilu. 

5.4. Podatki, ki jih kupec posreduje prodajalcu v trenutku kreiranja naročila v spletni trgovini, so osnova sklenjene pogodbe poleg teh podatkov pa so lahko sestavni deli pogodbe tudi garancijski list, in/ali potrdilo o skladnosti. 

5.5. Račun, ki potrjuje nakup izdelkov, bo izdan v elektronski obliki in bo poslan na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel pri ustvarjanju uporabniškega računa na spletnem mestu.  1. POGLAVJE - INFORMACIJE V SPLETNI TRGOVINI

6.1. Decathlon sprejme vse potrebne ukrepe s katerimi si prizadeva, da so informacije objavljene v spletni trgovini, vključno z opisom izdelkov in storitev ter navedenimi cenami, vedno pravilne in popolne. Kljub vsem ukrepom se lahko pojavijo napake in pomanjkljivosti. V takšnih primerih bo Decathlon poskušal čim prej odstraniti vse napake, ki se pojavijo in odpraviti pomanjkljivosti. V primeru, da Decathlon ugotovi, da je napaka vplivala na kupčevo naročilo ali veljavno sklenjeno pogodbo, bo poskušal čim prej obvestiti kupca in mu ponuditi ponovno naročilo pod spremenjenimi pogoji, kot tudi možnost preklica naročila/pogodbe.

6.2. Potrebno se je zavedati, da nakup izdelkov preko spletne trgovine ponuja drugačno izkušnjo kot pa nakup v trgovinah Decathlon v Sloveniji. Zlasti morate vedeti, da: 

 • barve izdelkov, kot so predstavljene v spletni trgovini, so lahko v resnici drugačne, saj so odvisne od več dejavnikov, vključno z nastavitvami vašega monitorja;

 • dimenzije in oblika izdelkov se lahko v realnosti razlikujejo od njihovega prikaza v spletni trgovini, zato upoštevajte, da ste sami dolžni preveriti, ali dejanska velikost izdelka ustreza namenu, za katerega ste kupili ta izdelek;

 • fotografije in slike v spletni trgovini so namenjene samo in izključno za ponazoritev izdelka. Za natančen opis izdelka in podrobnosti preberite opis izdelka ali nas kontaktirajte po tukaj omenjenih metodah;

 • Izdelki bodo dostavljeni le, če bodo na voljo, zato obstaja nevarnost, da Decathlon ne bo mogel dostaviti naročila. Prav tako si Decathlon pridržuje pravico, da kadarkoli umakne katerikoli izdelek iz prodaje. V takih primerih je edina odgovornost družbe Decathlon popolno vračilo zneskov, plačanih za posamezne izdelke, ki jih ne more več dobavljati/jih je umaknilo iz prodaje;

 • Decathlon si po najboljših močeh prizadeva, da dostavi izdelke v skladu s predvidenim datumom dobave, navedenim v e-poštnem sporočilu in v skladu z določbami poglavja 10 teh Splošnih pogojev. Upoštevajte, da so vse informacije o dostavi, ki jih ponuja Decathlon (na spletni strani, telefonu ali po e-pošti), namenjeni izključno oceni in se lahko od primera do primera razlikujejo. Za več informacij o dostavi glejte poglavje 10;

 • Obstaja možnost, da v trgovinah Decathlon ne bodo na voljo vsi izdelki in promocije, ki so veljavne v spletni trgovini. Cene, zaračunane v spletni trgovini, se lahko razlikujejo od tistih, ki se uporabljajo v trgovinah Decathlon. Če želite izvedeti natančno ceno izdelkov, nas kontaktirajte na tukaj omenjene načine. 

 • Decathlon si pridržuje pravico do svobodnega prilagajanja v skladu z zakonskimi določbami, cenami in posebnimi ponudbami.

6.3. Uporaba spletne trgovine www.decathlon.si z namenom zlonamernega ravnanja v obliki nalaganja virusov ali katerega koli drugega programa ali materiala, ki je lahko tehnično škodljiv ali uničujoč, ni dovoljena. Poskusi nepooblaščenega dostopa do tega spletnega mesta, strežnika, računalnika ali baze podatkov v povezavi s spletno trgovino so prepovedani. S sprejetjem teh Splošnih pogojev se strinjate, da te spletne trgovine ne boste napadli ali ga izkoristili za pridobitev kakršnekoli koristi. 

6.4. Neupoštevanje določb teh splošnih pogojev bo prijavljeno pristojnim organom, ki bodo proti vam sprožili ustrezne pravne postopke in blokiran bo vaš dostop do uporabe spletne trgovine. 

6.5. Kljub temu, da se Decathlon trudi po svojih najboljših močeh zagotoviti varno brskanje in obiskovanje spletne trgovine, ne zagotavlja, da v spletni trgovini, strežnikih na katerih gostuje ali v poslanih e-sporočilih ni virusov ali drugih potencialno škodljivih računalniških programov. Upoštevajte, da spletno trgovino www.decathlon.si uporabljate na lastno odgovornost, zato Decathlon na noben način ne odgovarja za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali dostopa do spletnega mesta ali njegove uporabe ali zaradi uporabe informacij na spletnem mestu. Morebitno obstoječe tveganje lahko preprečite z namestitvijo ustrezne programske opreme za zaščito računalnika pred virusi in/ali kakršnokoli drugo škodljivo vsebino. 

6.6. Decathlon si pridržuje pravico, da prekliče naročila v zvezi z izdelki in/ali storitvami prikazanimi v spletni trgovini, zaradi tehničnih napak ali ki imajo zaradi tehničnih napak očitno napačne cene (cene, ki bi jih povprečni potrošnik lahko štel za napačne) in kupcu v celoti vrne denar za izvedeno naročilo. 

6.7. Morebitne povezave do drugih spletnih mest ali morebitnih materialov tretjih oseb, ki so objavljene v spletni trgovini www.decathlon.si, so izključno informativne narave in Decathlon za vsebino teh spletnih strani in materialov ne prevzema nobene odgovornosti. 

6.8. Decathlon ima pravico kadarkoli spremeniti, začasno ustaviti ali ukiniti trženje izdelkov v spletni trgovini in to v celoti ali delno, začasno ali trajno in s predhodnim obvestilom ali brez njega. Decathlon ne bo odgovorno za kakršnekoli spremembe, začasne ustavitve ali prekinitve možnosti spletnega naročanja, razen za primere, ko zakon nudi potrošnikom določene pravice. Prav tako se Decathlon zavezuje, da bo pravilno in v celoti izpeljala vsa naročila, ki so bila potrjena pred dnem nastankom sprememb, začasne ustavitve ali prekinitve. 

6.9. Decathlon bo zagotovil zaupnost vaših podatkov, oziroma podatkov za preverjanje pristnosti, geslo in vse druge podrobnosti v zvezi z računom, ustvarjenim v spletni trgovini www.decathlon.si, v skladu s politiko zasebnosti. Vaša odgovornost pa je, da zagotovite, da bodo podatki o računu, ustvarjenem v spletni trgovini, ves čas zaupni in ne bodo posredovani tretjim osebam. S sprejetjem Splošnih pogojev se strinjate, da čim prej obvestite družbo Decathlon, če utemeljeno sumite, da je ogrožena varnost vašega računa.

6.10. Upoštevajte, da lahko v spletni trgovini oddate veljavno naročilo le, če ste dopolnili 18 let in želite, da se izdelki in/ali storitve dobavijo/zagotovijo na ozemlju Republike Slovenije. Za uspešno oddajo naročila potrebujete veljaven/aktiven e-poštni naslov in/ali telefonsko številko, kjer vas lahko enostavno kontaktiramo.

6.11. Spletna prodaja izdelkov poteka v maloprodajnem sistemu (trgovina na drobno) in ne na debelo (prodaja na debelo). 1. POGLAVJE - REGISTRACIJA

7.1. Vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno trgovino www.decathlon.com, tudi če ne kupi nobenih izdelkov in/ali storitev, postane uporabnik. 

7.2. Za nakup izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine mora uporabnik ustvariti svoj spletni račun. Uspešna registracija in prijava je predpogoj za izvedbo nakupa v spletni trgovini. 

7.3. Decathlon ljubljana lahko zavrne registracijo ali pa izbriše obstoječe račune v primeru, da ugotovi, da so predloženi podatki očitno v neskladju z resničnostjo (npr. Decathlon si pridržuje pravico do brisanja računov, ustvarjenih z e-poštnim naslovom, ki ne pripada osebi, ki je račun ustvarila). Pomembno je, da račun ustvarite s pravilnim e-poštnim naslovom.  1. POGLAVJE - DOSTOPNOST IZDELKOV 

6.1. Naši izdelki so na razpolago in cene so veljavne, če so v trenutku naročila prikazani na spletni strani www.decathlon.si, z izjemno posebnih ponudb, za katere je v spletni trgovini naveden rok veljavnosti in posebej označenih izdelkov katerih ni mogoče naročiti preko spletne trgovine. Uporabniki si lahko na informativni strani v spletni trgovini ogledajo razpoložljivost izdelkov. V primeru naročila izdelka, ki ni razpoložljiv iz upravičenih razlogov (npr. število naročil v istem času trenutku presega zalogo in to iz upravičenih razlogov ni bilo mogoče zaslediti v postopku potrjevanja naročila), si Decathlon pridržuje pravico, da prekliče naročilo in o tem obvesti uporabnika. Če je uporabnik naročil več izdelkov, med katerimi so tudi takšni, ki niso več razpoložljivi, bo Decathlon o nezmožnosti dostave izdelkov obvestil kupca. Preostali del naročila bomo obdelali in poslali kupcu v roku, ki je naveden v informativnem elektronskem sporočilu o poslanem naročilu.

6.2. Kupec se lahko prav tako odloči za preklic celotnega naročila tako, da o tem prek telefona 080 4551 ali elektronske pošte [email protected] obvesti oddelek za podporo strankam.  1. POGLAVJE - NAROČILO

Kako naročiti v spletni trgovini?

9.1. Najprej mora uporabnik na spletni strani www.decathlon.si ustvariti svoj individualni profil, s čimer uporabnik postane član Decathlona. Nadaljujete lahko tudi brez registracije, vendar boste morali pred zaključkom naročila ustvariti individualni profil, ki omogoča dokončanje nakupa in dostavo izbranega izdelka. Spletni nakupi v spletni trgovini in komentiranje izdelkov na spletu so možni le z odprtjem individualnega profila.

9.2. Naročilo oddate v nekaj korakih:

 • uporabnik napolni svojo košarico z želenimi izdelki,

 • uporabnik izbere način dostave,

 • uporabnik izbere način plačila,

 • uporabnik pošlje zahtevo za plačilo,

 • uporabnik od decathlon.si prejme elektronsko pošto o prejetem naročilu,

 • na koncu uporabnik prejme elektronsko pošto s potrditvijo naročila.

9.3. Šele elektronska pošta s potrditvijo poslanega naročila (ne pa že elektronska pošta o prejetem naročilu) pomeni, da je Decathlon sprejel naročilo, s čimer se med pogodbenima strankama sklene kupoprodajna pogodba. Kupoprodajno pogodbo sestavlja uporabnikovo naročilo, naša potrditev uporabnikovega naročila in pripadajoči splošni pogoji. Vse prej navedeno je bilo kupcu bodisi dostopno preko spletne strani (tj. splošni pogoji) bodisi mu je bilo poslano v njegov elektronski poštni predal. S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe je uporabnik dolžan pod tam določenimi pogoji izpolniti vse svoje obveznosti, še zlasti obveznost plačila cene naročenega blaga.

9.4. Splošni pogoji so sestavni del kupoprodajne pogodbe, sklenjene prek spletne trgovine, in so vsakokrat dostopni med postopkom oddaje naročila na spletni strani www.decathlon.si 

9.5. Ko bo naročilo pripravljeno za pošiljanje, bo Decathlon kupcu poslal elektronsko sporočilo s potrdilom o poslanem naročilu. Uporabnik, ki je izbral dostavo v trgovino, bo prejel elektronsko sporočilo, kdaj bodo izdelki pripravljeni za prevzem v izbrani trgovini, po tem, ko bo izvedel plačilo.

9.6. Spletna trgovina je namenjena samo za domačo in osebno uporabo (tj. nakup izdelkov, ki ni namenjen nadaljnji prodaji). Uporabnik se strinja, da spletne trgovine ne bo uporabljal v kakršnekoli komercialne ali poslovne namene (npr. kupovanje izdelkov z namenom nadaljnje prodaje), Decathlon pa v obsegu, ki ga določa veljavna zakonodaja, ne prevzema nikakršne odgovornosti do uporabnika za izgubo zaslužka, izgubo ali prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne možnosti. Decathlon si pridržuje pravico, da onemogoči uporabo spletne trgovine, če bi lahko takšna uporaba v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno predstavljala delo na črno oziroma oglaševanje ali omogočanje dela na črno.

9.7. Storitve, ki jih Decathlon ponuja v spletni trgovini, ne vključujejo stroškov, ki jih ima uporabnik z uporabo računalniške opreme in z drugimi elektronskimi napravami (elektronskimi aparati), niti stroškov pristopa do Decathlonove spletne strani. Decathlon ni odgovoren za stroške telefona, podatkovnega prometa ali katere koli druge stroške, do katerih bi lahko prišlo pri naročanju ali pregledovanju/iskanju po spletni trgovini in pri uporabi v njej dostopnih storitev.

Naše cene

9.8. Cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vključujejo DDV. Dostava blaga ni všteta v prikazane ceni v spletni trgovini in se obračuna posebej. Poudarjamo, da se naročeno blago ponuja za nakup po cenah, ki veljajo v spletni trgovini na dan naročila, ne glede na izbrani dan dostave.

9.9. Cene izdelkov, ki so navedene v spletni trgovini, ne vključujejo stroškov pošiljanja, pakiranja ali drugih storitev, ki se lahko dodatno zaračunajo. Ti možni dodatni stroški bodo na ustrezen in jasen način sporočeni uporabniku v zadnjem koraku naročila, pred dokončno potrditvijo naročila.

9.10. Uporabnik je obveščen, da cene izdelkov in storitev v trgovinah Decathlon ne veljajo nujno pri nakupu v spletni trgovini in obratno. Cene izdelkov in storitev se torej na spletni strani lahko razlikujejo od cen storitev in izdelkov v trgovinah Decathlon po Sloveniji. 
Kakšni so načini plačila v spletni trgovini?

9.11. Uporabnik lahko nakup na spletnem mestu plača s kreditno kartico ali debetno kartico VISA (klasična in Electron), kartico MASTERCARD, kartico MAESTRO v primeru, da ima številko CVV2/CVC2, darilno kartico Decathlon in v določenih primerih tudi s promocijsko kodo.

9.12. Decathlon ponuja plačilo po povzetju v primeru, ko se kupec odloči za dostavo na dom preko dostavne službe ali dostavo v trgovino (Click & Collect). Plačilo po povzetju ni mogoče v primeru prevzema blaga v trgovini čez eno uro (Click & Collect 1 hour). V primeru dostave s strani dostavne službe je možno plačati z gotovino ali kartico, v primeru dostave v trgovino pa je možno samo plačilo s kartico. 

9.13. Decathlon lahko kadarkoli doda ali odpravi določen način plačila, kar bo razvidno na spletni strani pod zavihkom »načini plačila«, ki je dostopen na povezavi: www.decathlon.si/nacini-placila.html

9.14. Uporabnik lahko naročilo v spletni trgovini v celoti ali delno plača s pomočjo ene ali več darilnih kartic Decathlon tako da v postopku plačila izbere način plačila z darilno kartico in vpiše številko svoje darilne kartice. Glede na velikost naročila lahko:

 • del zneska plačate z darilno kartico,

 • za plačilo uporabite več različnih darilnih kartic,

 • uporabite cel znesek darilne kartice ter po potrebi doplačate z drugim plačilnim sredstvom.

9.15. Darilno kartico lahko začnete uporabljati za plačilo v roku 24 ur po aktivaciji kartice v trgovini, velja pa 2 leti od dneva aktivacije.

9.16. Decathlon ima pravico, da v primeru predhodnega spora, povezanega s plačilom, ali neobičajno visokega števila naročil istega uporabnika in suma zlorabe, zavrne naročilo oz. naročila ni dolžan sprejeti, prav tako pa tudi iz drugih upravičenih razlogov (npr. tehnične težave).

Dostava v trgovino (Click & collect) in Prevzem v trgovini čez eno uro (Click & collect 1 hour) :

9.17. Uporabnik lahko kot način dostave izdelkov naročenih preko spletne trgovine izbere dostavo v eno od trgovin Decathlon na ozemlju Republike Slovenije (click & collect ali click & collect 1 hour). V primeru, da je blago na zalogi v trgovini lahko uporabnik izbere opcijo prevzema v trgovini čez eno uro (click & collect 1 hour) v nasprotnem primeru pa mora biti naročeno blago dostavljeno iz centralnega skladišča in uporabnik lahko izbere opcijo dostave v trgovino (click & collect). 

9.18. Plačilo v primeru click & collect in Click & collect 1 hour se izvede v trenutku oddaje naročila s kreditno kartico Mastercard, Visa kartico, Maestro kartico, ki ima ima številko CVV2/CVC2 in/ali darilno kartico. V primeru dostave v trgovino (Click & Collect) je mogoče tudi plačilo po povzetju s kreditno ali debetno kartico. 

Dokaz naročila/plačil:

9.19. Če ni določeno drugače, dokaz za vse transakcije med Decathlonom in kupcem predstavljajo naše računalniške evidence ali evidence dostavne službe, ki se hranijo pod razumnimi varnostnimi pogoji. Uporabnik lahko do njih dostopa prek spletne strani www.decathlon.si v zavihku Moj profil. V vsakem primeru Decathlon uporabniku priporoča, da upošteva elektronsko sporočilo s potrdilom naročila.

Napake cen:

9.20.  Decathlon si bo po najboljših močeh prizadeval zagotoviti pravilnost cen v spletni trgovini vendar se kljub temu lahko pojavijo napake. Če družba Decathlon odkrije napako, povezano s ceno izdelka in/ali storitve, ki jo je kupec že naročil, bo o napaki obveščen v najkrajšem možnem času. V teh primerih bo kupec lahko potrdil naročilo po pravilni ceni ali preklical naročilo. Če kupca ni mogoče kontaktirati v razumnem roku z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih med postopkom naročila, bo Decathlon štel naročilo za preklicano in bo o tem kupca obvestil po e-pošti.

9.21. Če se kupec odloči za preklic naročila, potem ko je bil obveščen o pravilnih cenah izdelkov, vendar je pred tem trenutkom že plačal ceno naročenih izdelkov, bo Decathlon v najkrajšem možnem času, vendar ne več kot v 14 dneh, ponudil popolno vračilo kupnine. 1. POGLAVJE - DOSTAVA IN PREVZEM NAROČILA

Vrste dostave/dobave naročila?

10.1. Naročene izdelke lahko prevzamete na enega izmed spodaj opisanih načinov:

 • Dostava na dom: dostavo na dom Decathlon izvede s pomočjo zunanje kurirske službe, s katero ima sklenjeno pogodbo.

 • Click & Collect 1 hour (prevzem v trgovini čez eno uro): ta opcija je mogoča samo v primeru, da je blago na zalogi v trgovini v kateri želite prevzeti naročene izdelke. Izdelke fizično prevzamete v trgovini, ki ste jo izbrali kot želeno trgovino.

 • Click & Collect (prevzem v trgovini): v tem primeru bodo izbrani izdelki dostavljeni iz skladišča v izbrano trgovino, kjer vas bodo izdelki čakali na prevzem. 

Kam dostavimo vaše naročilo?

10.2. V skladu z devetim poglavjem “naročilo” (zgoraj) se uporabnik strinja, da Decathlon (v kolikor ne obstajajo razlogi za zavrnitev naročila) s pomočjo dostavne službe na celotnem območju Republike Slovenije opravi dostavo do uporabnika kot kupca, o čemer bo kupec obveščen po elektronski pošti (sporočilo s potrdilom o poslanem naročilu). Izdelke dostavljamo le na naslove na območju Republike Slovenije, ki so jih kupci navedli pri naročilu. Poleg dostave na dom lahko uporabnik izbere dostavo v trgovino Decathlon v Sloveniji (Click & Collect in Click & collect 1 hour) v mestih, kjer se nahaja trgovina, in sicer na naslovu:

 • Moskovska ulica 10, , 1000 Ljubljana - BTC;

 • Tržaška cesta 14, 2000 Maribor;

 • Mariborska cesta 128, 3000 Celje; ali

 • Premrlova ulica 14, Ljubljana - Rudnik 

Izdelke je možno prevzeti v času delovnih ur izbrane trgovine in po prejemu obvestila, da vas naročeni izdelki čakajo na prevzem v izbrani trgovini. 

10.3. Izdelki bodo dostavljeni do vhoda v vaše prostore (vhod v stanovanjsko stavbo, dvorišče, poslovna stavba itd.). Predstavnik kurirske službe ni dolžan razpakirati/sestaviti/postaviti izdelkov na različna mesta v vaših prostorih.

Kakšni so roki dostave?

10.4. Čas dostave, ki je naveden v spletni trgovini pri posameznem izdelku, se šteje od datuma pošiljanja izdelka, tj. od datuma, ko je bilo uporabniku poslano sporočilo s potrdilom o poslanem naročilu. Dostava izdelkov bo opravljena najkasneje v roku 30 dni od potrditve naročila prek spleta. Uporabnik bo o pošiljanju naročila samodejno obveščen prek elektronske pošte.

Kaj naj storim, če nisem dosegljiv/-a v času dostave?

10.5. Če kupec ni dosegljiv v času dostave, ga bo ustrezna dostavna služba v skladu s pogodbo ponovno kontaktirala. Dostavna služba ima na voljo 3 poskuse, da dostavi naročilo in v kolikor uporabnik naročila ne prevzame, se šteje, da je uveljavil pravico do preklica naročila.

Preverite paket ob prevzemu!

10.6. Glede prejema paketov Decathlon kupcem svetuje, naj ob dostavi preverijo stanje paketov. V primeru, da so na paketu vidne pomanjkljivosti (poškodovana ali manjkajoča embalaža) vam svetujemo, da naredite naslednje:

 • prevzem paketa zavrnite in natančno opišite pomanjkljivost na dobavnici;

 • na dobavnici mora biti podpis prevoznika;

Če dostava ni v skladu z vašim naročilom, vam bo Decathlon v najkrajšem možnem času poslal manjkajoče/poškodovane izdelke ali vam vrnil denar (odvisno od vaše izbire). 1. POGLAVJE - VRAČILA IN MENJAVE IZDELKOV

Pravica do odstopa od pogodbe in vračila izdelkov, kupljenih  fizično v trgovini ali spletni trgovini:

11.1. Ne glede na zakonsko določeno pravico do enostranskega odstopa od pogodbe in vračila blaga Decathlon ponuja uporabnikom možnost, da enostransko odstopijo od pogodbe brez navajanja razlogov za svojo odločitev in izdelke, ki so jih kupili fizično v  trgovini, nerabljene vrnejo v 30 dneh od dneva, ko je bilo njim ali tretji osebi, ki so jo določili in ni prevoznik, izročeno v posest vso blago, ki je predmet pogodbe (vključno z vsemi kosi blaga ali vsemi pošiljkami blaga, ki so predmet sklenjene pogodbe), pod pogojem da:

 • uporabnik predloži račun; in 

 • je izdelek nepoškodovan, v originalni embalaži ter v nespremenjeni količini.

11.2. Če je izdelek kupljen s kartico zvestobe Decathlon, ki jo je uporabnik pokazal pri nakupu, v vsakem primeru pa pri nakupih v spletni trgovini, ima uporabnik pravico da (nerabljeni) izdelek, ki mu ne ustreza, vrne v 90 dneh, ko je bilo njemu ali tretji osebi, ki jo je določil in ni prevoznik, izročeno v posest vso blago, ki je predmet pogodbe (vključno z vsemi kosi blaga ali vsemi pošiljkami blaga, ki so predmet sklenjene pogodbe), pod pogojem da:

 • uporabnik predloži kopijo računa (digitalno ali papirnato z jasno vidnimi podatki za račun) ali originalni račun; in

 • je izdelek nepoškodovan, v originalni embalaži ter v nespremenjeni količini.

11.3. Pridržujemo si pravico, da v primeru ugotovitve zlorabe zavrnemo vračilo izdelkov. Pod zlorabo štejemo zlasti:

 • vračanje enega in istega izdelka v roku 30 dni zaporedoma dva meseca ali več;

 • nakup, uporabo in vračilo izdelkov v vrednosti, višji od 50,00 EUR, v roku 30 dni, več kot 3-krat letno;

 • uporabo več kot ene kartice Decathlon Team Programa Zvestobe na ime istega kupca z namenom zlorabe, ki jo opisujejo zgoraj navedeni primeri; in/ali

 • vse ostale primere, ki jih podjetje Decathlon upravičeno lahko šteje kot zlorabo, škodljivo dejanje ali drugo dejanje, katerega cilj je nezakonito povzročanje škode Decathlonu in njegovim uporabnikom.

11.4. Izdelki, ki jih ne morete vrniti, tudi če niso uporabljeni, so sledeči:

 • hrana in pijača; in

 • izdelki, ki so izdelani na zahtevo uporabnika ali so jasno personalizirani po njegovi želji.

11.5. V primeru odkrite zlorabe imamo pravico do izbrisa individualnega profila kupca iz baze podatkov.

Pogoji za uveljavljanja pravice odstopa od pogodbe za nakupe preko spletne trgovine in nakupe v trgovini:

11.6. Da bi lahko uveljavili pravico do enostranskega odstopa od pogodbe, nas morate o svoji odločitvi o enostranskem odstopu od pogodbe obvestiti pred iztekom 30 - dnevnega roka (če je bil izdelek kupljen v fizični trgovini in ob nakupu niste bili član Decathlon programa Zvestobe) oz. 90 - dnevnega roka (če je bil izdelek kupljen v spletni trgovini oz. ste bili ob nakupu član Decathlon-a) na enega izmed spodaj navedenih načinov:

1.Opcija: Kupec lahko na spletni strani www.decathlon.si obišče zavihek “Moja naročila” in nato dalje “Vračilo izdelkov”, kjer lahko označi izdelek/ke, ki jih želi vrniti in opiše razlog za vrnitev izdelka (npr. napačna velikost, barva, izdelek vam ni všeč, itd.). Ko potrdite vračilo boste s strani Decathlona prejeli številko za vračilo in podrobnejše podatke o naslovu za vračilo izdelka (Decathlon Ljubljana BTC, Moskovska ulica 10, Ljubljana, center za podporo strankam).

2.Opcija: Uporabnik lahko Decathlon prav tako obvesti o odločitvi za odstop od pogodbe s pomočjo jasne in nedvoumne izjave/obvestila, ki ga pošlje na naslov:

 • s pošto: za oddelek za podporo strankam, Decathlon Ljubljana BTC, Moskovska ulica 10, Ljubljana; ali

 • z elektronsko pošto na naslov: [email protected].

V obvestilu o enostranskem odstopu od pogodbe je potrebno navesti:

 • ime in priimek uporabnika,

 • Naslov,

 • kontaktne podatke (npr. številko telefona, telefaksa ali elektronski naslov),

 • identifikacijo ter datum naročila oziroma navedbo sklenjene pogodbe,

 • datum prejema blaga in

 • blago glede katerega se želi odstopiti od pogodbe (v primeru več naročenih izdelkov je potrebno navesti, ali se odstopa od vseh izdelkov, ali samo od nekaterih).

Po želji lahko uporabnik uporabi obrazec za vračilo, ki ga najde na naši spletni strani na naslednji povezavi: https://www.decathlon.si/menjava-in-vrnitev-preko-dostavne-sluzbe.

3. Opcija: Kupec lahko izdelke kupljene preko spletne strani vrne tudi v vsaki Decathlon trgovini v Sloveniji. Kupec mora s seboj prinesti natisnjen račun nakupa preko spleta, ki ga najde v svojem profilu na www.decathlon.si v zavihku “spletni nakup”. 

Več informacij glede vračila izdelkov in pogojev za vračilo najdeta na naslednji povezavi: https://www.decathlon.si/menjava-in-vrnitev-v-trgovini.html

Vračilo izdelka:

11.7. Kupec lahko izdelek vrne na navedeni naslov: Decathlon Ljubljana BTC, Moskovska ulica 10, Ljubljana (Center za podporo uporabnikom). Izdelke lahko prav tako vrne v eno izmed Decathlon trgovin v Sloveniji (glej člen 8.2. Splošnih pogojev).

11.8. Za vračilo izdelkov, ki jih ni mogoče vrniti po pošti, nas, prosimo, kontaktirajte, da organiziramo kurirsko službo, ki bo prevzela blago in nam ga vrnila na vaše stroške.

11.9. V primeru vračila mora uporabnik izdelek ustrezno zapakirati in navesti zgornje podatke ter jasno označiti »Pravica do odstopa«.

11.10. Decathlon bo v najkrajšem možnem roku obvestil kupca o prejemu njegovega obvestila. Vračilo blaga mora kupec opraviti brez odlašanja, vendar najpozneje v roku štirinajstih dni od dneva, ko je Decathlon obvestil o svoji odločitvi za odstop od pogodbe. Šteje se, da je kupec pravočasno opravil svojo obveznost, če pred iztekom navedenega roka bodisi:

 • pošlje po pošti:

 • ali (ii) preda blago fizično v eni izmed Decathlon trgovin v Sloveniji (glej člen 8.2 splošnih pogojev). 

11.11. Kupec ima pravico do izbire načina vračila izdelka – prek dostavne službe ali v trgovini. Neposredne stroške vračila izdelka nosi kupec. Decathlon ne odgovarja v primerih, ko izdelek ne prispe na naslov za vračilo. Za zagotavljanje večje varnosti priporočamo, da izdelek pošljete prek dostavne službe, ki vam je izdelek dostavila. Kupec je odgovoren za vse stroške in tveganja, ki se pojavijo pri vračilu izdelkov.

11.12. Sprejeli bomo le izdelke, ki so vrnjeni v celoti in so nerabljeni (z izjemo rabe, ki je (nujno) potrebna za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga), nepoškodovani, v originalni embalaži ter v nespremenjeni količini, skupaj s podatki za dostavo. V nasprotnem primeru se vračilo šteje kot neprimerno in Decathlon vam ne bo vrnil kupnine.

Posledice vračila

11.13. V primeru, da kupec v skladu z zgoraj navedenim postopkom uveljavlja pravico do enostranskega odstopa od pogodbe in pravilno vrne izdelek, bo Decathlon vrnil kupnino za plačani izdelek (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani Decathlon), brez potrebnega odlašanja, vendar najpozneje v roku štirinajstih dni od dneva prejema obvestila o enostranskem odstopu od pogodbe. Pri tem velja opozoriti, da se lahko vračilo plačila izvede šele po vračilu blaga (tj. po prevzemu vrnjenega blaga s strani Decathlon). 

11.14. Vračilo prejetega plačila bo izvršeno z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je kupec uporabil pri plačilu, razen če se izrecno zahteva uporaba drugega plačilnega sredstva (npr. bančno nakazilo). Če kupec zahteva drug način vračila plačila, s tem ne bo imel nobenih dodatnih stroškov. Kupec se strinja, da bo storil vse potrebno, da bo Decathlon lahko pravočasno vrnil vsa prejeta plačila (še zlasti, če bo izbral drugačen način vračila) in, da bo Decathlonu sporočil ustrezne podatke za vračilo vseh prejetih plačil (npr. v primeru bančnega nakazila: številko osebnega bančnega računa, na katerega se lahko nakaže ustrezen denarni znesek). Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelkov, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelkov.

 1. POGLAVJE - ODGOVORNOST ZA NESKLADNOST BLAGA, PROSTOVOLJNA GARANCIJA IN ZAKONSKA GARANCIJA

Splošne informacije – neskladnost blaga

12.1. Ne glede na pravila o garanciji za brezhibno delovanje Decathlonovih izdelkov (če je ta bila izdana ali je zakonsko predpisana) kot so predstavljena spodaj, Decathlon kot prodajalec odgovarja za skladnost prodanega in dobavljenega blaga s prodajno pogodbo na način in v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, še zlasti z ustreznimi določbami Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) in Obligacijskega zakonika, kot sledi v nadaljevanju.

12.2. Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za skladnost svoje izpolnitve s pogodbo. Blago je skladno s prodajno pogodbo kadar:

 1. Subjektivne zahteve za skladnost blaga:

  1. ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;

  2. je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal; ter

  3. je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi.

 2. Objektivne zahteve za skladnost blaga:

  1. ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste;

  2. biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe;

  3. biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno; in

  4. biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige.

12.3. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

12.4. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti izdelka s prodajno pogodbo, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita (subjektivni rok), vendar ne kasneje kot v roku dveh let od dneva nakupa (objektivni rok). Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena.

12.5. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena (objektivni pogoj). Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku enega leta od dneva izročitve blaga.

12.6. Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati (v vrstnem redu kot je prikazan spodaj), da:

 1. odpravi napako na blagu ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom; 

če točka 1. ni mogoča pa:

 1. vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali vrne plačani znesek. 

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. 

12.7. Če obstoj neskladnosti blaga oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi kupčevi zahtevi. Prodajalec ima nato narazpolago največ 30 dni, da izdelek popravi. Podjetje mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen. Splošne informacije – prostovoljna (tržna) garancija za brezhibno delovanje prodanih izdelkov:

12.8. Nekateri izdelki v spletni trgovini so predmet prostovoljne garancije, katere veljavnost je navedena pri opisu posameznega izdelka v spletni trgovini, podrobnejše informacije pa na naslednji povezavi: www.decathlon.si/garancija.html

12.9. Če ima izdelek, naročen preko spletne trgovine, prostovoljno garancijo, bo kupec najkasneje pri dokončanju naročila prejel dokument oz. račun, ki pomeni dokaz za uveljavljanje takšne garancije. Prostovoljne garancije ni mogoče unovčiti v primeru težav, ki se pojavijo zaradi nepazljivosti, napačne ali nepravilne uporabe izdelka s strani kupca. Decathlon kupca opozarja, da garancija ne pokriva poškodb ali napak, ki nastanejo kot posledica nepravilne namestitve izdelka in prilagajanja opreme/delov izdelka.

Pogoji uveljavljanja prostovoljne garancije:

12.10. Če se v obdobju veljavnosti prostovoljne garancije izkaže, da ima izdelek kupca napako ali da ne odgovarja lastnostim, navedenim v naročilu izdelka, kupec pošlje zahtevo za popravilo na Decathlon, in sicer: [email protected] ali 080 4551. Zahtevo za uveljavljanje garancije lahko kupec uveljavlja tudi v vseh trgovinah Decathlon v Sloveniji. Za podajanje reklamacije prek spletne strani, mora kupec odpreti zavihek “Moj profil” nato “Moja naročila” in na koncu “Vračilo izdelkov” in navesti težave in napake, ki jih je odkril pri izdelku.

12.11. Kupec lahko z namenom uveljavljanja reklamacije in odprave napake/zamenjave izdelka, svoj izdelek z garancijo prinese v katerokoli trgovino Decathlon na področju Republike Slovenije ali izdelek prek dostavne službe pošlje Decathlonu. Stroški dostave so podvrženi zakonsko določenim pogojem. Pošiljka mora vsebovati (med drugim) številko reklamacije, kot je določena v sistemu (če je bil izdelek kupljen v spletni trgovini, številko pridobite po tem ko potrdite vračilo, v primeru nakupa v fizični trgovini Decathlon pa številko pridobite v trgovini ob uveljavljanju vračila), sicer si Decathlon pridržuje pravico zavrniti reklamacijo. Decathlon ni odgovoren za nezmožnost prejema pošiljke, kupec pa je odgovoren za pravilno pakiranje izdelka, ki ga je poslal prek dostavne službe.

12.12. Ko Decathlon prejme izdelek, preveri, ali zanj velja prostovoljna garancija, ter izvede popravilo (primarno) ali standardno zamenjavo izdelka (če popravilo ni mogoče). Če vzrok za napako izdelka sodi v okvir prostovoljne garancije ter izdelka ni mogoče popraviti ali zamenjati z identičnim ali podobnim izdelkom, se vrne kupnina plačanega izdelka v obliki voucherja ali nakazila na bančni račun uporabnika ali v gotovini. V vsakem primeru bo Decathlon predlagal najprimernejšo rešitev (zamenjava pokvarjenega dela, zamenjava izdelka ali vračilo kupnine). Decathlon ima 30 dni časa, da izvede popravilo izdelka v garanciji in v primeru, da popravilo ni izvedeno v tem času, bo Decathlon kupcu vrnil denar.

12.13. V primeru nepravilnega vračila, ko se kupec izgovarja na napako, ki je posledica nepravilne uporabe izdelka s strani kupca ali ko kupec ni prebral priloženih navodil za uporabo izdelkov, ki so dostopna na spletni strani ali v drugi primerni obliki, v vsakem primeru pa vselej ko je napaka posledica ravnanj kupca, se reklamacija šteje za neupravičeno in neprimerno.

Splošne informacije – zakonska garancija:

12.14. Nekateri izdelki v spletni trgovini in fizičnih trgovinah Decathlon so predmet zakonske garancije oziroma garancije za brezhibno delovanje, ki velja za vse izdelke, ki na podlagi Pravilnika o blagu za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje, spadajo pod tako imenovano “tehnično blago”.  

12.15. Če ima izdelek, ki ste ga naročili prek spleta ali kupili v trgovini, zakonsko garancijo, bo kupec najkasneje pri naročilu/nakupu prejel dokument (garancijski list) oz. račun, ki pomeni dokaz za uveljavljanje takšne garancije in navodila za uporabo, ki bodo poslana v fizični obliki ali dostopna na spletni strani www.decathlon.si. Garancije ni mogoče unovčiti v primeru težav, ki se pojavijo zaradi nepazljivosti, napačne ali nepravilne uporabe izdelka s strani kupca. Decathlon kupca opozarja na poškodbe ali napake, ki nastanejo kot posledica nepravilne namestitve izdelka in prilagajanja opreme/delov izdelka, saj jih garancija ne pokriva. 

Pogoji uveljavljanja  zakonske garancije:

12.16. Če se v obdobju veljavnosti zakonske garancije, to je v roku enega leta od dneva prevzema blaga, izkaže, da ima izdelek kupca napako ali da ne odgovarja lastnostim, navedenim v naročilu izdelka, kupec pošlje zahtevo za popravilo na Decathlon, in sicer: [email protected] ali 080 4551 ali zahtevo za popravilo vloži fizično v katerikoli trgovini Decathlon v Sloveniji. Za uveljavljanje garancije preko spletne strani, mora kupec odpreti zavihek “Moj profil” nato “Moja naročila” in na koncu “Vračilo izdelkov” in navesti težave in napake, ki jih je odkril pri izdelku.

12.17. Kupec lahko z namenom uveljavljanja garancije in odprave napake/zamenjave izdelka, svoj izdelek z garancijo prinese v katerokoli trgovino Decathlon na področju Republike Slovenije (glej člen 8.2. splošnih pogojev) ali izdelek prek dostavne službe pošlje Decathlonu. Stroški dostave so podvrženi zakonsko določenim pogojem. Pošiljka mora vsebovati (med drugim) številko reklamacije, kot je določena v sistemu (če je bil izdelek kupljen v spletni trgovini, številko pridobite po tem ko potrdite vračilo, v primeru nakupa v fizični trgovini Decathlon pa številko pridobite v trgovini ob uveljavljanju vračila), sicer si Decathlon pridržuje pravico zavrniti garancijo. Decathlon ni odgovoren za nezmožnost prejema pošiljke, kupec pa je odgovoren za pravilno pakiranje izdelka, ki ga je poslal prek dostavne službe.

12.18. Ko Decathlon prejme izdelek, preveri, ali zanj velja zakonska garancija, ter izvede popravilo (primarno) ali standardno zamenjavo izdelka (če popravilo ni mogoče v roku 30 dni). Če vzrok za napako izdelka sodi v okvir zakonske garancije ter izdelka ni mogoče popraviti v roku 30 dni in po preteku tega roka in ga zamenjati z identičnim ali podobnim izdelkom, se vrne kupnina plačanega izdelka v obliki voucherja ali nakazila na bančni račun uporabnika. V vsakem primeru bo Decathlon predlagal najprimernejšo rešitev (zamenjava pokvarjenega dela, zamenjava izdelka ali vračilo kupnine).

12.19. V primeru nepravilnega vračila, ko se uporabnik izgovarja na napako, ki je posledica nepravilne uporabe izdelka s strani uporabnika ali ko uporabnik ni prebral priloženih navodil za uporabo izdelkov, ki so dostopna na spletni strani ali v drugi primerni obliki, v vsakem primeru pa vselej ko je napaka posledica ravnanj uporabnika, se reklamacija šteje za neupravičeno in neprimerno.

 1. POGLAVJE - LASTNIŠTVO IZDELKOV

13.1. Decathlon si pridržuje lastništvo izdelkov, ki jih je kupec kupili preko spletne strani, dokler kupec ne izpolni vseh svojih obveznosti, zlasti plačila celotne cene naročila in morebitnih drugih dodatnih stroškov.

13.2. Prodajalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi jo kupec ali katera koli tretja oseba utrpela zaradi izpolnitve katere koli svoje obveznosti iz oddanega naročila in za škodo, ki je posledica uporabe izdelkov in/ali storitev po dostavi in zlasti za njihovo izgubo.

13.3. Ob dostavi mora kupec podpisati dokument, ki potrjuje pravilno izvedbo dostave. To na noben način ne bo vplivalo na zakonsko pravico kupca, da naknadno obvesti družbo Decathlon, če ugotovi napako ali katerokoli drugo neskladnost izdelkov. Zavrnitev podpisa dobavnega dokumenta predstavlja zavrnitev sprejetja izdelkov.

13.4. Po podpisu dostavnih dokumentov kupec pridobi posest in lastništvo nad dostavljenimi izdelki. Od tega trenutka kupec prevzame vsa tveganja na izdelkih, oziroma tveganje izgube ali škode.

13.5. Če kupec ni osebno na voljo, lahko imenuje tretjo osebo, ki bo v njegovem imenu prevzela izdelke. Zastopnik kupca mora biti oseba s potrebno poslovno sposobnostjo oziroma je dopolnila 18 let, da lahko v imenu kupca prejme izdelke. Kupec se strinja, da se Decathlon zanaša na navodila zastopnika, kot da bi šlo za kupčeva lastna navodila.

 1. POGLAVJE - PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina objavljena na spletni strani: