Skrij filtre
Filtri 0
Razvrsti po :
Filtri 0

SPLOŠNI POGOJI ZA ODDAJO IN OBJAVO OCENE IZDELKA IN STORITEV

WWW.DECATHLON.SI – AVGUST 2022

Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 6886825000, davčna številka SI 76789055 sprejme naslednjeSPLOŠNE POGOJE ZA ODDAJO IN OBJAVO OCENE IZDELKA IN STORITEV 

(v nadaljnjem besedilu: „Splošni Pogoji“)
 1. POGLAVJE - UVODNE DOLOČBE 

Ti splošni pogoji se uporabljajo za vsakega uporabnika, ki odda oceno izdelka na spletni strani www.decathlon.si, ki jo upravlja podjetje Decathlon Ljubljana d.o.o., s sedežem Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana, matična številka:  6886825000.

 1. POVZETEK

Vsak uporabnik spletne strani www.decathlon.com lahko odda oceno ali mnenje posameznega izdelka ali storitve. Ocena se odda tako, da se pri posameznem izdelku na spletni strani klikne na gumb “napiši oceno” in nato sledijo nadaljnjim korakom.

Vsaka ocena ali mnenje je podvržena vnaprej določenim pravilom moderiranja. V primeru, da oddano mnenje ali ocena ustreza vsem kriterijem moderiranja, avtor ocene prejme na svoj elektronski naslov obvestilo, da je bila ocena ali mnenje odobrena in objavljena. V primeru, da oddana ocena ne ustreza pravilom moderiranja, avtor ocene na svoj elektronski naslov prejme obvestilo, da je bila ocena zavrnjena in da ne bo objavljena. 

Vse objavljene ocene, ki vsebujejo oznako “potrjen nakup”, so ocene za katere Decathlon lahko potrdi, da je avtor ocene izdelek dejansko kupil ali preizkusil. Ocene brez oznake “potrjen nakup” pa so ocene za katere Decathlon ne more potrditi nakupa ali uporabe izdelka. 

Na spletni strani so lahko prikazane tudi ocene v Angleškem jeziku, ki so bile izvorno podane na drugih spletnih straneh Decathlona. Vse ocene v angleškem jeziku so podvržene pravilom moderiranja in jih uporabnik spletne strani lahko prevede v slovenski jezik s klikom na gum “prevedi”. 

Objavljene ocene avtor ne more več spreminjati ali izbrisati. V primeru, da avtor želi spremeniti svoj komentar ali želi njegov izbris oziroma ima dodatna vprašanja glede ocene, lahko to stori preko elektronske pošte [email protected] ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na naslov Decathlon Ljubljana d.o.o, Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana.

Za morebitna vprašanja iz naslova varstva osebnih podatkov se avtor ocene lahko obrne na elektronski naslov [email protected]

Podrobne informacije o pravilih glede oddaje in objave ocene izdelka ali storitve se nahajajo v nadaljevanju teh splošnih pogojev. 

 1. POGLAVJE - DEFINICIJE POJMOV

DECATHLON: To so vsa podjetja, ki direktno ali indirektno pripadajo družbi Decathlon SA, 4 Blvd de Mons Villeneuve d'Ascq, 59650 France, in ki so vključena v zbiranje, objavljanje in analiziranje komentarjev in ocen Decathlonovih uporabnikov.

UPORABNIK: Uporabnik v smislu teh splošnih pogojev je vsaka oseba, ki je obiskala spletno stran www.decathlon.com in/ali je podala oceno določenega izdelka. 

OCENA ALI MNENJE UPORABNIKA: To je ocena ali mnenje uporabnika, ki jo Decathlon objavi na različnih medijih, večinoma na spletni strani www.decathlon.si, potem ko je ocena ali mnenje že predmet moderiranja, pregleda in odobritve s strani Decathlona. 

OCENA POTRJENA: To je obvestilo, ki je sestavni del ocene ali mnenja objavljeni na spletni strani in pomeni, da Decathlon lahko potrdi nakup izdelka ali storitve s strani uporabnika. Ocena ali mnenje brez oznake “potrjen nakup”, je ocena pri kateri Decathlon ne more potrditi, da je uporabnik izdelek ali storitev, ki je predmet ocene, tudi dejansko preizkusil. 

IZDELEK ali STORITEV: to so izdelki in/ali storitev znamke Decathlon ali druge znamke (npr. Adidas), ki so predmet ocene ali mnenja uporabnika. S storitvami mislimo predvsem na svetovanje, prodajo, vzdrževanje, najem, dostavo izdelkov, ki jih zagotavlja DECATHLON ali njegovi partnerji.


OBJAVA OCENE ALI MNENJA: Objava ocene uporabnika o izdelku Decathlona se lahko izvede na različnih medijih, ki pripadajo DECATHLON-u, večinoma na spletni strani www.decathlon.si, lahko pa tudi na medijih, ki pripadajo tretjim osebam (npr.: facebook).

MODERIRANJE OCENE ALI MNENJA: Ocene in mnenja uporabnikov so predmet postopka moderiranja v skladu s spodaj navedenimi pravili moderiranja.
 1. POGLAVJE - NAMEN OPCIJE OCEN IN MNENJE

Opcija oddaje ocene in mnenja omogoča, da:

 • uporabnik izdelkov in/ali storitev Decathlona deli svojo izkušnjo storitve in/ali izdelka Decathlona in tako postane “avtor” ocene ali mnenja;

 • uporabnik spletne strani www.decathlon.si vidi mnenja ostalih uporabnikov ali preizkuševalcev in se tako lažje odloči ali bo izvedel nakup določenega izdelka ali storitve Decathlon;

 • Decathlon lažje izpostavi izdelke in storitve, ki so uporabnikom všeč in jih radi kupujejo in uporabljajo;

 • Decathlon izboljša svoje izdelke, storitve in poslovanje na podlagi želja in mnenj uporabnikov; in

 • Decathlon prepozna slabe izkušnje uporabnikov in jih proba odpraviti, tako da z uporabnikom stopi v kontakt ali spremeni svoj odnos do strank. 1. POGLAVJE - KAKO PODATI OCENO ALI MNENJE?

Uporabniki lahko oddajo svojo oceno ali mnenje na več načinov in sicer:

 • preko spletne strani www.decathlon.si, tako da pri posameznem izdelku na spletni strani kliknejo na gumb “napiši oceno” in nato sledijo nadaljnjim korakom; in

 • fizično v vsaki trgovini Decathlon preko za to namenjene tablice.

Oddaja ocene in mnenja preko spletne strani www.decathlon.si:

Uporabniki lahko podajo oceno in mnenje vsakega izdelka dostopnega na spletni strani in sicer tako, da na dnu strani, pod izdelkom, kliknejo na “napiši oceno”. Za oddajo ocene in mnenja preko spletne strani mora uporabnik izpolniti določena obvezna polja, vključno s kontaktnimi podatki, do katerih ostali uporabniki spletne strani ne morejo dostopati. Pred oddajo ocene in mnenja se morajo uporabniki strinjati s temi splošnimi pogoji, politiko zasebnosti in da so posredovani podatki resnični in točni. Obvezna polja za oddajo ocene in mnenja so: ocena izdelka ali storitve, naslov mnenja, komentar, ali bi izdelek priporočili drugim, elektronski naslov, ime in priimek. Poleg obveznih polj lahko uporabnik pri oddaji ocene in mnenja navede tudi druge podatke, ki omogočajo boljšo analizo in obravnavo ocene in mnenja in sicer: starost, spol in obdobje uporabe.

Oddaja ocene in mnenja v trgovini:

Uporabnik lahko odda svoje mnenje o nakupovalni izkušnji tudi v vsaki trgovini Decathlon in sicer preko za to namenjene tablice. V trgovinah Decathlon ni mogoče ocenjevati izdelkov ampak nakupovalno izkušnjo v trgovini, torej zadovoljstvo uporabnika z osebjem, trgovino in nasplošno z nakupom ali uporabo storitve v Decathlonu. Uporabnik svojo nakupovalno izkušnjo oceni tako, da na tablici izbere “smejkote”, ki označujejo oceno oziroma zadovoljstvo uporabnika na lestvici od 1 do 5.

Vsi uporabniki so pri oddaji ocen ali mnenj dolžni navajati resnične podatke in podati mnenje ali oceno o izdelku/storitvi, ki ustreza izkušnji pridobljeni na podlagi dejanske uporabe izdelka ali storitve. Uporabniki so odgovorni za svoje objave in podane informacije. 

 1. POGLAVJE - POSTOPEK MODERIRANJA OCENE ALI MNENJA

Vsako mnenje ali ocena je podvrženo kontroli s strani Decathlona. Kontrola se vrši v petih korakih:

 1. Korak → Zbiranje mnenj in ocen: v tej fazi Decathlon nudi vsakemu uporabniku brezplačno možnost ocenjevanja Decathlonovih izdelkov in storitev, kot opisano zgoraj.

 2. Korak → Moderiranje: Decathlon v tej fazi zagotavlja, da so vsa mnenja in ocene, pred objavo na spletni strani ali v drugem mediju, pregledana v skladu s pravili in zahtevami, ki so navedena v nadaljevanju teh splošnih pogojev.

 3. Korak → Objava mnenj in ocen: Decathlon v tem koraku zagotovi objavo vseh mnenj in ocen, ki ustrezajo zahtevam in pravilom teh splošnih pogojev, ter jih na vpogled omogoči vsem uporabnikom.

 4. Korak → Analiza: Decathlon vsa mnenja in ocene analizira v želji, da izboljša svoje izdelke in storitve.

 5. Korak → Odgovor: Decathlon lahko kontaktira in/ali odgovori na mnenje avtorja ocene v želji, da izboljša uporabnikovo nakupovalno izkušnjo ali od njega pridobi dodatne informacije.

Namen moderiranja mnenj in ocen je, da Decathlon ugotovi ali podane ocene ustrezajo določilom teh splošnih pogojev in ali podana ocena dejansko ustreza resnični izkušnji uporabnika oziroma avtorja mnenja ali ocene. Moderiranje se izvaja avtomatično preko določenih algoritmov s strani Decathlona ali preko ekipe za pomoč strankam. 

Vsaka ocena in mnenje se moderira in objavi v roku 10 dni od oddaje. Ta rok je zaradi tehničnih težav lahko tudi daljši.

Pri uporabi storitve ocenjevanja izdelkov in storitev Decathlon je treba upoštevati določena pravila in sicer: komentarji morajo biti ustrezni, podani v dobri veri in koristni za uporabnike, ki želijo kupiti izdelek ali uporabiti storitev Decathlona. Ocena in mnenje avtorja naj ne bo omejeno zgolj na navedbo, ali je avtorju izdelek ali storitev všeč ali ne, temveč je smiselno, da avtor pojasni lastnosti ali pomanjkljivosti zadevnega izdelka ali storitve (tehnične, ergonomske, estetske lastnosti, itd...). Avtor lahko predlaga tudi svoje ideje in predloge za izboljšavo izdelka ali storitve.

Avtor ocene lahko v svojo oceno ali mnenje vključi samo besedilo, ki mora vsebovati njegovo osebno oceno, ki temelji na dejanski izkušnji ali uporabi izdelkov ali storitev Decathlona. Avtor ne sme kopirati ali ponavljati komentarjev, ki jih je napisala tretja oseba. 

Z oddajo ocene in mnenja avtor priznava in soglaša, da je napisal oceno o izdelku ali storitvi, ki jo je sam dejansko preizkusil ali uporabil.*

Validacija in objava mnenja in ocene je podvržena vnaprej določenim pravilom moderiranja. Mnenje in ocena se zavrne in se ne objavi v primeru, da:

 • se ugotovi, da izdelek ni bil uporabljen/testiran ali storitev ni bila izvedena;

 • oddano mnenje ali ocena ne vsebuje informacij ali ni v povezavi z izdelkom ali storitvijo za katerega je bila oddana;

 • je oddano mnenje ali ocena “spam” (npr. ocena je že večkrat zavrnjena ali je podana enaka ocena iz različnih računov);

 • ocena ali mnenje vsebuje zgolj vprašanje uporabnika brez posebnega opisa izdelka ali storitve;

 • je mnenje neprimerno, žaljivo, spodbuja rasizem in ali kako drugače pomeni osebni ali javni napad na osebo, institucijo ali pravno osebo;

 • mnenje ali ocena vsebuje preveč slovničnih napak ali ima nerazločen pomen;

 • ja mnenje ali ocena komercialnega namena, torej vsebuje povezavo na drugo spletno mesto ali vsebuje ime druge blagovne znamke;

 • mnenje vsebuje komentarje politične, rasistične, ksenofobične ali, obrekljive narave;

 • pregled ocene ali mnenja pokaže očitno nesorazmerje med podano oceno in komentarjem;

 • ocena je v nasprotju z veljavno zakonodajo;

 • ocena ali mnenje lahko pomeni kršitev intelektualnih pravic tretjih oseb;

 • mnenje vsebuje podatke o osebah ali ne zagotavlja anonimnosti avtorja;

 • mnenje vsebuje osebne podatke (elektronski naslov, telefonska številka, bančni račun, itd…);

 • obstaja utemeljen dvom o resničnosti ali ustreznosti komentarja.

V primeru, da oddano mnenje ali ocena ustreza vsem kriterijem moderiranja, avtor ocene prejme na svoj elektronski naslov obvestilo, da je bila ocena ali mnenje odobrena in objavljena. 

V primeru, da oddano mnenje ali ocena ne ustreza pravilom moderiranja, torej je v nasprotju z eno ali več zgornjih alinej, avtor ocene na svoj elektronski naslov prejme obvestilo, da je bila ocena zavrnjena in da ne bo objavljena. Avto ocene prejme tudi obrazložitev zakaj ocena ni bila objavljena. 

*Decathlon si pridržuje pravico, da objavi tudi ocene in komentarje za katere ni prepričan, da je njih avtor izdelek in/ali storitev tudi dejansko kupil ali preizkusil. Vse ocene in komentarji, za katere Decathlon lahko potrdi nakup ali uporabo izdelka, vsebujejo oznako “potrjen nakup”. Komentarji in ocene brez oznake “potrjen nakup” so lahko podani s strani osebe, ki izdelka ni preizkusila.  1. POGLAVJE - OBJAVA OCENE ALI MNENJA

Po končanem postopku moderiranja in v primeru, da je bila ocena odobrena s strani moderatorja, se ocena objavi na spletni strani www.decathlon.si ali v trgovinah Decathlon v Sloveniji (npr. na zaslonu za obvestila strankam). Ocena ali mnenje se lahko objavi tudi na drugih spletnih straneh v lasti Decathlona ali straneh, kjer bo izdelek promoviran. 

Ocene izdelkov so na spletni strani lahko prikazane v različnih vrstnih redih in sicer odvisno od izbranega filtra. Filter na spletni strani omogoča prikazovanje ocen in mnenj v naslednjih vrstnih redih:

 • od najnovejše ocene do najstarejše;

 • od najstarejše ocene do najnovejše;

 • od ocene, ki bo uporabniku najbolj v pomoč do ocene, ki bo uporabniku najmanj v pomoč.

Skupna ocena izdelka je označena slikovno z zvezdicami in numerično s številko zaokroženo na eno decimalko. Ocena se podaja v razponu od 1-5 zvezdic. Skupna ocena je izračunana kot povprečje vseh objavljenih ocen posameznega izdelka. 

Ocena ali mnenje o izdelku ali storitvi Decathlon, za katero Decathlon lahko z zagotovostjo potrdi, da jo je avtor mnenja tudi uporabil ali kupil, vsebuje oznako “Ocena potrjena”.

Ocena ali mnenja, ki je nastala na podlagi ustreznega testa ali preizkusa s strani za to usposobljene osebe, imajo oznako “ocena preizkuševalca”.

Vse objavljene ocene in mnenja omogočajo uporabnikom spletne strani, da:

 • ocenijo uporabnost objavljene ocene in mnenja;

 • prijavijo zlorabo. Glede na podano prijavo moderator lahko izbriše oceno, če ugotovi morebitne nepravilnosti. 1. POGLAVJE - IZBRIS OBJAVE

Objavljena mnenja in ocene se izbrišejo v naslednjih primerih:

 • če je objava avtorja starejša od 10 let;

 • če je elektronski naslov avtorja objave neveljaven;

 • če izdelek ali storitev ni več dostopna na spletni strani ali v trgovinah Decathlon;

 • če se je izdelek ali storitev spremenila do te mere, da objavljena ocena ali mnenje ni več relevantna za določen izdelek ali storitev;

 • če se naknadno ugotovi, da objavljena ocena ali mnenje ni v skladu s temi splošnimi pogoji ali zakonodajo.

Objava avtorja po treh letih od objave postane anonimna, to konkretno pomeni, da ni več mogoče povezati avtorja in objavljene ocene ali komentarja. 1. POGLAVJE - NADALJNA OBRAVNAVA OBJAVE

Avtor objave z oddajo ocene in mnenja potrjuje, da je njegovo mnenje javno objavljeno, in daje Decathlonu pravico do uporabe, shranjevanja, objave, prevajanja, analize, uporabe, distribucije in prikaza vsebine obvestila, v celoti ali z izvlečkom in dovoljuje Decathlonu uporabiti oceno in mnenje za vse komercialne namene in oglaševanje. To soglasje in pravica Decathlona do objave ocene in mnenja zadeva vse medije, vključno z internetom, elektronsko pošto (papirnato in/ali spletno), oglasi na prodajnih mestih, letaki, oglaševanjem, revijami, televizijskimi in radijskimi mediji ter podobnimi mediji, po vsem svetu in za obdobje 10 let. To soglasje izrecno vključuje tudi pravico do prikaza na spletnih mestih ali platformah, ki niso last Decathlona in se na njih oglašuje ocenjeni izdelek. 

Decathlon lahko uporabi elemente ocene (komentarje, opomobe) za personalizacijo svojega odnosa z uporabniki in personalizacijo navigacije po spletnem mestu ali za ponudbo ustreznih izdelkov ali storitev.

Avtor se z oddajo ocene in mnenja strinja, da ima Decathlon ali eden od njegovih partnerjev pravico do odgovora na objavljeno oceno in mnenje. Ta odgovor bo objavljen javno ali bo namenjen izključno avtorju ocene. Avtor ima možnost oceniti kakovost in uporabnost odgovora, ki ga je prejel s strani Decathlona.

Objavljene ocene in mnenja avtor ne more več spreminjati ali izbrisati. V primeru, da avtor želi spremeniti svoj komentar ali želi njegov izbris lahko to stori z obvestilo preko elektronske pošte [email protected] ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na naslov Decathlon Ljubljana d.o.o., Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana. 1. POGLAVJE - ODGOVORNOST

Ocena in mnenje avtorja bo vidno na spletni strani eno (1) leto in bo nato odstranjeno. Po treh (3) letih od objave bo ocena avtorja anonimizirana, torej bo ostala samo ocena, ki je ne bo mogoče povezati z avtorjem. Z željo po izboljšanju izdelkov in storitev bo Decathlon hranil oceno in mnenje največ 10 let. 

Pri objavljeni oceni in mnenju bo vidno samo ime ali vzdevek avtorja, vsi ostali podatki, kot so priimek, starost in spol so neobvezni podatki in bodo objavljeni samo, če jih bo avtor ocene vnesel. 

Na podlagi določil zakona je lahko Decathlon zavezan k razkritju identifikacijskih podatkov avtorja (npr. na podlagi sodne odločbe).

Avtor ocene in mnenja lahko uveljavlja svoje pravice tako, da odda svoj zahtevek preko elektronskega naslova [email protected] ali pisno na naslov Decathlon Ljubljana d.o.o., Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana. 1. POGLAVJE - VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Za učinkovito delovanje storitve ocenjevanja izdelkov in storitev mora Decathlon zbrati določene osebne podatke avtorja in sicer obvezni podatki so ime, priimek in elektronski naslov, neobavezna podataka pa sta spol in starost.

Decathlon pridobljene osebne podatke uporablja izključno in samo z namenom zagotavljanja delovanja storitve ocenjevanja izdelkov in storitev in v skladu s temi splošnimi pogoji in Decathlon politiko zasebnosti. Pridobljeni osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. V primeru, da morajo biti podatki posredovani tretjim osebam zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja storitve ocenjevanja izdelkov, bodo tretje osebe pri ravnanju z osebnimi pdoatki ravnale izključno po navodilih Decathlona in z največjo skrbnostjo.

Pridobljene osebne podatke bomo hranili največ 3 leta od objave ocene na spletni strani.

Avtor ocene in mnenja ima pravico do dostopa, popravka ali izbrisa svojih osebnih podatkov. Avtor to stori tako, da pošlje svoj zahtevek na elektronski naslov: [email protected]

Več o tem kako hranimo vaše osebne podatke, kakšno varnost zagotavljamo in ostale informacije glede varstva in obravnave osebnih pdoatkov lahko najdete v Politiki zasebnosti Decathlon Slovenija.  1. POGLAVJE - ODGOVORNOST IN KONČNE DOLOČBE

Ne glede na navedeno Decathlon ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z objavljenimi ocenami in mnenji (informacijami, ocenami, nasveti, mnenji, priporočili, izjavami oz. drugimi sporočili), ki so podane in objavljene s strani uporabnikov. Objavljene ocene in mnenja so stališča uporabnikov ali preizkuševalcev in ne družbe Decathlon.

Decathlon si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali prilagodi te splošne pogoje. 

Z oddajo ocene in mnenja avtor soglaša, da je prebral te splošne pogoje in sprejema svoje pravice in dolžnosti na podlagi teh splošnih pogojev.

S posredovanjem in objavo ocene in mnenja avtor soglaša in podeljuje družbi Decathlon krajevno neomejeno, brezplačno in ne-ekskluzivno pravico (dovoljenje), da vsebino komentarja v celoti ali delno uporabi, reproducira, distribuira, spremeni oz. predela, jo da na voljo javnosti na kakršenkoli način in v kakršnikoli obliki, javno prenaša oz. na kakršenkoli drug način koristi vsebino ocene za namen promocije izdelkov in storitev Decathlona. 

Te splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.decathlon.si in veljajo do preklica ali do objave novih splošnih pogojev. Te splošni pogoj nadomestijo prejšnje splošne pogoje, ki z dnem objave teh splošnih pogojev prenehajo veljati.Datum zadnje spremembe: AVGUST 2022